Demokracie v Česku ještě ztracená není, je ale potřeba být ve střehu. Komentář Cyrila Höschla

Cyril Höschl

Nezdá se, že by u nás nyní bylo ohrožení demokracie aktuální, ale jsou zde určité indicie, jichý je potřeba si pozorně všímat.

Dobrý den, pane profesore!

Myslíte si také jako někteří novináři, že je u nás nyní po volbách ohrožena demokracie? Zdravím Vás a přeji dobrý podzim.

J. Krejčí, Praha

Demokracie je ohrožena všude a neustále. Jednotlivá společenství se však mezi sebou liší v tom, do jaké míry svou hospodářskou a politickou stabilitou toto ohrožení umenšují, či naopak aktualizují. Ohrožení demokracie může být vnější, jak tomu bylo pod zprvu nepřekonatelnými vlivy sousedních mocností, a vnitřní, například vinou hospodářské krize, vysoké nezaměstnanosti, působením kulisy vnějšího nepřítele jako beranidla autoritářských subjektů na cestě k moci apod.

Potřebujeme zapomenout na Havla a nekydat na každého s jiným názorem, říká David Zábranský

Zbytek textu je pro předplatitele
sinfin.digital