Banka ERB ruského podnikatele Popova skončila v insolvenci. Nemá ani majetek na uhrazení dluhu

Info.cz

Klienti ERB bank si nechali z Garančního systému finančního trhu vyplatit 3,5 miliardy korun. Banka ale tolik majetku na uhrazení dluhu zdaleka nemá. Po loňském odebrání licence peněžnímu ústavu ERB bank se banka ruského podnikatele Romana Popova dostala do insolvence.

Insolvenční návrh podala likvidátorka banky Jiřina Lužová. Závazky banky převyšují hodnotu jejího majetku o 1,5 miliardy korun. Přestože již banka nemá licenci České národní banky, považuje se až do doby vypořádání pohledávek a závazků stále za banku. Většinu ze závazků banky tvoří dluh vůči státnímu Garančnímu systému finančního trhu. Z něho se vyplácí peníze klientům v případě krachu bank, a to až do sto tisíc eur na jednoho klienta. V případě ERB bank si klienti přišli pro 3,5 miliardy korun.

sinfin.digital