České podniky se děsí nedostatku plynu. Některým pomůže uhlí

Nad Evropou se vznáší strašidlo nedostatku zemního plynu. Už v květnu hrozí, že většina zemí EU bude odpojena od ruských zdrojů. To kromě produkce elektřiny a tepla zasáhne i průmyslové podniky, které zemní plyn využívají přímo ve výrobě. V Česku jsou ohroženy zejména sklárny, cementárny, ale také výrobci hnojiv či producenti potravin.

Plyn se ovšem nevyužívá pouze pro vytápění domácností a produkci elektřiny, ale také jako surovina průmyslových podniků. Z hrubé domácí spotřeby zemního plynu se více než pětina spotřebuje v průmyslu.

Celou čtvrtinu spotřebují výrobci nekovových minerálů, tedy producenti skla, cementu nebo vápna. „Nejednalo by se o ohrožení chemického průmyslu, ale celého českého průmyslu a také všech domácností, a to s velkými sociálními dopady. Taková krize by byla velmi podobná dopadům pandemie a velmi by záleželo na postoji vlády ke kompenzaci nákladů či jiné pomoci výrobcům,“ říká Vít Kurfürst, mediální zástupce společnosti Draslovka, která kvůli rostoucím cenám plynu musela pozastavit výrobu kyanidu sodného.

Článek vyšel 28. dubna jako součást E15 Premium. Protože patříte mezi předplatitele INFO.CZ, máte ho dostupný v plném rozsahu.

„Museli bychom výrazně omezit provoz,“ potvrzuje Petr Ston, ředitel Vápenky Vitošov, která z celkového objemu plyn využívá pro dvacet procent provozu. „Dá se toho zbavit, ale nepůjde to dobrým směrem čili nepůjde to směrem k ekologizaci, do které jsme tlačeni, ale spíše k hnědému a černému uhlí,“ říká Ston.

Česká republika patří mezi nejohroženější státy, jelikož sto procent plynu, který proudí do tuzemska, pochází z Ruska. Kdyby nedostatek plynu přetrval a byl aktivován stav nouze, nastalo by rozdělování plynu jednotlivým podnikům a subjektům podle důležitosti.

sinfin.digital