Kvóty na potraviny rozvrátí český maloobchodní trh, zasáhněte, vyzývá senátory šéf antimonopolního úřadu

Ekonomický deník

EKONOMICKÝ DENÍK | Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna žádá Senát, aby z novely zákona o potravinách odstranil povinné kvóty na prodej českých potravin ve velkých obchodech. V dopise předsedovi Senátu Miloši Vystrčilovi (ODS) označil kvóty za protisoutěžní a v hlubokém rozporu se základními hodnotami volného trhu EU. Jejich přijetí pak může vést k rozvratu českého maloobchodního trhu.

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Petr Mlsna žádá Senát, aby z novely zákona o potravinách odstranil povinné kvóty na prodej českých potravin ve velkých obchodech.  „Byť tento návrh zdánlivě evokuje podporu českým zemědělcům, ve skutečnosti v případě svého přijetí může vést k rozvratu českého maloobchodního trhu,“ napsal Mlsna na konci minulého týdne předsedovi Senátu Miloši Vystrčilovi (ODS) v dopise, který má Ekonomický deník k dispozici.

Podle šéfa ÚOHS by kvóty vedly k omezení dostupnosti a pestrosti nabídky a také růstu cen potravin. A to v době, kdy si mnoho z českých spotřebitelů nemůže v současné krizi dovolit utrácet za jídlo více peněz.

Kvóty zásadně narušují soutěžní prostředí

Návrh zmíněné novely zákona o potravinách schválila Poslanecká sněmovna 20. ledna. Ta do něj na návrh poslanců SPD mimo jiné vložila povinnost pro obchody o ploše nad 400 metrů čtverečních, aby  u některých druhů potravin prodávaly od příštího roku minimálně 55 procent zboží českého původu. Podíl by postupně dál narůstal až na 73 procent v roce 2028.

Novela je nyní na cestě do Senátu. Proto Mlsna žádá jeho předsedu, aby vzal v úvahu dlouhodobé stanovisku Úřadu, který dohlíží nad fungováním hospodářské soutěže v ČR, a sporné pasáže z novely zákona vyňal.

„ÚOHS je přesvědčen, že v případě přijetí návrhu zákona v této podobě může dojít k zásadnímu narušení soutěžního prostředí nejen v ČR, ale také v Evropské unii,“ pokračuje Mlsna. V této souvislosti také připomíná, že proti zavedení kvót dlouhodobě stojí judikatura Soudního dvora EU, podle níž je jakékoli omezování v podobě ochrany lokálních výrobců či prodejců zboží „hrubým porušením“ smluv zakládajících EU.  Volný pohyb zboží je jedna ze čtyř základních hodnot EU a zboží vyrobené v souladu s právními normami v jednom členském státě EU musí mít přístup na trhy všech ostatních států bez jakýchkoli omezení.

V této souvislosti připomíná šéf ÚOHS, že Soudní dvůr obdobné snahy odsoudil již v roce 1982. Tehdy stačilo, aby irská vláda „pouze“ podpořila kampaň, která povzbuzovala Iry, aby nakupovali přednostně pouze irské výroby. Obdobně Soudní dvůr postupoval v minulosti proti Velké Británii, Německu či Finsku. K žalobě v nedávné minulosti nedošlo v případě Rumunska a Bulharska, které své návrhy na ochranu domácích producentů stáhly již po varování Evropské komise.

Nelogické a paradoxní

Mlsna také upozorňuje na „nelogickou a vnitřně rozpornou“ formulaci uložené povinnosti, podle níž má prodejce povinnost daný podíl potravin českého původu „prodat“, nikoli nabízet. „To je požadavek v praxi neaplikovatelný,“ upozorňuje.

Za „paradoxní“ šéf ÚOHS dále označuje pověření svého úřadu, aby nad touto povinností dohlížel. Jednak to podle něj koncepčně nezapadá do oblastí, nad nimiž dohled provádí, ale především je svým charakterem takový dozor protisoutěžní a „zcela popírá smysl a účel jeho (tj. ÚOHS – pozn.red.) vlastní existence.“ Nemluvě o tom, že Mlsnovi chybí lidé i peníze, aby takto nepochybně značně rozsáhlou agendu zajišťoval.

„Pevně věřím, že se podaří návrh zákona upravit takovým způsobem, aby jím nebyl narušován volný pohyb zboží a oslabována hospodářská soutěž v rámci EU a ČR,“ píše Mlsna na závěr Vystrčilovi.

Senát novelu pravděpodobně nepodpoří

Předpokládá se, že Senát novelu zákona o potravinách vrátí zpět poslancům. Nejsilnější senátorské kluby ODS a STAN již daly najevo, že návrh přijatý hlasy poslanců ANO, ČSSD, SPD a KSČM nepodpoří.

Předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček (ANO) se o víkendu pro Česko televizi vyjádřil, že ani poslanecký klub hnutí ANO nebude zřejmě jednotný při hlasování, které by mohlo očekávané senátní veto zákona zvrátit. Pokud se nenajde potřebná nadpoloviční většina hlasů, uvedl Vondráček, měli by poslanci raději přijmout senátní verzi.

Zastánci kvót argumentují například tím, že i koronavirová krize ukázala, jak je žádoucí, aby ČR byla soběstačnější v produkci potravin, které místní zemědělci dokážou vyrobit za stejných či nižších nákladů jako ti zahraniční. Odpůrci naopak varují, že v případě schválení návrh omezí výběr v obchodech a povede ke zdražování potravin. Evropská komise už oznámila, že v případě schválení zákona ho bude podrobně zkoumat.

Text vyšel na stránkách Ekonomického deníku

sinfin.digital