Napětí na železnici. Odboráři se bouří proti rozhodnutí ministerstva přidělit další tratě společnosti Arriva

Odboráři Českých drah se bouří proti rozhodnutí ministerstva dopravy, které uzavřelo se společností Arriva smlouvu na provoz rychlíků na trati mezi Ústím nad Labem, Libercem a Pardubicemi. Místopředseda Odborového svazu železničářů Vladislav Vokoun INFO.CZ řekl, že ministerstvo ve třech až čtyřech případech porušilo zákon, porušilo vlastní závazek zvýšit bezpečnost na železnici a na trať posílá „šrot“. „Budeme se bránit,“ dodal Vokoun.

Arriva nabídla za provoz trati podle webu Zdopravy o 302 milionů korun nižší cenu než České dráhy. Podle odborářů je to dáno především tím, že Arriva patří do skupiny Deutsche Bahn, od níž dostala zdarma vozy z 80. let a získala tak údajně neoprávněnou výhodu. Podle Vokouna to ovšem není jediná neférová výhoda, protože dráhy na rozdíl od vítězné společnosti počítaly s vybudováním systému ETCS. Ten má zásadně zvýšit bezpečnost na české železnici a ministerstvo se zavázalo, že do roku 2025 bude všude. „Jsem skutečně zvědavý, jak tohle chtějí stihnout. Arriva nic takového neudělá, a pokud by České dráhy získaly trať později, tak už to nestihnou,“ upozorňuje Vokoun na skutečnost, že smlouva je právě do roku 2025.

Podle odborářů ministr dopravy Karel Havlíček na videokonferenci 1. října vyslechl námitky všech zúčastněných stran, ale rozhodl se je ignorovat. „Pan ministr vyslechl všechny výtky, včetně té týkající se transparentnosti zadání, ale nakonec upřednostnil krátkodobé řešení před řešením koncepčním. Kdyby totiž ministr myslel svá prohlášení o zlepšování kvality cestování vážně, vypsal by v tomto duchu výběrové řízení na delší časové období, a ta cena by automaticky byla jiná,“ dodal Vokoun.

České dráhy zatím neoznámily, zda rozhodnutí ministerstva právně napadnou, každopádně odboráři chtějí podpořit Dozorčí radu ČD, aby tak učinila.

sinfin.digital