Alzheimer jde oddálit. Procesy v mozku začínají až 12 let před vypuknutím choroby, říká Šerý

Lenka Petrášová

Týmu brněnské Masarykovy univerzity se pomocí elektronového mikroskopu podařilo v neuronech vizualizovat polohu enzymu, který se podílí na vzniku Alzheimerovy choroby. „V příštích měsících se zaměříme na podrobnější výzkum,“ říká zdejší vědec Omar Šerý, jehož práce se dostala i do nejprestižnějších vědeckých časopisů. 

Proč se zabýváte zrovna Alzheimerovou chorobou? 

Patří mezi duševní poruchy. Lidský mozek, jeho možnosti a způsob fungování mě fascinovaly už od dětství. V rámci doktorského studia jsem se od roku 1996 zaměřil na výzkum závislosti na drogách. Využil jsem jako první výzkumník v České republice metodu PCR pro analýzu vzorků psychiatrických pacientů za účelem výzkumu podstaty psychické poruchy, což bylo na Biofyzikálním ústavu, a s Akademií věd ve spolupráci s dnešní Psychiatrickou nemocnicí v Opavě. Měl jsem štěstí, že první výsledky mé práce viděl na Neuropsychofarmakologické konferenci v Jeseníku v roce 1999 profesor Petr Zvolský, v té době čelný genetik v psychiatrii. Hned po přednášce mě oslovil s nabídkou spolupráce a společně jsme za dva měsíce připravili první projekt pro genetickou analýzu dispozic k alkoholismu na české populaci. Projekt navázal na mou práci výzkumu závislosti na metamfetaminu.

Po prvních výsledcích pak navázala spolupráce s přednosty dalších psychiatrických klinik, kteří mi umožnili výzkum psychických poruch jako například hyperkinetické poruchy u dětí společně s profesorkou Ivanou Drtílkovou, studium schizofrenie s profesorem Ladislavem Hosákem i studium Alzheimerovy choroby s naším předním neurologem profesorem Hortem z Motola. Velmi zajímavá byla také práce na genetické podmíněnosti vnímání bolesti u člověka s doktorkou Olgou Hrazdilovou.

Musím říci, že Alzheimerova choroba je dnes nejprobádanější psychickou poruchou. Je také z výzkumného hlediska dobře uchopitelná. V současnosti o ní v rámci přednášek z Molekulární psychiatrie přednáším šest hodin a čas nestačí.

Nakažené koronavirem počítáme špatně, je to účelová prezentace, varuje primářka Adámková

sinfin.digital