Právo na digitální služby vyhrálo na celé čáře Zákon roku. Jaké předpisy dále bodovaly?

Jan Januš

29. 04. 2020 • 08:00

Zákonem roku se v anketě společnosti Deloitte a za mediálního partnerství INFO.CZ stal zákon o právu na digitální služby. Před dalšími čtyřmi nominacemi jej upřednostnila skoro polovina hlasujících. Na druhém místě skončily „jednotné dny právní účinnosti a přehledy povinností“, na třetím pak deklarace Ústavního soudu potvrzující, že „stát může povinnosti ukládat jen právním předpisem“. O něco méně hlasující zaujalo „zrušení poplatku za podání podnětu k prověření veřejné zakázky“. „Online zakládání obchodních společností“, pro které hlasovalo necelých pět procent respondentů, pak spíše propadlo. 

„Poprvé bude mít každý občan právo poskytnout své údaje veřejné správě jen jednou, bude moci takto získaná data svým souhlasem zpřístupnit i dalším úřadům, ale hlavně bude moci zpřístupnit svá data i dalším soukromoprávním subjektům jako svému dodavateli vody, plynu, energie, telefonnímu operátorovi, bance, pojišťovně atd. A stát bude povinen data poskytnout. Konečně budou obíhat data a ne občané," shrnul pro INFO.CZ plánovaný přínos vítězného zákona ředitel odboru legislativy Hospodářské komory a dřívější první náměstek ministra financí Ladislav Minčič.

Předpis zvítězil nejen v celkové anketě, ale rovněž v dílčím hlasování Hospodářské komory ČR či České advokátní komory. „Hlasování na České advokátní komoře jednoznačně potvrdilo vysokou poptávku mezi advokáty o zefektivnění fungování státu pomocí digitálních technologií. S rostoucím tlakem na efektivitu výkonu advokacie, roste i mezi advokáty potřeba řešit klientské záležitosti časově a nákladově efektivním způsobem,“ uvedl k tomu místopředseda České advokátní komory Robert Němec.

Nominace, kterým jsme se na INFO.CZ v uplynulých týdnech věnovali v sérii pěti článků, skončily konkrétně takto:

Digitální stát: obíhají data, nikoliv lidé (zákon o právu na digitální služby) - 47 %

Větší předvídatelnost a přehlednost zákonů (jednotné dny právní účinnosti a přehledy povinností) - 18,8 %

Stát může povinnosti ukládat jen právním předpisem - 16,2 %

Stát nesmí vybírat zvláštní poplatek za to, aby si plnil své povinnosti (zrušení poplatku za podání podnětu k prověření veřejné zakázky)  - 13,6 %

Snížení nákladů na podnikání (online zakládání obchodních společností) - 4,4 %

„Vítězný zákon by měl usnadnit přístup ke státním službám. Jeho přijetí je ale jen začátek a bude třeba vymyslet řadu nových řešení,“ sdělila k výsledkům řídící partnerka Deloitte Diana Rádl Rogerová s tím, že právě tato poradenská společnost aktuálně spoluvytváří právě související BankID: „V současné době není jednoduché přihlásit se (autentizovat) ke službám, které poskytuje stát. Bankovní identita představuje nové využití autentizačního prostředku, kterým se u nás každý měsíc přihlašuje do svého internetového bankovnictví pět milionů lidí. Deloitte se bude na jejím nasazení a s její pomocí na digitalizaci soukromých i veřejných služeb v Česku podílet.“

„Podruhé po sobě vyhrál zákon s velkým náskokem. Minulý rok to bylo urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, letos je to elektronizace státní správy, pro kterou hlasovala bezmála polovina všech hlasujících,“ připomíná pak předseda nominační rady Zákona roku a partner advokátní kanceláře Deloitte Legal Tomáš Babáček: „Nominační radě se tak znovu podařilo ukázat inspirativní příklad, jak regulace může být prospěšná. Může zvyšovat efektivitu a vytvářet infrastrukturu pro zapojení podnikatelů a neziskového sektoru do řešení potřeb společnosti.“

„Krize ukázala, jak moc by nám pomohlo, kdybychom byli s digitalizací dál. A právě zákon o právu na digitální službu znamená obrovský krok dopředu – agendy státu se budou do pěti let digitalizovat. Přelomový je i v tom, že do popředí staví občana. Říká totiž, že právě občan má ve vztahu ke státu nejen povinnosti, ale i právo,“ shrnuje pak jeden ze spoluautorů vítězného předpisu, poslanec a místopředseda ODS Martin Kupka.

SDÍLET