Česká republika chce zlepšit klima. Uzavřena první dohoda o zvyšování energetické efektivity - mezi MPO a ČD Cargo

Info.cz

Zvyšovat energetickou účinnost a spotřebovávat méně energie na přepravu. Nový společensky odpovědný závazek firmy ČD Cargo. Podnik ho stvrdil podpisem dohody o zvyšování energetické účinnosti s Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO). Česká republika tak naplňuje povinnost uloženou evropskou směrnicí 2012/27/EU, která říká, že se v letech 2021 až 2030 musí každý rok uspořit 0,8 % z konečné spotřeby energie. Cílem je zlepšit klima i prostředí, v kterém žijeme.

ČD Cargo proto, aby zajistilo energeticky účinnější přepravu, postupně obměňuje vozový park. Místo vozidel se ztrátovou odporovou regulací pořizuje nové lokomotivy s polovodičovou bezztrátovou regulací výkonu, které umožňují využívat i rekuperační brždění a odebírat pouze činné složky proudu. Firma modernizuje motorové lokomotivy, zlepšuje technické i environmentální parametry. Připravuje se také na využití dvou-zdrojových hybridních lokomotiv, které v budoucnu přinesou plně bezemisní provoz. Prostřednictvím měření a hodnocení trakční spotřeby každého jednotlivého vlaku ČD Cargo vede a dále bude motivovat strojvedoucí k energeticky úsporné jízdě. Postupná obměna vozidlového parku se týká také nákladních vozů, kdy se pořizují vozy s nižšími jízdními odpory a menší hlučností.

„Úspory energie jsou nejefektivnější cestou, jak prosazovat klimatické zájmy. V praxi to mimo jiné znamená využívat energeticky účinné zdroje. Vedeme k tomu i ostatní, dobrovolné Strategické prohlášení (dohodu) k energetické efektivitě mohou uzavřít všechny firmy, kterým není lhostejné životní prostředí a udržitelný rozvoj,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček a dodává: „ČD Cargo je první „vlaštovkou“, jde příkladem, ke kterému se, věřím, brzy přidají i další společnosti.“     

Zbytek textu je pro předplatitele
sinfin.digital