Pět událostí na trhu právních služeb, které by vám neměly uniknout

VÝBĚR JAROSLAVA KRAMERA | Souhrn událostí uplynulých dnů na trhu právních služeb se věnuje konci advokátní kanceláře Noerr v Česku, aktuálnímu přehledu největších advokátních kanceláří podle magazínu Forbes, a také zajímavým personálním novinkám i významným mandátům.

Noerr v Česku končí. Kanceláře převezme Kinstellar. Kanceláře právnické firmy Noerr pro střední a východní Evropu v České republice, Maďarsku, Rumunsku a na Slovensku převezme společnost Kinstellar. A to poté, co budou plně vyřešeny všechny detaily integrace. 

„Některé klíčové provozní a technické aspekty, včetně investic do systémů IT či pronájmu prostor, jsou v současné době předmětem řešení a transakce bude dokončena, až budou získány všechny potřebné souhlasy regulačních orgánů a dojde k internímu schválení převodu,“ uvádí kanceláře. 

Noerr podle jejich vyjádření při pravidelném přezkoumání organizační struktury dospěla k závěru, že nejrozumnější řešení pro její další rozvoj představuje strategická spolupráce na trzích střední a východní Evropy. 

„V důsledku toho se ukázalo jako nejlepším krokem pro podnikání společnosti jak v Německu, tak i v mezinárodním měřítku, pro její zaměstnance ve střední a východní Evropě a především pro její klienty, aby byly týmy převedeny pod společnost Kinstellar,“ dodává Noerr. 

Podle zástupců Kinstellar přinese komplexní integrace podnikání společnosti Noerr klientům ještě vyšší kvalitu a širší spektrum služeb, díky čemuž Kinstellar významně posílí svou pozici. 

„Tato změna také přinese zlepšení možností a kariérního rozvoje týmů společností Kinstellar i Noerr ve střední a východní Evropě. Zejména výrazné rozšíření nabídky poradenských služeb v němčině a pevné vazby na německé klienty i ostatní klienty z kontinentální Evropy,“ dodávají zástupci Kinstellar.

Nejúspěšnější kanceláře podle Forbes. Časopis Forbes vydal další edici svého přehledu dvacítky největších advokátních kanceláří působících na českém trhu. A to na základě jejich tržeb za poslední tři roky. Prvenství z hlediska tržeb si drží Dentons, která na základě průměru výsledků z let 2021 a 2022 překonala miliardu a čtvrt. 

Druhé místo mají z hlediska tržeb Havel & Partners, a to s 911 miliony korun. Do pětice největších se dostaly ještě White & Case, Skils a Clifford Chance. Autorka přehledu Taťána Lysková opět sestavila také přehled „Top právníků byznysu“, tedy přehled pěti oblastí, ve kterých dvacítka největších vyniká. 

Nejúspěšnějšími kancelářemi jsou Havel & Partners a White & Case, které se umístily ve čtyřech oblastech. Tři segmenty pak obsadila Clifford Chance. Dvě zmínky si připsaly advokátní kanceláře Dentons, Rowan Legal, BBH a PRK Partners.

Transakční úspěchy Clifford Chance. Advokátní kancelář Clifford Chance poskytovala právní poradenství společnosti Arçelik A.Ş., světovému gigantu na trhu domácích spotřebičů, při založení společného podniku mezi její dceřinou společností, Beko B.V., a dceřinou společností Whirlpool Corporation, jehož výsledkem bylo založení samostatné společnosti Beko Europe. 

Clifford Chance poskytovala poradenství společnosti Arçelik nejen při založení společnosti Beko Europe, ale také při převzetí aktivit společnosti Whirlpool na Středním východě a v severní Africe. Přeshraniční tým, který na tomto rozsáhlém projektu pracoval, zahrnoval hned několik Clifford Chance kanceláří a transakci, na které pracovalo více než 100 právníků, vedl řídící partner pražské kanceláře Alex Cook a partner Gareth Camp z londýnské kanceláře, za podpory partnerky Itir Çiftçi z kanceláře v Istanbulu.

Kancelář také pomáhala České spořitelně v souvislosti s financováním akvizice společnosti S&K TOOLS, předního výrobce vysoce přesných a náročných dílů vyráběných na zakázku. Transakce zahrnuje akvizici úplného podílu ve společnosti S&K TOOLS společností Czech Machining Holding, dceřinou společností Oriens Fund III. 

V návaznosti na nedávnou akvizici společnosti SANBORN, inovativního výrobce v energetickém, petrochemickém a dopravním průmyslu, tato transakce dále posiluje rozšiřující se portfolio Oriens Fund III a těží z jeho odborných znalostí v oblasti vysoce přesné výroby. 

Tým Clifford Chance poskytující poradenství v oblasti financování vedl counsel Dominik Vojta, pod dohledem partnera Miloše Felgra, s podporou advokátních koncipientů Tomáše Kubaly a Sáry Bartlové a právního studenta Radka Sikory.

Pražská kancelář Clifford Chance také sehrála klíčovou roli v poradenství Československé obchodní bance a České spořitelně při financování akvizice skupiny Pivovary CZ, která zahrnuje renomované pivní značky jako Holba, Zubr, Litovel, formou akvizice majoritního podílu skupinou Kofola, společně s investiční skupinou RSJ a zemědělskou skupinou Úsovsko. 

Součástí transakce je i koupě společnosti FONTÁNA PCZG, jejímž hlavním zaměřením je velkoobchodní prodej piva a nealkoholických nápojů. Touto transakcí rozšíří skupina Kofola své portfolio o tradiční české značky piva a posílí svou pozici na českém trhu s nápoji. Smluvní strany se dohodly, že cenu transakce nezveřejní. Tým Clifford Chance poskytující poradenství v oblasti financování vedla seniorní advokátka Hana Čekalová, pod dohledem partnera Miloše Felgra. Tým dále doplnili advokátní koncipienti Ondřej Šteco a Sára Bartlová.

Další významné mandáty. DLA Piper poskytovala právní poradenství LORDSHIP, renomovanému realitnímu investorovi a developerovi, při financování jeho vlajkové lodi – obchodního Centra Stromovka v Holešovicích. „Uzavření úvěrové transakce v rekordní výši proběhlo zásluhou efektivní spolupráce všech zúčastněných stran v mimořádném čase,“ uvedla kancelář. 

Pražský tým DLA Piper vedl Leo Javorek, Counsel. Na úspěšném uzavření této transakce se podíleli také advokáti Petr Varvařovský a Igor Šebo.

Advokátní kancelář Allen & Overy pomáhala společnosti Macquarie Asset Management (Macquarie) a jejím fondům při prodeji 55,21 procent nepřímého podílu ve společnostech GasNet a GasNet Služby. Podmínky transakce představují hodnotu podniku ve výši přibližně 4 miliard eur. 

„Tato regulovaná plynárenská distribuční síť přepravuje energii do 2,3 milionu odběrných míst prostřednictvím 65 000 kilometrů plynovodů, které pokrývají 80 procent území ČR,“ uvádí kancelář, která asistovala Macquarie už při první investici do společnosti GasNet v roce 2013 a při dalším navyšování jejího podílu. 

Tým Allen & Overy, který na transakci pracuje, vedou partner Jan Skuhravý a seniorní advokátky Cathy Gilmartin a Jana Chwaszcz, se kterými spolupracují advokáti Martin Vykopal a Denisa Jonášová. Na regulatorním poradenství se podílela mimo jiné seniorní advokátka Ivana Halamová Dobíšková.

Advokátní kancelář Allen & Overy také poskytovala poradenství Komerční bance v souvislosti s úvěrovým financováním pro společnost Jet 3 Kappa, patřící ze 70 procent do jednoho z fondů obhospodařovaných společností Jet Investment, a to za účelem financování akvizice 100% podílu ve společnosti LIKOV Group. 

Transakce zahrnovala rovněž financování provozních potřeb a refinancování stávající zadluženosti společnosti LIKOV. Tým kanceláře tvořili partner Petr Vybíral, který vede finanční praxi v České republice, seniorní advokát Pavel Příhoda a advokát David Bujgl.

Personální novinky. Monika Hauznerová posílila tým vedoucích advokátů v advokátní kanceláři Urban & Hejduk. Monika má dlouholetou praxi v oblasti energetiky. Devět let se věnovala teplárenství a oblasti EPC služeb. Má zkušenosti s cenovou regulací v teplárenství, realizací veřejných zakázek na straně sektorového zadavatele. 

Více jak 7 let se věnovala odvětví elektroenergetiky a plynárenství, kde v rámci působení u významného obchodníka s elektřinou a plynem nastavovala obchodní podmínky a podílela se na přípravě zákaznické smluvní dokumentace pro všechny kategorie odběratelů (včetně velkoobchodu, smluv s chráněnými zákazníky, problematiky zprostředkování, řešení zákaznických sporů a vedení správních řízení před ERÚ, nastavování procesů REMIT reportingu, aplikace tzv. cenových stropů v praxi a kompenzačních mechanismů atd.). 

V rámci své předchozí praxe se věnovala i akvizicím v energetice a prováděním due diligence v této souvislosti. Aktivně se věnovala i návrhům nové legislativy a jejich připomínkování. Monika má rovněž dlouholeté zkušenosti z oblasti pracovního práva a ochrany osobních údajů.

Advokátní kancelář Eversheds Sutherland v březnu ve svých řadách přivítala nového advokáta Jana Houlíka. Jan se ve své praxi zaměřuje na oblast M&A a korporátního práva. Má zkušenosti zejména s přípravou smluvní dokumentace v rámci share deal a asset deal transakcí a nastavováním vztahů mezi společníky. Mimo tyto oblasti má taktéž zkušenosti v oblasti bankovní regulace a kapitálových trhů. 

Před příchodem do Eversheds Sutherland působil Jan jako student v advokátní kanceláři Noerr, poté jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři Skils. Jan absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a v rámci programu Erasmus roční studijní pobyt na Univerzitě v Rijece, kde vedle práva studoval i chorvatštinu.

sinfin.digital