Alianci pro rodinu považuji za homofobní a nenávistnou organizaci, má jasno Priečinská z TOP 09

Naďa Priečinská z TOP 09 v rozhovoru pro INFO.CZ tvrdí, že spolek Aliance pro rodinu, se kterým spolupracuje ministr práce Marian Jurečka z TOP 09, netematizuje skutečné hrozby pro děti a současnou rodinu. Jako příklad uvádí alkoholismus, násilí v rodinách, ponižování dětí, jejich zneužívání nebo sociální problémy. „Zdá se tedy, že její činnost je zaměřena pouze proti jiným, než manželským svazkům a ochranou rodiny se jen zaštiťuje. Nemám však pocit, že by ve skutečnosti chtěli řešit reálné hrozby současné rodiny,“ dodává.

První věc, co mě zajímá: co je vaším cílem, proč jste ten dopis napsala a jakou byste si představovala reakci vedení TOP 09?

Cílem byl určitý apel na vedení strany a výzva k reakci na skutečnost, že hnutí s takovými, dle mého názoru, extrémními a homofobními názory bylo angažováno do pracovní skupiny řešící koncepci rodinné politiky ministra práce a sociálních věcí ve vládě, jejímž je TOP 09 členem.

Jsme stranou, která hájí liberální postoje, zasazuje se za práva menšin, je to součást naší identity, programu strany a slibu, který jsme dali voličům. V situaci, kdy díky ministru v naší vládě dostane organizace otevřeně se vyjadřující proti právům jedné z menšin nemalý vliv na formování rodinné politiky, měli bychom se ozvat.

A v čem spatřujete největší problém, pokud jde o aktivity Aliance pro rodinu?

V zásadě v tom, že se vymezuje především proti rodičovství partnerů stejného pohlaví. Tvrdí, že rodičovství není pro všechny, že stejnopohlavní svazky nejsou vhodným prostředím pro vývoj dětí a podobně. De facto se staví proti tomu, aby se děti takovým rodičům vůbec rodily, a odůvodňuje to tím, že tak hájí jejich práva. Což je samo o sobě absurdní.

Co tím přesně myslíte?

Že se snaží o novou ústavní definici manželství, a tvrdí, cituji: „My tvrdíme, že redefinicí manželství redefinujeme i to rodičovství, které je s tím manželstvím neoddělitelně spjato“. Z čehož mi plyne, že dle jejich názoru by společnost měla preferovat děti narozené a žijící v manželství před těmi žijícími mimo manželství, což se týká nejen dětí narozených homosexuálním párům, ale také dětí samostatně žijících osob.

Jednoduše dělí děti do kategorií podle toho, do jaké rodiny se narodily. To je dle mého názoru diskriminace, respektive minimálně verbální vybízení ke kategorizaci dětí a jejich rodin. Naše společnost je přitom založena na rovnosti. Jakékoliv zařazování lidí do kategorií, podle kterých se jim pak upravují práva, je nebezpečné. A takové nebezpečí je nutné pojmenovat už v samotném zárodku.

Na podobné tendence byla TOP 09 vždy citlivá, a já jsem přesvědčena, že i konzervativní část TOP 09 vždy vnímala ochranu občanských a lidských práv jako zásadní.

sinfin.digital