Chtěli třídní boj, obrátil se proti nim. Apoleně a spol. nechutná jejich vlastní medicína

Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá. To si takhle na stránkách své levicové hlásné trouby vyzýváte k třídnímu boji, a pak se divíte, když ho někdo, byť jen metaforicky, stočí proti vám. Jak jsme se mohli dozvědět od výkvětu české progresivní levice sdružené kolem serveru A2larm, ničit auta v rámci boji proti kapitalismu je ušlechtilé, ale ničit hypotetický kočárek A2larmové maskotky Apoleny Rychlíkové v rámci boje proti komunismu je navýsost odporné, psychopatické a zavrženíhodné. Jak by řekl Patrik Nacher, asi dvojí metr. Národoveckou část populace tyto problémy ale netrápí, ta aktuálně pláče nad smrtí ruské propagandistky a podává trestní oznámení na každého, kdo nepláče s ní. Klasická porce bizáru z ultraleva i ultraprava – jsou tu nový Hej, ty!

sinfin.digital