Kdo bude prodávat dálniční e-známky? Zájem má Česká pošta, Zásilkovna i firma z holdingu Agrofert

Ekonomický deník, Jiří Reichl

21. 05. 2020 • 12:54

Najít dodavatele, o kterého se bude moct opřít a stoprocentně se na něj spolehnout při vytváření sítě prodejních míst elektronických dálničních známek. To je cíl Státního fondu dopravní infrastruktury, který dnes zveřejnil zadávací dokumentaci dlouho očekávané veřejné zakázky. Ta je posledním velkým dílkem skládačky s názvem systém elektronické dálniční známky. Cena zakázky nebyla zveřejněna, ale z předcházejících materiálů vyplývá, že by se měla pohybovat okolo 400 milionů korun bez DPH. Vítězem se stane ta firma, která si z prodeje vezme nejméně procent. Maximální hranice je 3,3 %.

Online prodejce lístků Ticket Art a provozovatel jeho konkurence TicketPortal – společnost IRSnet patřící do holdingu Agrofert, Zásilkovna, síť prodejen Albert, ČAPPO – Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (sdružující čerpací stanice ČEPRO, MOL Česká republika, OMV Česká republika, Shell Czech Republic, UNIPETROL RPA), sdružení firem Česká pošta, Autoklub České republiky a MTX (zabývající se mj. vývojem elektronické palubní jednotky či přestavbou policejních aut) a jako poslední MotionWise Solutions UG se sídlem v Berlíně, za kterou však stojí čeští inženýři. To je seznam firem, které v únoru a březnu projevily zájem o účast v tendru na provozování prodejních míst elektronických dálničních známek.

Se zástupci těchto firem vedlo vedení Státního fondu dopravní infrastruktury předběžné tržní konzultace za „účelem seznámení potenciálních dodavatelů se záměrem vyhlášení VZ a současně za účelem získání všech informací potřebných pro správné a objektivní nastavení zadávacích podmínek“ s tím, že díky těmto diskusím byly změněny některé parametry zakázky.

Jde o:

  • změna podmínek technické kvalifikace
  • snížení výše zadavatelem požadované bankovní záruky na 50 milionů korun
  • zjednodušená možnost integrace Systému dodavatele
  • snížení druhu a výše smluvních pokut stanovených v návrhu smlouvy

Informace vyplývají ze zadávací dokumentace k zakázce na Zajištění úhrady časového poplatku na fyzických obchodních místech zveřejněné na webu Státního fondu dopravní infrastruktury.

Kdo se o prodej zajímá?

Mezi firmami, které byly účastny předběžných konzultací, je většina těch, které není nutné představovat. Dosud málo známou firmou je však MotionWise, která má sídlo v Berlíně, ale podle dohledatelných údajů jsou za ní čeští inženýři a byznysmeni. I propagační video je natáčeno v Praze s autem s pražskou registrační značkou.

Firma se na webu a sociálních sítích prezentuje jako startup MotionPass, který umožní platit veškeré poplatky napříč Evropou přímo z ovládacího panelu vozidla připojeného do internetu a propojeného s platební kartou či aplikací. MTX, která do tendru půjde a Autoklubem ČR a Českou poštou (ta známky prodává nyní) byla více známa jako Metalex a za komunismu spadala pod Svazarm. Zabývala se především úpravou aut pro motorsport. Přestavby aut jí zůstaly i nyní, specializuje se například na úpravy vozidel pro potřeby policie. Prodává také zahraniční dálniční papírové i elektronické dálniční známky a palubní jednotky pro elektronické mýto.

Dalšími zájemci jsou prodejci lístků na sportovní a kulturní akce, kteří mají vybudovánu prodejní síť a lidé jsou v ní zvyklí vyzvedávat své vstupenky. Jednou z nich je firma z holdingu Agrofert – IRSnet, která provozuje TicketPortal, a druhou její konkurent TicketArt.

Struktura zájemců odpovídá požadavku, aby byla pokryta především města nad 10.000 obyvatel. Není však vyloučeno, že se do veřejné zakázky zapojí někdo další. Musel by však splňovat požadavky na to, aby řídil provoz maloobchodní sítě v minimálním rozsahu 200 obchodních míst, nebo poskytoval vlastní služby v partnerské maloobchodní prodejní síti v minimálním rozsahu 200 obchodních míst, kterým poskytuje vlastní technické prostředky pro poskytování služeb a dodávek. Kromě toho zájemce musí doložit realizaci významných zakázek vlastního informačního systému s více než 75 lokalitami, podporu takového systému, která běžela nejméně 8 hodin denně 5 dnů v týdnu a řadu dalších zakázek.

Termín pro podání nabídek je 1. 7. do 12:00.

Vyhraje zájemce, který si „vezme“ nejméně procent

Cena sice není u této zakázky explicitně uvedena, ale z dřívějších informací ministerstva dopravy, Státního fondu dopravní infrastruktury i státního podniku CENDIS, který se na projektu EDAZ také podílí, vyplývá, že se počítá s cenou okolo 400 milionů korun bez DPH. Pokud by se do ní uchazeči byli schopni vejít, pak by celý projekt EDAZ vyšel na zhruba 770 milionů korun bez DPH. Tedy na 931 milionů včetně daně.

Vítězem této veřejné zakázky se stane ten, kdo nabídne nejnižší provizi, za kterou je schopen distribuční místa zajistit. Ta nesmí být podle zadávací dokumentace nižší než 0,8 % a zároveň vyšší než 3,3 % z prodejní ceny dálničních známek. Výše provize má být navíc rozdělena do tří kategorií (A, B, C) a to do 1 miliardy příjmu, od jedné do dvou miliard a nad 2 miliardy. Rozhodující bude výše první kategorie, která má 70% váhu při hodnocení nabídek.

„Zadavatel předpokládá, že finanční objem úhrad prostřednictvím fyzické distribuce bude představovat 1,328 mld. Kč za dobu dvanácti po sobě jdoucích Provizních období. S ohledem na tento předpoklad Zadavatel nastavil výše uvedené hodnocení nabídek. Zadavatel pro vyloučení všech pochybností uvádí, že finanční objem předpokládaných úhrad v rámci fyzické distribuce je pouze odhadem Zadavatele, tj. výše finančního objemu může být v budoucnu od tohoto předpokladu odlišná, a to i s ohledem na elektronizaci prodeje časových poplatků či jiné dosud nepředvídané faktory,“ píše se v zadávací dokumentaci.

Státní fond dopravní infrastruktury také uvádí, kolik se dosud prodalo jednotlivých dálničních známek. Z toho redakce Ekonomického deníku vypočítala teoretickou výši provize pro distributora jak u maximální, tak u minimální sazby (za předpokladu, že by se všechny známky prodaly přes fyzickou distribuci. V reálu to bude okolo 60 %).

Z ní je patrné, že prodej dálničních známek stále roste. Otázkou je, co s tímto trendem udělá současná krize cestovního ruchu kvůli pandemii koronaviru. I tak se ale očekává – a zkušenosti ze zahraničí tomu nasvědčují – že více než polovina nově prodávaných elektronických dálničních známek jde přes fyzickou distribuci. Postupně by se měl jejich prodej přesunout do aplikací v mobilních telefonech, webového rozhraní, nebo k samoobslužným kioskům.

„Vzhledem k aktuálnímu stavu vývoje elektronizace společnosti (dle reakcí v souvislosti s COVID-19) očekáváme vyšší podíl elektronických úhrad časového poplatku prostřednictvím e-shopu,“ uvedla ředitelka sekce pro správu finančních zdrojů Státního fondu dopravní infrastruktury Lucie Bartáková. Kiosků je v současné době poptáváno 14, v zadávací dokumentaci je však zmíněna možnost potenciálního rozšíření až o 50 kusů. Spolu s dodavatelem platebních terminálů pro tyto kiosky hledá Státní fond dopravní infrastruktury také provozovatele elektronické platební brány. Celková předpokládaná cena obou zakázek je 60 milionů korun bez DPH.

Více si přečtěte na webu Ekonomický deník. 

SDÍLET