Bouře v Hospodářské komoře: Dlouhý musí skončit, je ve střetu zájmů, vyzývají viceprezidenti

Jan Januš

22. 04. 2020 • 21:34

Prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý kandiduje na post generálního tajemníka mezinárodní Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Jako českého nominanta jej už v březnu schválila vláda. Viceprezidentům komory to ale vadí. Dlouhý je o svém záměru neinformoval, navíc je podle nich ve střetu zájmů. České podnikatele má totiž coby šéf komory zastupovat i proti vládě. To teď může být problém, když je zároveň jejím nominantem. „Vladimír Dlouhý byl proto na prezidiu námi přátelsky vyzván, aby se funkce prezidenta vzdal. Nejedná se o žádný převrat,“ popisují situaci viceprezidenti Bořivoj Minář, Irena Bartoňová Pálková a Roman Pommer v dopise členům komory, který má INFO.CZ k dispozici. Dlouhý včera rezignovat odmítl, situaci tak bude řešit představenstvo komory.

„Zájmy a mediální kampaň jednotlivce nesmí převažovat nad zájmy Hospodářské komory ČR. V čele Komory musí být člověk, u něhož nelze zpochybňovat jednotlivá rozhodnutí na základě jeho případných partikulárních zájmů a dalšího kariérního postupu,“ stojí rovněž ve zmíněné výzvě.

Podle informací INFO.CZ existuje rovněž právní analýza, podle které už Dlouhého funkce ve vedení komory dokonce zanikla. Dlouhého, jehož současný mandát měl původně skončit v květnu, může podle zákona případně odvolat sněm Hospodářské komory. Ten se má ale vzhledem k aktuální pandemii sejít až v druhé polovině roku, současné vedení komory tak patrně bude přesluhovat.

Reakci Vladimíra Dlouhého zjišťujeme.

Vladimír Dlouhý stojí v čele Hospodářské komory ČR od roku 2014, kdy vystřídal Petra Kužela. Zároveň je poradcem investiční banky Goldman Sachs a má rovněž další poradenské kontrakty ve velkých mezinárodních firmách. V minulosti byl ministrem průmyslu a obchodu a také ministrem hospodářství. V roce 2012 chtěl kandidovat na prezidenta, podle ministerstva vnitra ale nenasbíral dostatek podpisů.

Výzva viceprezidentů Hospodářské komory ČR

Vážené členky, vážení členové Komory,

Dne 21. 4. 2020 se konalo prezidium HKČR za účasti prezidenta Hospodářské komory ČR, Vladimíra Dlouhého a viceprezidentů Bořivoje Mináře, Ireny Bartoňové Pálkové, Romana Pommera a Michala Štefla (on line). Mimořádným bodem jednání bylo vyzvání prezidenta Komory Vladimíra Dlouhého, aby na svou funkci rezignoval a do řádného sněmu pověřil vedením Komory jednoho ze svých viceprezidentů. Důvodem je kandidatura prezidenta Dlouhého, odsouhlasená vládou ČR dne 9.3.2020.

Vladimír Dlouhý v současné době zastává více funkcí. Kromě pozice prezidenta Hospodářské komory je například členem Národní ekonomické rady vlády, poradcem prezidenta České republiky Miloše Zemana, členem komisí nebo různých dozorčích rad. Hospodářská komora potřebuje prezidenta, který se jí bude nyní a v časech budoucích věnovat na sto procent. 

Další pracovní aktivity prezidenta V. Dlouhého jsme respektovali, i proto, že nekolidují s funkcí a pozice prezidenta Komory není honorovaná. Odmítáme však, aby Vladimír Dlouhý vykonával pozici prezidenta Hospodářské komory ČR, když zároveň s posvěcením vlády kandiduje na funkci generálního tajemníka Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). To zakládá důvodné obavy ze střetu zájmů. Prezident Dlouhý nemůže být silným oponentem vlády a tvrdě prosazovat zájmy podnikatelů, když byl nejen touto vládou nominován, ale zároveň ministr zahraničí a členové vlády jsou povinni spolupracovat vést kampaň V. Dlouhého.

Samotná pozice generálního tajemníka OECD sice není ve střetu zájmů, ale není slučitelná s pozicí prezidenta Hospodářské komory ČR. Velmi nás také zklamalo chování prezidenta Dlouhého, který představenstvo Komory o své kandidatuře neinformoval. O schválení své nominace věděl minimálně od 9.3.2020, o samotné nominaci ještě mnohem dříve. Měl tedy příležitost o nastalé situaci informovat na prezidiu, které se konalo 25.3.2020. Další příležitost promeškal 15.4.2020, kdy skončila lhůta pro hlasování představenstva o dalším postupu ohledně sněmu Komory. Prezident Dlouhý si na představenstvu nechal schválit, že Komoru povede nadále, přestože věděl o tom, že došlo ke schválení jeho kandidatury na pozici generálního tajemníka OECD (viz Usnesení vlády ze dne 9.3.2020 č.188), a o této skutečnosti představenstvo (před hlasováním)  ani neinformoval.

Vladimír Dlouhý byl proto na  prezídiu námi přátelsky vyzván, aby se funkce prezidenta vzdal. Nejedná se o žádný převrat. Vzhledem k nastalé situaci nemůžeme však nečinně přihlížet a čekat, jak se v budoucnu prezident V. Dlouhý rozhodne. Zájmy a mediální kampaň jednotlivce nesmí převažovat nad zájmy Hospodářské komory ČR. V čele Komory musí být člověk, u něhož nelze zpochybňovat jednotlivá rozhodnutí na základě jeho případných partikulárních zájmů a dalšího kariérního postupu. 

Hospodářská komora ČR v posledních obdobích často prohrávala v pro nás důležitých problematikách. Růst minimální mzdy, zrušení karenční doby, navýšení mezd při zaměstnávání cizinců, expanze CzechTrade a CzechInvest do krajů.. To je jen několik příkladů. Až příliš často jsme ustupovali konkurenčním organizacím, vládě a odborům. Prezident Dlouhý nevěnoval dostatečnou pozornost projednávání jednotlivých problematik uvnitř vedení Komory a choval se, jako kdyby měl od nás bianko šek na veškerá rozhodování. To nyní musí skončit, jinak bude ve vzduchu neustále podezření, že prezident Komory vyměňuje postoje Komory za možnost získat plusové body pro svou vlastní osobu.

Nacházíme se v nelehké době. Víme, že není ideální čas pro spory uvnitř Komory. I proto jsme zvolili otevřený, ale nekonfrontační přístup i s příslibem podpory pro jeho budoucí usilování o pozici generálního tajemníka OECD. Musíme ale dostát důvěře, kterou do nás vkládají čeští podnikatelé. Jsme největší podnikatelskou asociací v zemi. Sdružujeme více než 16 000 členů organizovaných v šedesáti komorách v regionech a ve 122.  oborových asociacích. Více než šedesát ze sta největších českých firem je členem HK ČR. Musíme zajistit, aby v nás podnikatelé opět viděli hlavního spojence, který bojuje za jejich zájmy. Hospodářská komora ČR musí sloužit podnikatelům, nikoliv propagaci svého prezidenta.

Celá problematika byla projednána dne 21.4.2020 na prezidiu HKČR a výsledkem je, že bylo odsouhlaseno a prezident HK ČR Vladimír Dlouhý  slíbil, že svolá představenstvo HKČR tak, aby mohla být celá záležitost představenstvem projednána nejpozději 23.5. 2020. Hlavním cílem zasedání představenstva je stanovit kdo, a jak bude jednat za HK ČR v mezidobí do řádného volebního Sněmu HK ČR, jehož konání se předpokládá v druhé polovině roku 2020.

V Praze 22.4.2020

Podepsáni viceprezidenti:

Bořivoj Minář, Irena Bartoňová Pálková, Roman Pommer

SDÍLET