Vyloučení Huawei z budování 5G infrastruktury by Evropu stálo desítky miliard eur. Studie Oxford Economics předpovídá masivní finanční ztráty pro Českou republiku

Prezentace klienta

Náklady v hodnotě 3 miliard eur ročně a celkový pokles HDP o 40 miliard eur do roku 2035 hrozí evropským zemím v případě, že se rozhodnou vyloučit společnost Huawei z částí evropských sítí. Česká republika by ve stejném časovém období zaznamenala pokles HDP ve výši 400 milionů eur. To jsou některé ze závěrů nové studie „Omezení hospodářské soutěže v oblasti síťových zařízeních 5G napříč Evropou“ publikované společností Oxford Economics, jejíž vypracování si zadala společnost Huawei. Vyloučení Huawei a s ním spojené zpoždění v zavádění 5G sítí by vedle snížení hospodářského růstu též vedlo ke zpomalení technologických inovací.

Hlavními hráči na evropském trhu s 5G technologiemi jsou v současné době společnosti Ericsson, Huawei a Nokia. Zatímco ostatním nejsou kladeny větší překážky, Huawei stojí uprostřed geopolitického boje. V době dokončení studie (červen 2020) většina evropských zemí stále zvažovala, zda-li umožní participaci společnosti Huawei v rámci budování národní 5G infrastruktury. Studie vypracovala pro každou ze 31 zkoumaných evropských zemí tři scénáře pro posuzování ekonomických předpovědí, přičemž referenčním východiskem je vždy tzv. „střední“ scénář. Ten dle aktuálně dostupných informací odráží nejvíce pravděpodobné předpoklady růstu. Dle tohoto scénáře by omezení dodavatele Huawei vedlo k nárůstu ceny o 19 %. Například v případě Islandu to znamená navýšení nákladů o 3 miliony eur. V Německu se však jedná již o 479 milionů eur ročně.

„Omezením hospodářské soutěže obecně dochází k nárůstu cen. Vyřazení společnosti Huawei z možnosti podílet se na zavádění 5G v Evropě by tedy nejen dramaticky zvýšilo náklady, zároveň by i výrazně zpomalilo celý proces implementace. Výsledkem bude zpomalení technologického růstu a inovací, nižší příjmy domácností a pomalejší zotavení z očekávané recese vzhledem k promarněným příležitostem, které by mohly mít značný pozitivní dopad na ekonomiky jednotlivých států,“ říká Tomáš Kolder, tiskový mluvčí korporátní divize Huawei.

sinfin.digital