České lékařství čeká robotický boom: Na sály míří nové typy chirurgických robotů od Cambridge Medical Robotics

Česko má zase o něco více nakročeno ke zdravotnictví budoucnosti. Na tuzemské operační sály totiž vstupují nové typy robotických operačních systémů. Jedním z nich je systém Versius od britské společnosti Cambridge Medical Robotics (CMR), který lékaři využívají pro miniinvazivní operace v břišní a hrudní chirurgii, urologii a při operacích tlustého střeva či v gynekologii. 

Systém Versius je v současné době globálně druhým klinicky nejpoužívanějším systémem a bylo na něm již provedeno více než 16 tisíc operací ve dvaceti zemích. Poměrně nově je i v Česku, britská společnost jej dodala brněnské soukromé klinice SurGal Clinic. 

„SurGal Clinic je první nemocnicí v České republice, která zavedla do klinické praxe inovativní chirurgický systém Versius,“ říká ředitelka SurGal Clinic Jitka Smrčka. „S ohledem na skladbu poskytované péče v našem zařízení budeme chirurgického robota využívat zejména v oboru kolorektální a hrudní chirurgie včetně onkochirurgie, jsme připraveni použít systém i na jiné chirurgické výkony, kde budeme cítit přínos pro pacienta – jako velké břišní defekty, diastázy a kýly,“ dodává. 

Data jasně ukazují, že robotika je globálním trendem v oblasti chirurgie, a to zejména ve vyspělých západních zemích. Využití robotických chirurgických systémů má celou řadu výhod pro lékaře i pro pacienty. Operatérům  pomáhají robotické systémy při výkonech lepší vizualizací, vyšší přesností a filtrací třesu rukou. Nespornou výhodou je také vyšší flexibilita robotických operačních nástrojů, která lékařům umožňuje snazší a preciznější práci v omezených prostorech, jako jsou malá pánev či hrudní dutina. 

Pro pacienty jsou zásadním přínosem miniinvazivní chirurgie menší pooperační rány, nižší ztráta krve a kratší doba strávená v nemocnici, stejně jako snížené riziko infekce a rychlejší rekonvalescence.

Robotický systém Versius je první zdravotnický robotický systém, který byl vyvinut přímo v Evropě. Místem jeho vzniku je technologický hub Cambridge Science Park, který je obdobou amerického Silicon Valley. Sídlí zde zhruba 170 společností, které sem soustředí vývoj nejnovějších technologií. 

Systém je do jisté míry odlišný svou unikátní koncepcí, jeho hlavní výhodou je mobilita a modularita. Vejde se na většinu běžných operačních sálů a nevyžaduje tak prakticky žádné stavební úpravy, je napájen z běžné elektrické zásuvky. Není tak třeba žádat o složitá povolení pro stavební úpravy a čekat na jejich schválení. Díky jeho mobilitě je také možno sdílení mezi několika různými operačními sály. 

„Systém jde za hranice možností lidské ruky a umožní nám stávající výkony provádět precizněji s minimalizací krevních ztrát. Funkčnost a modularita systému nás velmi příjemně překvapila,“ vysvětluje lékařský ředitel a vedoucí Centra robotické chirurgie SurGal Clinic Petr Diviš.

Další výhodu poskytuje otevřená konzole systému. Vyškolený operátor má robotická ramena pod přímým dohledem a může verbálně i neverbálně komunikovat se svými kolegy v reálném čase. Možnost prostorového 3D zobrazení je zajištěna pomocí pasivních 3D brýlí. Chirurg sedí či stojí po celou dobu operace v ergonomické poloze se vzpřímenou páteří a opěrkami na ruce, a nedochází tak k jeho únavě při náročných dlouhých operacích.

3 x 10 největších inovací ve zdravotnictví. Medicínské objevy čím dál více střídají technologie a trend se bude dál stupňovat

V základní výbavě je Versius dodáván se čtyřmi samostatnými rameny, jejichž design byl inspirován architekturou lidské ruky. Koncové části ramen jsou vybaveny unikátní technologií V-Wrist, která umožňuje rotaci operačního nástroje v rozsahu 720°, čímž dalece převyšuje možnosti pohybu lidské ruky. Díky tomu je možno operovat i v extrémních úhlech. 

Jedno z ramen nese 3D kameru s endoskopem, které si operatér sám ovládá a nemusí se tak spoléhat na spolupráci s asistentem. Všechna ramena jsou vybavena tlakovými sensory, aby byla zajištěna maximální bezpečnost pacienta.

Zvýšená interaktivita operatéra začíná už u samotného školení se strojem. Součástí dodávky od CMR je takzvaný Versius Trainer, což je VT simulátor, kde si nováček rychle a bezrizikově osvojí potřebné manuální schopnosti pro úspěšnou manipulaci se systémem. 

Kromě virtuálního tréninku a vzdělávacích online modulů firma CMR zajišťuje lékařům následný výcvik ve specializovaném školícím centru, kde se lékaři trénují na kadaverech či anatomických modelech. Během prvních operací je na operačních sálech přítomen podpůrný tým výrobce včetně tzv. preceptora, což je lékař zkušený v robotické operativě, který s operatérem na místě diskutuje klinické detaily operace. Následuje dlouhodobá podpora ze strany českého dodavatele Promedica Praha Goup přímo na pracovišti, aby byl zajištěn hladký a bezpečný rozjezd operativy.

sinfin.digital