Zkušenosti netpromotion group s.r.o. s firemní kulturou

Prezentace klienta

O úspěšnosti firmy nerozhodují jen její vize, kvalitní vrcholový management, ale také samotné jádro společnosti, kterým jsou zaměstnanci. Spokojený, dobře motivovaný pracovník se firmě několinásobně vrátí. Rozhodující je i firemní kultura, která je dnes při historicky nejnižší nezaměstnanosti konkurenční výhodou, ale i recenze společností online. 

Zaměstnanec a jeho individualita

Zaměstnavatelé a HR specialisté dávno už nevybírají zaměstnance pouze na základě působivého životopisu a zkušeností, ale sázejí na osobnost člověka. Vědí, že úspěch spočívá v týmové práci, a je tedy důležité, aby nový zaměstnanec zapadl do kolektivu. Stejně tak i uchazeč o práci dnes posuzuje vnitřní chemii ve společnosti, tedy i firemní kulturu, a vybírá mezi ověřenými firmami. Firemní kultura může být mnohdy velikou konkurenční výhodou, jak při náboru zaměstnanců, tak i navenek pro klienty. Stejně tak ona kultura může být mnohdy pro zaměstnance svazující. Každý člověk je jiný, vyhovuje mu určitý způsob práce, pracovní podmínky a hodí se k výkonu určité práce více. 

Každý dělá to, co umí nejlépe

Přesně této skutečnosti jsou si dobře rozvíjející firmy vědomé a aktivně reagují. Trendem je testování osobnosti, na základě kterého se vybírá nejvhodnější práce tak, aby se využívaly silné stránky člověka. Pokrokové firmy se snaží zaměstnancům pracovní život ulehčit co nejvíce a jakmile pracovníka získají, nerady se s ním loučí, je to právě spokojený zaměstnanec, který je pro firmu tou nejlepší referencí. Proto je více ve firmách viděn systém spočívající v obměně pracovního místa zaměstnance nebo ve vytvoření zcela nové pozice pro tohoto člověka. Klíčem není neustále nabírání a následné propouštění zaměstnanců, ale nalezení správného uplatnění pro každého. 

Tento fakt si dobře uvědomuje rodinná firma netpromotion group s.r.o., online marketingová agentura stojící na správných hodnotách a která dbá na recenze. Drží se v online prostoru už více než třináct let, přes veškeré dynamické změny v oboru. Misí společnosti je pomáhat klientům využít potenciál online světa. V tom spoléhají na své zaměstnance. Rozvíjejí jejich silné stránky, znají je, zajímají je, hledají uplatnění svých lidí v tom, v čem jsou silní. Mentorují své zaměstnance k rozvoji a posunu – ukazují zaměstnancům cestu. Sázejí na vnitřní kulturu a její nedílnou součástí je pro ně etický kodex. Pracovní prostředí tvoří nejen kanceláře, ale i vlastní duch firmy a její vize.  Zaměstnanci si navzájem pomáhají a dokážou jeden druhého o pomoc požádat. Jsou si dobře vědomi jak firemních hodnot, mise, ale i vize, za kterou směřují. Díky tomu je firma nejen dobrým obchodním partnerem, ale i kvalitním zaměstnavatelem se zhruba 7000 klienty.

Ty správné hodnoty

Vize a hodnoty si každá společnost určuje sama podle toho, jak je cítí. Někdo se zaměřuje vyloženě na prodej a zákazníky, někdo do středu staví především své zaměstnance, jíní jdou cestou ducha a naplnění. „Naše firemní hodnoty jsou Radost, Seberealizace, Důvěra a Inovace. Je pro nás důležité, abychom znali silné vlastnosti svých lidí a ptali se jich, zda jsou se svou prací spokojeni a vyhovuje jim. Není u nás výjimkou, že jsme v rámci týmu přeskládali náplně práce podle toho, co kdo dělal radši v rámci procesu. Tím se zvýšila i míra, jak celý tým práce baví a jak se každý z nás realizuje,“ říká Štefánia Machová, HR specialista netpromotion group s.r.o., www.netpromotion.cz.

Firemní kultura táhne zaměstnance

Existuje několik znaků úspěšné firmy. Nejčastěji jako takové bývají popisovány ty, které prezentují své hodnoty, pečují o své zaměstnance. Jsou to společnosti, které reagují na soudobé trendy a pochopitelně se orientují ve velké míře na zákazníka. Zásadní roli hraje i zmíněná firemní kultura. Mnohdy bývá klíčem k veškerému úspěchu. Její správné nastavení se může stát motivací pro zaměstnance, kteří svou výkonností ovlivňují úspěšnost firmy. Z ctění určité kultury firma čerpá vždy zisky a mnohdy může ovlivnit i fluktuaci zaměstnanců, tedy častou změnu jejich zaměstnání.

Aby všechny hodnoty byly unifikované, stejně tak jednání zaměstnanců, uchylují se firmy k vytváření tzv. etických kodexů. Jsou to jasně definovaná pravidla, jak chce firma vystupovat ve vztahu ke svým klientům, konkurentům, ale i vymezuje vztahy uvnitř firmy. Zakotvení kultury a hodnot do kodexu se firmám vždy vyplatí. Mají tak nástroj, o který se lze opřít při manažerských procesech a rozhodování zaměstnanců, především v nestandartních případech. 

Když není vše, jak vypadá

Mnohdy se ve firmě setkáváme s jevem stínové firemní kultury, kdy pracovníci sice dodržují určitou kulturu a jednají v souladu s firemními hodnotami, ale pouze navenek. Ve skutečnosti o firmě smýšlejí opačně. To se projeví na efektivnosti těchto zaměstnanců a jejich morálce. Držet si takové pracovníky není pro firmu žádoucí, stejně jako pro pracovníky nemá práce naplňující význam. Pak je to na HR oddělení, které by se mělo pokusit najít pro zaměstnance nejlepší možnou cestu. 

sinfin.digital