V Dnipru jsou i v době války nové příležitosti

Maria Gorbatova, Jakub Mareš, ExportMag.cz

Dněpropetrovská oblast patřila už před válkou k tahounům ukrajinské ekonomiky. Teď se do regionu uchýlilo mnoho dalších kvalifikovaných lidí. V rámci českého patronátu tam mohou nové šance najít i české firmy.

Dněpropetrovská oblast je klíčovým hospodářským a průmyslovým centrem Ukrajiny. Tento region, který pokrývá 5,3 procenta území země a je domovem přibližně 7,5 procenta obyvatel, se významně podílí na národním hospodářství. Vytváří přibližně desetinu HDP a přes 15 procent ukrajinského vývozu.

Správní centrum, kterým je město Dnipro, se proslavilo silnou průmyslovou základnou, zejména v hutnictví a hornictví, a diverzifikovalo svou činnost do technologického a zemědělského sektoru. Strategická poloha na průsečíku klíčových silničních, železničních a říčních tras posiluje roli Dnipra jako významného obchodního a logistického centra.

Před ruskou invazí byla Dněpropetrovská oblast prosperující hospodářskou centrálou Ukrajiny. Její podíl na tvorbě celkového HDP podtrhovaly rozmanité průmyslové aktivity. V roce 2020 byly kapitálové investice v různých odvětvích značné: 1,3 miliardy dolarů v průmyslu, 851 milionů dolarů ve službách a 88 milionů dolarů v zemědělství. Přímé zahraniční investice byly silné, přičemž největšími investory byly Kypr, Nizozemsko a Německo.

Průmyslové odvětví, zejména metalurgie spolu s rozvíjející se technologickou scénou v Dnipru, se z velké části podílely na hospodářském růstu. Zásadní roli hrálo také zemědělství, které bylo díky úrodné černozemi významným producentem obilí a zeleniny. Vedle toho se Dnipro stalo významným centrem informačních technologií, v oblasti sídlí přibližně 400 IT společností zaměstnávajících zhruba 12 tisíc odborníků. Region také zdědil infrastrukturu pro letecký a obranný průmysl spojený se sovětským raketovým a kosmickým programem.

sinfin.digital