V londýnské City na začátku principy ESG nikoho nezajímaly. Udržitelné fondy tehdy byly „oukropečci“

Andrea Lauren

KOMENTÁŘ ANDREY LAUREN | V roce 2005 Kofi Annan, tehdejší generální tajemník Organizace spojených národů, představil na půdě newyorské burzy poprvé principy odpovědného investování (United Nations Principles of Responsible Investment neboli UN PRI). Tedy přesvědčení, že problémy související se životním prostředím, sociálními aspekty a řízením společností, tedy v anglické zkratce ESG, mohou ovlivňovat výkonnost investic. Šlo o výzvu pro institucionální investory, aby ve svých investičních rozhodnutích nekoukali pouze na tradiční finanční a operativní ukazatele.

Přiznám se dobrovolně, že v roce 2005 jsem o ESG jako investičním kritériu opravdu nepřemýšlela. Pracovala jsem v té době v JPMorgan v Londýně na velkých fúzích a akvizicích a na pár velkých IPO a ani moji klienti v žádném sektoru (včetně těžebního průmyslu, energetiky a letecké dopravy) se problematikou ESG ve své investorské due diligence příliš nezabývali.

V mém okolí bylo pár nadšenců, kteří s udržitelnými investicemi začínali, ale investiční fondy pod jejich správou byly naprosto maličké, takoví oukropečci. Jediné, co už tenkrát nikdo moc nemusel, byly zbraně a hazard. Životní prostředí se nijak zvlášť neřešilo, lidská práva patřila do Amnesty International a věci jako rovné a férové podmínky pro zaměstnance nebo zabezpečení dat a dodavatelského řetězce nikoho nenapadaly.  

Od té doby se mnohé změnilo. Principy UN PRI se staly globálním standardem, podle kterého více než 1750 signatářů – největších světových fondů, spravuje více než 70 bilionů dolarů majetku. Od příštího roku se UN PRI dokonce zpřísňují a od svých členů budou požadovat, aby podle ESG principů spravovali minimálně 90 % všech aktiv pod správou, na valných hromadách příslušným způsobem hlasovali a aby své ESG reporty zveřejňovali, popřípadě nechávali auditovat.

Náš tým v Rockaway Ventures v čele s Dušanem Zábrodským a se mnou přístupu na principu ESG opravdu věří. Nepublikujeme, pravda, výroční zprávy na křídovém papíře, kde bychom vypočítávali, kolik uhlíkové stopy naši partneři ušetřili na letenkách (i když rok 2020 je v tom směru super výborný). Začali jsme si ovšem uhlíkovou stopu měřit například při výběru našich nových kanceláří (brzy se budeme stěhovat). V roce 2020 jsme implementovali formální Rockaway Ventures ESG Policy, jako jeden z prvních venture kapitálových investorů v CEE. V tomto roce se budeme formálně připojovat ke standartu UN PRI.

Ale hlavně – už dlouho se nám líbí firmy, které svou činností aktivně chrání životní prostředí. V naší pipeline se jimi intenzivně zabýváme. Také víme, že firmy jsou součástí společnosti a jsou tudíž závislé na lidském kapitálu, infrastruktuře, kvalitě a předvídatelnosti regulace, ve které se pohybují. To všechno v Rockaway Ventures patří k té sociální stránce posuzování startupových projektů.

A oblast governance? Startupy, které vybíráme, musí brát v potaz a balancovat zájmy všech, se kterými spolupracují, interně i externě. Špatně nastavené principy corporate governance mohou mít za následek rychlou ztrátu legitimity firmy a s tím i obrovskou škodu v její tržní pozici. V případě startupů je něco takového fatální. Sledujeme tedy kvalitu strategického a finančního plánování, způsoby ohodnocení a odměňování zaměstnanců, ochranu dat a cybersecurity.

Naši ESG policy používáme jak při výběru investičních příležitostí, tak při řízení našeho portfolia. Součástí toho je i negativní screening, podle kterého identifikujeme a eliminujeme potenciální target, které se do ESG kritérií nevejdou. Pak pozitivní screening, kde do detailu analyzujeme konkurenční výhody nebo naopak rizika projektu ve vztahu k ESG, stanovujeme možné KPIs, které budeme chtít v čase měřit a vliv ESG na valuaci a možné budoucí zhodnocení propisujeme do investiční dokumentace.

A podpisem investice, jak známo, nic nekončí, ale naopak začíná. V projektech v našem portfoliu chceme hrát aktivní roli, chceme zakladatelům pomáhat nastavovat správná kriteria a měřit pokrok při jejich plnění. Tedy přesně to, co už před 16 lety načrtl Kofi Annan.

Autorka je investiční partnerkou společnosti Rockaway Capital.

sinfin.digital