Investování a podnikání podle tří písmen. ESG rozhoduje o osudu bilionů dolarů i velkých transakcích čím dál častěji

Leoš Rousek

Z NEWSLETTERU LEOŠE ROUSKA | Zkratky jsou něco jako moderní verze málo srozumitelných pohádkových zaklínadel. Usnadňují komunikaci mezi zasvěcenými a jejich znalost slouží jako test noviců v daném oboru. Pro mnohé investory, portfolio manažery, finanční poradce a šéfy firem je v poslední době takovou zkouškou pochopení významu a dopadu zkratky ESG.

Ta v sobě shrnuje principy ekologicky udržitelného, společensky ohleduplného a odpovědně řízeného byznysu. Z předešlé věty je zřejmé, že i pro zasvěcené je snazší a ohleduplnější používat v komunikaci jen tři písmena, nikoli jejich celý rozklíčovaný význam. ESG se ale na rozdíl od mnoha jiných v byznysové hantýrce užívaných zkratek stala fenoménem, kolem kterého se postupně začaly točit velké peníze. Že jde opravdu o hodně, dokazuje například objem majetku s puncem ESG v amerických podílových fondech.

Hodnota investičních aktiv, která mají kromě výnosu také pozitivní environmentální (environmental) a společenský (social) dopad zprostředkovaný odpovědně a transparentně řízenými firmami (governance), dosáhla loni 17,1 bilionu dolarů (368 bilionů korun). To je o 42 % více než v roce 2019, zjistil think-tank US SIF sledující vývoj ESG investic. Podíl těchto udržitelných a odpovědných aktiv tak loni činil třetinu z celkového objemu majetku pod správou všech podílových fondů v USA, uvedla televizní stanice CNBC. O jak velký balík peněz jde, lze ukázat i na jeho porovnání s celkovým objemem majetku (bez ohledu na punc ESG) ve fondech aktivních v Česku. Ten na konci loňského září dosáhl podle asociace pro kapitálový trh AKAT ČR 559 miliard korun (v přepočtu zhruba 26 miliard dolarů). Ať už se to investorům a manažerům firem líbí, nebo ne, a bez ohledu na jejich osobní názory na ESG hodnoty, ignorovat tento trend a nezajímat se o něj, by je mohlo přijít draho. Na západě se ESG investice a přístup k byznysu v tomto duchu již naplno rozjel. Do Česka tento fenomén přichází se zpožděním. Přesto i zde již nějaké vlaštovky poletují.

Od roku 2018 investory nabírá Etický fond České spořitelny. Jde o tuzemský penzijní fond, který se jako první v Česku zaměřil výhradně na ESG investice. V současnosti spravuje majetek v hodnotě okolo jedné miliardy korun a od svého vzniku dosáhl zhodnocení necelých 9 %.

ESG investování vznikalo i jako odpustky za ropné hříchy

sinfin.digital