Je americký Fed stále vládcem burz?

Leoš Rousek

Z NEWSLETTERU LEOŠE ROUSKA | Jednou z osvědčených cest k poznatkům, pochopení dění kolem sebe a celkovému vzdělání je umění klást otázky a následně na ně hledat odpovědi. K rozvoji a tříbení kritického myšlení takto dochází mnohem účinněji než v případě nabiflování sebevětšího objemu vědomostí. Sledování vývoje na kapitálových trzích v závěru února mě dovedlo k několika otázkám, které je snadnější položit než zodpovědět. Přesto bych se o to v tomto vydání Výnosů rád pokusil.

  1. Je možné v době, kdy je díky ultra nízkým úrokovým sazbám v oběhu velké množství peněz, zabránit přehnanému plýtvání kapitálu na špatné investice?
  2. Potvrzuje růst dluhopisových výnosů v tomto týdnu, že obavy z návratu inflace jsou již bezesporu opodstatněné?
  3. Co udělají miliony drobných investorů, které protipandemická opatření de facto odsoudila k hledání zábavy na burzách, až si budou po odeznění pandemie moci vybrat, jestli dál obchodovat, nebo vyrazit na dovolenou či do hospody?
  4. Je americká centrální banka nadále hlavním hybatelem kapitálových trhů? A co by mohlo pravdivost této dosavadní jistoty prověřit?

Pro všechny výše uvedené otázky platí jedna výhrada: na burzách by mohlo v následujících měsících převládat spíše nevlídné počasí, čím více se bude uzdravovat post-covidová ekonomika.

Misalokace kapitálu, aneb vyhazování peněz z oken burz

sinfin.digital