Investování a podnikání podle tří písmen. ESG rozhoduje o osudu bilionů dolarů i velkých transakcích čím dál častěji

Z NEWSLETTERU LEOŠE ROUSKA | Zkratky jsou něco jako moderní verze málo srozumitelných pohádkových zaklínadel. Usnadňují komunikaci mezi zasvěcenými a jejich znalost slouží jako test noviců v daném oboru. Pro mnohé investory, portfolio manažery, finanční poradce a šéfy firem je v poslední době takovou zkouškou pochopení významu a dopadu zkratky ESG.

Ta v sobě shrnuje principy ekologicky udržitelného, společensky ohleduplného a odpovědně řízeného byznysu. Z předešlé věty je zřejmé, že i pro zasvěcené je snazší a ohleduplnější používat v komunikaci jen tři písmena, nikoli jejich celý rozklíčovaný význam. ESG se ale na rozdíl od mnoha jiných v byznysové hantýrce užívaných zkratek stala fenoménem, kolem kterého se postupně začaly točit velké peníze. Že jde opravdu o hodně, dokazuje například objem majetku s puncem ESG v amerických podílových fondech.

Hodnota investičních aktiv, která mají kromě výnosu také pozitivní environmentální (environmental) a společenský (social) dopad zprostředkovaný odpovědně a transparentně řízenými firmami (governance), dosáhla loni 17,1 bilionu dolarů (368 bilionů korun). To je o 42 % více než v roce 2019, zjistil think-tank US SIF sledující vývoj ESG investic. Podíl těchto udržitelných a odpovědných aktiv tak loni činil třetinu z celkového objemu majetku pod správou všech podílových fondů v USA, uvedla televizní stanice CNBC. O jak velký balík peněz jde, lze ukázat i na jeho porovnání s celkovým objemem majetku (bez ohledu na punc ESG) ve fondech aktivních v Česku. Ten na konci loňského září dosáhl podle asociace pro kapitálový trh AKAT ČR 559 miliard korun (v přepočtu zhruba 26 miliard dolarů). Ať už se to investorům a manažerům firem líbí, nebo ne, a bez ohledu na jejich osobní názory na ESG hodnoty, ignorovat tento trend a nezajímat se o něj, by je mohlo přijít draho. Na západě se ESG investice a přístup k byznysu v tomto duchu již naplno rozjel. Do Česka tento fenomén přichází se zpožděním. Přesto i zde již nějaké vlaštovky poletují.

Od roku 2018 investory nabírá Etický fond České spořitelny. Jde o tuzemský penzijní fond, který se jako první v Česku zaměřil výhradně na ESG investice. V současnosti spravuje majetek v hodnotě okolo jedné miliardy korun a od svého vzniku dosáhl zhodnocení necelých 9 %.

ESG investování vznikalo i jako odpustky za ropné hříchy

Z údajů o podílu ESG na poli investičních instrumentů je vidět, že soutěživost, která tvoří zdravý pilíř kapitalismu a svobodného trhu, se nevyhýbá ani tomuto lehce pravdoláskařsky zabarvenému fenoménu. Kdo chce v dnešním světě uspět v soutěži o přízeň investorů, musí zkratku ESG znát, pochopit a také s jejími dopady patřičně pracovat. Jak už to ovšem s dobrodiním někdy bývá, slouží i jako jistá forma odpustků za hříchy minulosti a cesta k sebenápravě.

Příkladem je průkopník odpovědného investování v podobě norského státního fondu Norges Bank Investment Management. Ten spadá pod norskou centrální banku a v současnosti spravuje majetek v hodnotě takřka 1,3 bilionu dolarů. Vznikl v roce 1990 za účelem zhodnocení příjmů norského státu pocházejících z těžby ropy, tedy z oboru, který principy ESG investorům povětšinou zapovídá. O 14 let později se správci fondu po dohodě s norskou vládou a norským králem rozhodli zacílit investiční strategii výhradně ekologicky a společensky odpovědným směrem.

Na základě královského dekretu vznikl 19. listopadu 2004 Poradní výbor fondu pro etické otázky. Ropný fond neinvestuje například do akcií tabákových firem, některých zbrojařů (včetně výrobců jaderných zbraní) či těžařů uhlí. Nadto se od roku 2009 zaměřuje přímo na plnění investičních kritérií podle principů ESG. Na trh s investicemi ve stylu ESG po vzoru Norů, kteří si – cynicky řečeno – tímto způsobem myli ropou pošpiněné ruce, vrhlo mnoho dalších fondů.

Je Larry Fink bůh, nebo šikovný byznysmen?

Přelom v objemu investic laděných podle principů ESG nicméně nastal až o mnoho let později, kdy přechod na principy ESG oznámil šéf největší investiční společnosti na světě BlackRock. Stalo se tak v lednu 2018, kdy Laurence D. Fink, který BlackRock o třicet let dříve spoluzaložil, vyrazil mnoha lidem na finančních trzích dech. V otevřeném dopise určeném všem firemním šéfům v USA i dalších zemích napsal, že jimi řízené společnosti, z nichž v mnohých je BlackRock akcionářem, musí začít dělat více než jen vydělávat peníze. Protože si dobře pamatuji, co se dělo ve státem vlastněných podnicích socialistického tábora, které měly často za úkol leccos jiného než dosahovat zisku, zalapal jsem po dechu také.

S odstupem tří let je ale zjevné, že návrat hospodářského šlendriánu v socialistickém střihu nenastal a mé obavy byly liché. Nadto poptávka investorů po firmách, které slovy Larryho Finka (jak je Laurence D. Fink obvykle nazýván) mají kromě zisků také činit dobro, dál roste.

„Aby mohla prospívat mnoho let, musí každá firma nejen dosahovat finančních úspěchů, ale také ukázat, jakým způsobem má její činnost pozitivní dopad na společnost,“ napsal tehdy Larry Fink. Na mnohé zapůsobila slova titána newyorské Wall Street, který z malé finanční společnosti vybudoval investiční kolos, jako červený hadr na býka. Například americký realitní magnát Sam Zell na dopis zareagoval slovy: „Nevěděl jsem, že Larry Fink se stal bohem.“ Podobně odmítavě se vyjádřil i investiční guru Warren Buffet. „Nesouhlasím s tím, abych někomu vnucoval své politické názory ohledně našich byznysových aktivit,“ uvedl.

O rok později v dalším dopise Larry Fink na některé výhrady nepřímo reagoval. Za svým ESG pohledem na investování si nicméně dál stál, protože aniž by ekonoma Miltona Friedmana jmenoval, odmítl jeho tezi, že firmy mají jedinou společenskou povinnost: dosahovat zisků. „Zisky a poslání firmy se nevylučují,“ napsal a dodal, že poslání či smysl existence firmy tvoří „hnací sílu“ pro dosažení jejích zisků.

V loňském rozhovoru pro CNBC Fink na otázku, jestli se nechová jako aktivista, odpověděl, že nabídkou ESG investic společnost BlackRock reaguje na přístup mladých lidí k současným společenským otázkám a ekologickým obavám. „Jsem přesvědčený, a dokazují to i naše průzkumy, že mladá generace bude v oblasti sociálních problémů a také ohledně ekologie jednat velmi rázně. Myslím, že se tento vývoj bude jen stupňovat,“ řekl Fink. A zdá se, že se nemýlil.

Důraz na ESG formy investic skutečně souzní s poptávkou investiční veřejnosti. Pro BlackRock, jejíž fondy loni spravovaly aktiva v hodnotě téměř 9 bilionů dolarů (což představuje zhruba 18 % z celkových 51,4 miliard dolarů v investičních aktivech pod profesionální správou ve Spojených státech), je klíčové včas rozpoznat, po čem její klienti prahnou. I proto loni společnost oznámila, že postupně odprodá podíly ve firmách, jejichž obrat závisí alespoň z jedné čtvrtiny na obchodu s uhlím. Investice do ropných společností si však BlackRock zatím nezapověděl.

O účast na konání dobra jde mnohým investorům dnes minimálně stejně hodně jako o výnos z jejich investic. Proto podle Finka musí v případě firem, do kterých BlackRock investuje, jít jejich péče o nejbližší i širší okolí ruku v ruce s výplatou dividend, placením daní či investicemi do zaměstnanců. V opačném případě hrozí, že přijdou o přízeň celé společnosti, včetně svých investorů, a BlackRock o část byznysu.

Je Tesla investice s puncem ESG?

Jednou ze zásad dobrého psaní je nepopisovat, ale ukazovat. K tomu se v tomto případě skvěle hodí Tesla, nejznámější výrobce elektromobilů na světě. Právě na jejím příkladě lze ukázat složitost fenoménu udržitelného a odpovědného investování podle zásad shrnutých ve zkratce ESG. Z továren Tesly vyjíždí automobily, které během provozu neprodukují žádné emise v podobě výfukových plynů. Minimálně z hlediska ekologických dopadů musí investice do akcií Tesly odpovídat principům ESG. Tak snadné to ale není. Podle společnosti S&P Dow Jones Indices, která spravuje hlavní americký burzovní index S&P 500 a jeho ESG verzi, nestačí pouze vyrábět a prodávat „zelené“ výrobky a očekávat za to automatické zařazení do S&P 500 ESG Indexu. Tesla sice v prosinci splnila základní předpoklad, když byly její akcie zařazeny do indexu S&P 500. Nicméně z pohledu ESG firma zaostává zejména v tom, jakým způsobem o ekologii informuje veřejnost, jaká je její strategie v boji proti změnám klimatu, a jaké jsou její postupy při řízení enviromentální politiky, uvedl Daniel Perrone, který má v agentuře S&P na starosti ESG indexy. Do dubna, kdy se očekává rozhodnutí o tom, zda bude Tesla do S&P 500 ESG Indexu nakonec zařazena, mají Musk a jeho tým co dělat. V každém případě lze očekávat, že verdikt o tom, zda Tesla získá punc ESG investice, bude mít vliv na její tržní hodnotu. Bude-li do indexu zařazena, otevře se jejím akciím cesta do mnoha dalších odpovědně zaměřených fondů, včetně těch ze stáje BlackRock. Jestli naopak punc ESG Tesla nezíská, přijde zklamání. Burziáni a fanoušci Tesly, držte si klobouky.

Jaký má ESG vliv na trh prodejů a nákupů celých firem?

Podle společnosti Datasite, jež se věnuje výzkumu trhu firemních fúzí a akvizic (známého pod anglickou zkratkou M&A), je patrná rostoucí obezřetnost investorů v oblasti zásad ESG. Více než v minulosti nyní zkoumají, jak společnosti, jejichž koupi zvažují, pravidla udržitelnosti plní. „Firma, která se v následujících 12 měsících chystá vstoupit do jednání o fúzi či prodeji, by měla během příprav zohlednit případné obavy investorů o tom, jestli zásady ESG plní,“ uvedli analytici Datasite. Některé konkrétní obavy, na které se investoři během zkoumání (due dilligence) stavu firmy v roce 2021 zaměří, shrnuje graf o pár řádků výše.

Autor je senior researcher ve společnosti Home Credit International

SDÍLET
sinfin.digital