Články odjinud

Místo, kde by Putin mohl začít válku proti Západu. Polské Suwalki jsou slabinou NATO

Místo, kde by Putin mohl začít válku proti Západu. Polské Suwalki jsou slabinou NATO

Napříč měří sotva sto kilometrů. Je to pochmurné místo, které doporučují navštívit servery zaměřené na „temnou turistiku.“ Kus země vklíněný mezi po zuby ozbrojené Rusko a jeho věrného běloruského spojence. To jsou východopolské Suwalki, místo, kde by Putin mohl nejpravděpodobněji rozpoutat třetí světovou válku.

Dokument, kterým polská vláda žádá tu americkou o založení stálé vojenské základny US Army, explicitně říká, že Suwalki jsou slabým místem celého východního perimetru NATO. Jde o rovinatý kus země, který dokonale umožňuje rozvinutí operací mechanizovaných jednotek. Stejně o Suwalki hovoří loňský RAND report. Ten popisuje, že pokud by se „nepřátelská moc,“ což v daném kontextu nemůže být nikdo jiný než Rusko, rozhodla v tomto prostoru zahájit vojenské operace, „bylo by problematické je zastavit dřív, než by došlo k rozvinutí a k vytvoření fronty přímo uvnitř NATO.“

To jsou Suwalki, místo, které vojenské stratégy Severoatlantické aliance staví před stejný problém jako během studené války Fuldský průsmyk. „Fuldský problém“ představuje noční můru. Jde o slabé místo v obraně, se kterým nejde dělat nic jiného, než ho obětovat. Pokud by totiž „fulda,“ v tomto případě Suwalki, měla být bráněna, vyžadovalo by to obrovskou koncentraci ozbrojených sil. Ty by musely být statické – a tím pádem by představovaly ideální terč pro náhlý ničivý útok.

Tudy cesta jednoduše nevede – a stratégové Severoatlantické aliance tudíž hledají jiné cesty. Jako nejefektivnější se jeví vytvoření stálé americké základy v prostoru Toruně. Polsko už Spojeným státům nabídlo dvě miliardy dolarů na vytvoření potřebné infrastruktury. Pokud ke vzniku základny dojde, Suwalki přestanou být tak zranitelné. Na druhou stranu by to znamenalo další eskalaci napětí mezi Ruskem a NATO. Není totiž pochyb, že by cynická ruská diplomacie americkou základnu v Polsku prezentovala jako „válečné štvaní“ bez ohledu na to, že pokud je v Evropě aktuálně nějaký agresor, je to zcela zjevně a průkazně právě Rusko.

Že Suwalki z vojenského hlediska představují volnou dálnici do Evropy, ale není jediný problém. Celá oblast totiž historicky náležela k litevskému velkoknížectví, značná část obyvatelstva se hlásí k litevské národnosti a je třeba poznamenat, že mezi Polskem a Litvou existuje množství historických resentimentů. Ty bývají iracionální, ale jak se můžeme sami přesvědčit na sudetském „problému,“ dokáží nadělat spoustu zlé krve. Rusko je přitom mistrem ve zneužívání podobných faktorů pro svoje potřeby.

Litvou navíc vede koridor, kterým Rusko zásobuje svou přezbrojenou kaliningradskou pevnost a vojenský přístav v Baltijsku. To všechno vytváří třecí plochy, z nichž v podstatě kdykoliv může vyletět iniciační jiskra do sudu střelného prachu.

Novinář Benedict Brooks systematicky popsal, jak Rusko od roku 2015 pomocí vojenských cvičení a předvádění vojenské síly na své západní hranici celou oblast udržuje v napětí. „Sledovali jsme ruské operace a dospěli jsme k názoru, že Putinovy ozbrojené síly mohou zaútočit z prostoru Kaliningradu a potom celou kapsu v podstatě uzavřít s využitím sil, které jsou dislokované v prostoru Běloruska,“ citoval Brooks vojenského experta Alexeje Muravjeva z australské Curtinovy univerzity.

To odpovídá také závěrům, ke kterým dospěl štáb velitele amerických ozbrojených sil v Evropě Bena Hodgese. Ten už v roce 2015 oznámil, že nejpravděpodobnějším scénářem je napadení Suwalki pod rouškou vojenského cvičení, které se kvůli „nečekaným občanským nepokojům“ změní v ostré nasazení.

INFOGRAFIKA DNE:autor: info.cz

Reid Standish z The Atlantic v souvislosti s problémem Suwalki poznamenal, že ruská taktika se opakuje podle stále stejného scénáře, ať už jde o Gruzii v roce 2008 nebo Ukrajinu o šest let později. „Stačí jenom poslouchat, jestli si Rusko neodkašlává předtím, než nahlas promluví,“ konstatoval Standish s tím, že takovým odkašláním bylo poslední ruské vojenské cvičení ze série Zapad. Oficiálně se ho účastnilo 13 tisíc vojáků, neoficiálně jich ale bylo až osmkrát víc. To je jasné porušení Vídeňské deklarace, ale především ukazování svalů.

Standish ale jako nejspíš první významný autor přišel s efektivním řešením potenciální hrozby v prostoru Suwalki. Aby bylo Rusko odrazeno od dalších pokusů vyvolat v oblasti napětí, a to pak zneužít jako válečnou záminku, je třeba výrazně změnit rovnováhu sil. Samotná americká základna v Polsku k tomu nestačí. Standish navrhuje, aby se zvýšily zbrojní výdaje skandinávských zemí, zejména pak Norska a Švédska. Otázka ale je, k čemu by v důsledku takové eskalace vedla. Možná by znamenala jenom dočasný odklad střetu, ke kterému stejně musí dojít, jen by při něm bylo pužito víc a ničivějších zbraní.

 
Přejít na homepageVíce z kategorie

Články odjinud