Jak jsme donutili hnutí Roberta Šlachty založit transparentní účet. Bylo v konfliktu se zákonem, teď bude mít komplikovanější financování

V průzkumu zachycujícím aktuální rozložení podpory politických stran, který zpracovala agentura Kantar CZ pro Českou televizi v období mezi 25. březnem a 1. dubnem, se poprvé objevilo hnutí Přísaha s pěknými dvěma procenty preferencí. Jde o zajímavý paradox, protože žádné hnutí ani politická strana s tímto názvem nebyla ve zmíněném období u ministerstva vnitra registrována, jak potvrzuje sám Robert Šlachta, který v čele Přísahy stojí.

Hnutí s názvem „PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty“ bylo registrováno až 8. dubna 2021, i když bývalý šéf ÚOOZ už 17. března tvrdil, že je registrace hotová. Kdo tedy provádí a financuje kampaň Roberta Šlachty, když ji aktivně vede už od 27. ledna 2021, a to včetně billboardů?

Příběh začíná loni 29. prosince v kanceláři notářky Evy Věrné v Brně, kde Robert Šlachta, Jiří Komárek a Tomáš Sochr zakládají Spolek NAPŘÍMO z.s. se sídlem v trvalém bydlišti Roberta Šlachty v Pohořelicích. Tento spolek provozuje webové stránky PŘÍSAHY a vlastní transparentní účet číslo 237412476/0600, na který přijímá dary spolku (nikoliv hnutí!) a je využíván i k úhradám nákladů kampaně. 

První transakce se na účtu objevila až 27. ledna 2021 a nelze tak ověřit tvrzení Roberta Šlachty o tom, jak si s kolegy na rozjezd hnutí (tedy spolku) napůjčovali dva miliony korun a dalších 200 tisíc vložil sám Šlachta a 770 tisíc firma Šimway.

Z hlediska legislativy je to v pořádku, zapsanému spolku neplyne ze zákona povinnost vést transparentní účet – ale jen v případě, že se neangažuje ve volební kampani v zájmu nějaké strany, hnutí nebo kandidáta. A zde narážíme na zásadní problém. Zmíněný spolek a Robert Šlachta totiž volební kampaň prokazatelně vedou (což dokládají i jejich webové stránky, kde je uveden Zadavatel a zpracovatel: PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty), přičemž ještě několik dní zpátky nerespektovali několik ustanovení Volebního zákona, i když mají jako první bod ve svém programu uvedeno: „Právo a zákony musí platit bez výjimky pro všechny stejně”. O jaké paragrafy se jedná?

Zbytek textu je pro předplatitele
dále se dočtete:
  • Co přesně Šlachta a spol. porušili?
  • Kolik peněz už přes účty spolku proteklo na kampaň?
  • A jak reagovala mluvčí Přísahy?
sinfin.digital