Češi chtějí více digitalizace. Zákonem roku se stala Bankovní identita

Dvanáctý ročník ankety Zákon roku vyhrála takzvaná BankID, tedy bankovní identita. Ta umožňuje univerzální způsob identifikace v on-line prostředí a pomohla rozšířit služby bank o elektronické ověřování totožnosti, podepisování a další elektronické služby vytvářející důvěru. Druhé místo v anketě obsadila novela zákona o technických požadavcích na výrobky a třetí skončil takzvaný loss caryback.

S příchodem bankovní identity nastala podle poradenské společnosti Deloitte a její advokátní kanceláře Deloitte Legal, organizátorů ankety Zákon roku, revoluční změna v ověřování identity na dálku. „BankID přináší zásadní posun ve všech oblastech života, včetně podnikání a vztahů se státem. V době tolik závislé na online přístupu ke službám tak pro miliony uživatelů přichází možnost zdarma a dobrovolně použít svůj přístup do elektronického bankovnictví,“ říká řídící partnerka Deloitte Diana Rádl Rogerová. Vítězství bankovní identity uvítal také místopředseda představenstva České advokátní komory Robert Němec, podle kterého komora již nyní aktivně spolupracuje s BankID za tím účelem, aby advokáti mohli využívat tento nástroj k identifikaci klientu a dalších účastníků právních úkonů.

Podle prezidenta Hospodářské komory Vladimíra Dlouhého letošní výsledky Zákona roku ukazují, jak významnou roli pro podnikání i stát znamená digitalizace. „Jedním z mála přínosů pandemie, kterou prožíváme, je totiž právě širší využívání nových technologií a efektivních online nástrojů. Vítězná bankovní identita představuje z pohledu Hospodářské komory revoluční krok, jak digitalizovat nejen státní a bankovní sektor, ale také servis všem občanům ze strany soukromých firem,“ doplňuje Dlouhý.

Ve finále letošního ročníku ankety Zákon roku bylo pět nominací, ze kterých vybíraly stovky podnikatelů nejlepší právní předpis, soubor zákonů nebo legislativní počin, který má pozitivní dopad na podnikání v Česku. „Vidíme, že opět vyhrál zákon s velkým náskokem. Minulý rok to byla elektronizace státní správy, letos je to zákon o Bankovní identitě, pro který se vyslovilo přes sedmdesát procent všech hlasujících. To je jasný signál, že ani krize nejsou překážkou pro přípravy předpisů, které mohou výrazně zefektivnit a zlepšit podnikatelské prostředí,“ říká Tomáš Babáček z Deloitte Legal, který je současně předsedou Nominační rady Zákona roku. 

Na stupních vítězů se dále umístila novela zákona o technických požadavcích na výrobky, konkrétně bezplatný přístup k technickým normám. Díky této změně zákona získala veřejnost bezplatný přístup k závazným technickým normám. Třetí místo v anketě obsadil zákon umožňující zpětné uplatnění daňové ztráty, který podnikatelům dává možnost získat potřebné finanční prostředky vrácením daně zaplacené v minulosti, pokud před nástupem pandemie dosahovali zisku, a nyní jsou ve ztrátě. „Změna pomůže podnikatelům získat nezbytné volné finanční prostředky nejen v současné nelehké situaci, ale i v jiných podobných případech jako je havárie, ztráta trhu či nemoc. Zákon pomůže nejen velkým společnost, ale i drobným a malým podnikatelům,“ říká Jiří Nesrovnal, člen prezídia Komory daňových poradců.

Mezi pěti nejlepšími legislativními počiny roku 2020 se dále umístila například novela zákoníku práce, která umožňuje flexibilnější pracovněprávní vztahy nebo novela zákona v oblasti ochrany vod, která přináší předvídatelná pravidla hospodaření s vodou v době sucha.

Výsledky ankety Zákon roku 2020

  1. Univerzální způsob identifikace v on-line prostředí (zákon o bankovní identitě) - 72,9 %
  2. Bezplatný přístup k technickým normám (novela zákona o technických požadavcích na výrobky) - 9,3 %
  3. Možnost zpětného uplatnění daňové ztráty (loss carryback) (zákon, kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru) - 6,9 %
  4. Flexibilnější pracovněprávní vztahy (novela zákoníku práce) - 5,5 %
  5. Předvídatelná pravidla hospodaření s vodou v době sucha (novela vodního zákona) - 5,4 %
sinfin.digital