Banka ERB ruského podnikatele Popova skončila v insolvenci. Nemá ani majetek na uhrazení dluhu

Klienti ERB bank si nechali z Garančního systému finančního trhu vyplatit 3,5 miliardy korun. Banka ale tolik majetku na uhrazení dluhu zdaleka nemá. Po loňském odebrání licence peněžnímu ústavu ERB bank se banka ruského podnikatele Romana Popova dostala do insolvence.

Insolvenční návrh podala likvidátorka banky Jiřina Lužová. Závazky banky převyšují hodnotu jejího majetku o 1,5 miliardy korun. Přestože již banka nemá licenci České národní banky, považuje se až do doby vypořádání pohledávek a závazků stále za banku. Většinu ze závazků banky tvoří dluh vůči státnímu Garančnímu systému finančního trhu. Z něho se vyplácí peníze klientům v případě krachu bank, a to až do sto tisíc eur na jednoho klienta. V případě ERB bank si klienti přišli pro 3,5 miliardy korun.

Zeman chce zrušit Senát, nebyl by ani proti snížení počtu poslanců

„Závazek dlužníka vůči Garančnímu systému finančního trhu z takto vyplacených náhrad vkladů jeho klientů tvoří zhruba 98,49 procenta z celkové výše závazků dlužníka zjištěné ke dni 30. září 2017,“ uvedla likvidátorka v insolvenčním návrhu.

Více čtěte na webu E15.cz

 

 

SDÍLET
sinfin.digital