Škodí ultrazvukové plašiče zvěře našemu zdraví? Úřady si nevědí rady, normy neexistují

V Česku možná tiká časovaná bomba v podobě stále častějšího využívání ultrazvuku k plašení hmyzu, hlodavců a zvěře. Někteří lidé si stěžují, že zvuky vydávané plašičemi jsou nepříjemné nejen pro škůdce, ale i pro ně a jejich děti. Začíná tak docházet k prvním vyhroceným sousedským sporům, které s největší pravděpodobností budou muset řešit až soudy. Stát si totiž zatím s fenoménem nárůstu využívání plašícího „ultrazvuku“ neví rady.

Celý spor není založen na žádné konspirační teorii, ale na nezpochybnitelných faktech souvisejících s vnímáním zvuku. Různé druhy živočichů, včetně člověka, jsou schopné detekovat zvuky v rozdílných kmitočtových pásmech – takže to, co slyší například netopýr, pes nebo kuna, zůstává pro lidské ucho ve většině případů neslyšitelné.

Zároveň je ale vědecky a experimentálně prokázáno, že schopnost člověka vnímat zvuky o určitých frekvencích se během života výrazně mění – čím je člověk starší, tím míň toho slyší. Kojenci do 7 týdnů života jsou podle některých studií schopni vnímat zvuky o frekvenci až 30 kHz. 

Byť tato schopnost kojenců začne rychle slábnout, děti a mladiství stále slyší zvuky o vyšších frekvencích než dospělí. 

Po 25. roce věku pak většina lidí už neslyší jakýkoliv zvuk s frekvencí vyšší než 18 kHz. S postupujícím věkem tato hranice nadále klesá, i když – což je důležité – existují zvlášť citliví lidé, schopní slyšet vysoké zvukové frekvence až do dospělosti či pozdního věku.

Každopádně ale platí, že zatímco děti, mladiství a obzvlášť citliví dospělí jsou schopni zaznamenat podobné zvuky jako zvířata, v běžné dospělé populaci (a zvlášť u starších lidí) jsou tyto zvuky neslyšitelné. 

Toho už začaly využívat na Západě i některé obce a firmy, které pomocí ultrazvuku o určité frekvenci a pulsech vyhánějí v noci „zevlující mládež“ ze školních dvorů, parků a nákupních center, kde by v nočních hodinách neměla co dělat. 

Vysílač totiž vysílá takové zvuky, které jsou při delším pobytu u zdroje pro mladou generaci nesnesitelné, zatímco starší o nich vůbec nevědí.

Horší než slyšet trávu růst...

Na podobném principu jsou založeny i v Česku stále více využívané plašiče zvěře, které si pořizují tisíce majitelů rodinných domů, chat, zahrad i zemědělských pozemků. 

Tato zařízení v ceně několika stovek až tisícikorun jsou určena k plašení netopýrů, myší, koček, kun, psů a dalších zvířat, pro které jsou údajně zvuky o určité frekvenci a pulsech tak nesnesitelné, že se musejí vzdálit z jejich dosahu.

„Přístroj je pro člověka zcela bezpečný a bezhlučný. Škůdci jsou trvale obtěžováni ultrazvukovými signály plašiče a v krátkém čase chráněný prostor opouští. Provoz přístroje je ekologický bez využití chemických prostředků,“ píše se na stránkách jednoho z mnoha výrobců ultrazvukových plašičů.

Nabízí se ale otázka, zda ultrazvuk, nesnesitelně nepříjemný zvířatům, nepůsobí negativně i na určité lidi, schopné ho na rozdíl od jiných slyšet. To je případ mladé rodiny, která se INFO.CZ ozvala po úvodním článku o ultrazvuku.

Účinná zbraň proti zevlujícím výrostkům: Vysokofrekvenční zvuk plaší dotěrný hmyz, hlodavce i lidi

Čtyřicetiletý muž s o tři roky mladší manželkou a třemi děti (10, 7 a 4 roky), žijící v rodinném domě u Prahy, vede vleklý a nepříjemný spor o to, zda příčinou zdravotních problémů, kterými celá rodina začala trpět, nejsou plašiče zvěře od sousedů. 

Redakce zná místo sporu i jména jeho aktérů a má k dispozici také veškerou korespondenci s úřady. Rodina si ale nepřeje být jmenována.

„Neviníme sousedy, že by nám chtěli záměrně nějak ubližovat nebo nás poškodit. Oni nám jen nevěří, že můžeme slyšet něco, co oni vůbec neslyší,“ řekl INFO.CZ otec rodiny. 

Jak píše v korespondenci úřadům i sousedům, celá kauza začala tím, že děti i jejich rodiče začali mít zdravotní potíže, včetně pískání v uších i mimo domov.

„Manželka trpí denně migrénami, často doprovázenými pocity na zvracení. Byli jsme na vyšetření na ORL, manželka byla i na neurologii, EEG a MR mozku... a příčina problému se nenašla. Dále onemocněla autoimunitním onemocněním – lupénkou. Paní doktorka vyloučila jinou příčinu vzniku než stres. Dříve jsme žádné zdravotní problémy neměli,“ píše se v dopise.

Zní to možná divně, ono se to ale opravdu už nedá vydržet.

Potíže se podle rodiny začaly objevovat až v době, kdy si sousedé ve dvou rodinných domech v sousedství pořídili plašiče zvěře. Kvůli kunám, hlodavcům a toulavým kočkám.

Zatímco ale sousedé, kterým je kolem 70 let, zvuky z plašičů vůbec neslyší, mladá rodina v sousedství si prochází peklem. „Děti za námi začaly chodit s tím, že jim píská v uších, že máme na zahradě asi nějaké broučky,“ říká otec rodiny.

I když sousedy požádali, aby možný zdroj jejich potíží odstranili, dohoda je složitá. „Nevěří nám, myslí si, že si vymýšlíme a svádíme na ně potíže, se kterými nemají nic společného,“ říká muž. 

Rodina si proto za zhruba šest tisíc korun zaplatila odborníky z Centra hygienických laboratoří Zdravotního ústavu v Ústí nad Labem na změření hladiny ultrazvuku.

Výsledek byl rozpačitý, i když možná očekávatelný. Laboratoř skutečně naměřila na pozemku zadavatele ve vzdálenosti až 28 metrů od plašiče sousedů ultrazvuk. 

Zpráva doslova uvádí „tónové složky v třetinooktávovém pásmu na frekvencích 12,5 kHz a 16 kHz, což je pásmo vysokofrekvenčního hluku, u kterého je vnímání lidmi sluchem ryze subjektivní, ale je vnímán centrální nervovou soustavou“.

České „rodinné domy“ ztrácejí svůj význam. V každém pátém žije už jen jeden člověk

Ve zprávě o měření, kterou má INFO.CZ k dispozici, se dále píše, že „mimosluchové účinky hluku na zdraví jsou často podceňovaným problémem, protože nepředstavují přímý výskyt nemocí, ale přispívají k výskytu obecných onemocnění a poruch“.

Co si z toho vybrat? Laboratoř sice nepotvrdila (a ani nemohla potvrdit), že by konkrétní plašič způsoboval sousedům konkrétní zdravotní potíže. Zároveň ale naměřila ultrazvuk v poměrně značné vzdálenosti od zdroje (28 metrů) a konstatovala, že by mohl být teoreticky hrozbou.

Rodina je přesvědčena o tom, že taková a podobná vyjádření odborníků by měla státní orgány přivést alespoň k mnohem vážnějšímu přístupu k možné hrozbě všudypřítomného ultrazvuku pro lidské zdraví. 

„Píšeme na všechny strany, ale dostáváme odpověď ve smyslu, že škodlivý účinek není prokázaný, nikdo o tom zatím takřka nic neví, nikdo se nechce angažovat,“ říká muž. 

Když podle něj rodina nedokáže sousedy přesvědčit, aby plašiče odstranili, zcela vážně uvažuje o tom, že dům prodá a přestěhuje se jinam. „Zní to možná divně, ono se to ale opravdu už nedá vydržet,“ uvádí muž.

Stát nemá peníze na zvyšování platů. Jurečkovo rozdávání na dluh odneseme všichni

Na ultrazvuk nejsou normy = problém neexistuje?

INFO.CZ se s dotazem obrátilo jak na Státní zdravotní ústav, tak na ministerstvo zdravotnictví. Výsledek ale prakticky odpovídá tomu, co zatím dokázala zjistit zmíněná rodina. 

Zatímco na všemi slyšitelné hladiny zvuku jsou stanovené normy, na to, kdy, jak a komu škodí ultrazvuk, zatím hygienické zákony prakticky nepamatují.

Je čistě teoreticky možné, že plašiče a jiné zdroje ultrazvuku některým lidem způsobují zdravotní potíže (minimálně stres), ovšem zcela objektivní vědecké důkazy pro to zatím neexistují a podobné je to tedy i s případnými normami.

Podle ministerstva zdravotnictví tak lidem, kteří mají podezření na škodlivý účinek plašiče od sousedů, nezbývá nic jiného než se obrátit na soud. Vzhledem k rapidně rostoucímu počtu plašičů na všech myslitelných místech by mohlo podobných sporů rychle přibývat. 

Tři „éčka“ zvyšují riziko rakoviny, tvrdí vědci. Najdete je v šunce, dobrotách pro děti i na ovoci

Pokud politické strany včas nezachytí nástup influencerů, čekají nás permanentní krize

sinfin.digital