Newsletter

Týdenní přehled nejdůležitějších zpráv
do vaší e-mailové schránky

Newsletter
Přihlásit se k odběru

Skupina bývalých premiérů a prezidentů píše Evropské komisi: Ochraňte právní stát v Polsku

Skupina bývalých premiérů a prezidentů píše Evropské komisi: Ochraňte právní stát v Polsku

Evropská unie by měla ochránit právní stát v Polsku, jenž ohrožuje snaha vlády získat kontrolu nad justicí. V otevřeném dopise Evropské komisi, který ve středu zveřejnil deník Gazeta Wyborcza, k tomu vyzývá skupina bývalých polských premiérů a prezidentů, včetně nositele Nobelovy ceny za mír Lecha Walesy.

Evropská komise kvůli obavám z toho, že posílení vlivu politiků na obsazení soudů ohrozí stabilitu polského právního řádu, před časem zahájila s Polskem proceduru, která může vést až k odebrání některých hlasovacích práv. Varšava proto učinila úpravy, které vysvětluje jako ústupky Bruselu. Podle opozice i samých soudců jde však jen o kosmetické změny a fiktivní ústupky, které neřeší podstatu sporu, tedy ovládnutí nezávislé justice vládou a vládnoucí stranou.

Někdejší činitelé v otevřeném dopise vyjádřili obavu z toho, že nový zákon o nejvyšším soudu zlikviduje demokracii v Polsku. "3. července v Polsku vstoupí v platnost zákon o nejvyšším soudu, který v Polsku definitivně zruší zásadu dělby moci (na zákonodárnou, výkonnou a soudní) a podstatu demokratického právního státu. Princip, který představuje identitu Evropské unie jako instituce a myšlenku spojených států," napsali v otevřeném dopise komisi.  dodali.

"Polsko bylo jedním z průkopníků demokratických změn ve střední a východní Evropě (...) Ale obranné mechanismy právního státu v Polsku se ukázaly být příliš slabé. Navzdory silnému a hlasitému odporu občanské společnosti dokončuje vládnoucí strana odstranění systému dělby moci, rovnou porušuje ustanovení ústavy (...) Poslední instancí, která může zachránit polskou zákonnost, je Evropská unie," praví se v dopise, zakončeném zvoláním "Nebude svobody bez zákonnosti" ve zjevné narážce na někdejší heslo z éry boje proti komunismu "Není svobody bez Solidarity".

Walesa je někdejším vůdcem protikomunistického odborového hnutí Solidarita, jenž v roce 1983 získal Nobelovu cenu za mír. Stal se prvním prezidentem Polska po pádu komunistického režimu. V řadě otázek patří mezi ostré kritiky současné konzervativní vlády strany Právo a spravedlnost (PiS).

Kromě Walesy dopis podepsali bývalí prezidenti Aleksander Kwaśniewski a Bronislaw Komorowski, bývalí premiéři Wlodzimierz Cimoszewicz, Leszek Miller, Marek Belka a Kazimierz Marcinkiewicz, který býval šéfem vlády PiS v letech 2005 až 2006, bývalí ministři zahraničí Andrzej Olechowski, Dariusz Rosati, Adam Rotfeld, Radoslaw Sikorski a někdejší disidenti a političtí vězni Wladyslaw Frasyniuk, Bogdan Lis a Zbigniew Bujak.

Vládní strana Právo a spravedlnost (PiS), která má většinu v obou komorách parlamentu, od příchodu k moci v roce 2015 zdůrazňovala, že změny v justici jsou nezbytné, aby soudy byly efektivnější a spravedlivější. Argumentovala také, že v křeslech soudců ve značné míře zůstávají lidé poznamenaní mentalitou komunistické éry. Změny v soudnictví daly mimo jiné ministrovi spravedlnosti pravomoc vyměnit předsedy soudů.

Varšava nyní usiluje o ukončení sporu s EK také proto, že někteří členové EU se snažili podmínit další přístup k penězům z unijních fondů dodržováním demokratických hodnot, jako je právní stát a nezávislost soudů.

 

Kouká jako vyvoraná myš, nebo hledí jak žaba z kyšky? Mapy ukazují, jak se napříč ČR liší používání slov

Některá slova patří do nářečí nebo jsou pevně spojená s určitým regionem, třeba šufánek (naběračka) či zapackovat (klopýtnout). Co ale třeba slova jako koukat se, dívat se a hledět – máte pocit, že je jen tak volně zaměňujeme nebo volíme třeba podle formálnosti situace? Ve skutečnosti byla nebo jsou všechna tato slova regionálně vázaná.

Neznamená to sice, že by se v určité oblasti používalo výhradně jen jedno z nich, ale jsou oblasti, ve kterých je znatelná tendence volit některé z nich častěji.

U trojice slov koukat, dívat, hledět je současná situace podobná té původní nářeční. V Čechách i na Moravě se díváme, ale v Čechách se navíc často i koukáme. Na střední a východní Moravě a v části Slezska navíc i hledíme. Rozdíly se zachovávají i v ustálených spojeních kouká jako vyvoraná myš nebo hledí jak žaba z kyšky.

 

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají • Foto https://syd.korpus.cz/

Link

Co děláme, když nás tlačí čas? V severní polovině Čech a také v části Moravy se pospíchá, kdežto v jihozápadní části Čech se častěji chvátá. Na východě Čech se spěchá, což dříve plynule přecházelo ve středomoravské spíchá, které ale dnes slyšíme už jen výjimečně.

V Českém jazykovém atlasu najdeme zaznamenané i další zeměpisné rozdíly u běžně užívaných slov, které však už v dnešní mluvě nejsou tak patrné. Zatímco v severovýchodní polovině Čech a na severní a severozápadní Moravě se říkalo, že je člověk bojácný, v jihozápadní polovině Čech a na jihozápadní a střední Moravě se používalo spíš označení bázlivý.

 

Je bojácný, nebo bázlivý?

Je bojácný, nebo bázlivý? • Foto Český jazykový atlas, Ústav pro jazyk český AV ČR 2012, http://cja.ujc.cas.cz

Link

Člověku bez pokrývky hlavy se říkalo v severovýchodní polovině Čech vlasatý, v jihozápadní prostovlasý. Když se někomu nechtělo pracovat, byl na většině území Čech prostě líný, ale na jižním okraji lenivý a na Moravě lenošný nebo dokonce shnilý (což se používá dodneška).

Porovnání dalších dvojic slov najdete v aplikaci SyD Českého národního korpusu

Další mapy, které ukazují, jak odlišnou mají lidé tendenci používat obecně známá slova naleznete na webu Reflex.cz. 

 

Komunální volby 2018 se blíží. Aktuální informace i zpravodajství o sestavování politických koalic naleznete zde>>>

Blíží se senátní volby. Aktuální informace a zpravodajství naleznete zde>>>

-1