Jak získat firmu? Existují i jiné způsoby, než začít od nuly

Prezentace klienta

Na otázku jak získat firmu Vás jistě napadne jednoduchá odpověď – založit si ji. Existují však i jiné způsoby získání společnosti, které nejsou tak známé, přes to se těší stále větší oblibě. Vzhledem k tomu, že dokáží ušetřit čas i starosti, se není čemu divit.

Nejtypičtější způsob získání společnosti je její založení. Protože založení představuje poměrně administrativně složitý proces, kdy je třeba dodržet všechny zákonné požadavky, aby byla společnost platně založena, je pochopitelné, že se postupně vytvořily i jiné a jednodušší způsoby, jak společnost získat. Existuje mnoho poskytovatelů, kteří nabízejí prodej firmy, a Vám tak odpadnout starosti s jejím založením. Je také možné nechat si společnost založit zkušeným profesionálem přesně podle vašich představ.

Pokud se v současné době zajímáte o získání společnosti, máte v zásadě 3 možnosti:

  1. založení vlastní společnosti,
  2. zakoupení již založené společnosti a
  3. založení společnosti profesionálem.

Každý ze způsobů poskytuje určité výhody, ale zároveň skrývá i nevýhody. Je proto dobré se s každým způsobem aspoň letmo seznámit a následně si vybrat ten pro Vás nejvhodnější.

Založení společnosti

Pro založení společnosti je třeba navštívit notáře a požádat o vyhotovení zakladatelského právního jednání společnosti. Před samotnou návštěvou je třeba mít jasno v některých záležitostech ohledně firmy – jaký bude mít název, kde bude mít sídlo, kdo za ni bude jednat atd. Zakladatelské právní jednání je poté potřeba jako příloha k návrhu na zápis do obchodního rejstříku. Společnost vznikne až poté, co soud provede její zápis.

Koupě již založené společnosti

Pokud se chcete vyhnout procesu založení společnosti nebo chcete získat firmu rychleji, je ideálním řešením zakoupení již založené společnosti. Takové firmy se označují jako ready made a jejich podstata spočívá v tom, že byly založeny profesionálem pouze za účelem jejich následného prodeje. Dokud nejsou prodány, nevyvíjejí žádnou činnost a nemají tak žádné dluhy z podnikání. Poskytovatelů ready made firem je v současnosti na trhu celá řada, stačí si tak jen vybrat.

Založení společnosti profesionálem

Poskytovatelé ready made společností často nabízejí také založení společnosti na míru. Toto řešení je vhodné zejména pro ty, kdo se nechtějí pouštět do složitého procesu zakládání společnosti, ale zároveň koupě založené společnosti nepřipadá v úvahu kvůli specifickým požadavkům podnikatele na firmu nebo její vnitřní strukturu. Při založení společnosti na míru profesionálem pouze sdělíte své požadavky a následně se nemusíte už o nic starat.

Přestože koupě společnosti nebo její založení profesionálem je z hlediska financí nepatrně nákladnější, oba způsoby Vám zvládnou ušetřit mnoho starostí i času, který můžete využít smysluplněji.

sinfin.digital