Obstrukce prezidentské kanceláře nebo novela stavebního zákona? Hlasujte o vstřícnosti úřadů k veřejnosti

Vratislav Dostál

02. 09. 2017 • 15:30

Až do poloviny září může veřejnost hlasovat o nominacích v soutěži Otevřeno x Zavřeno, která hodnotí míru otevřenosti státní správy, svobody projevu a nové počiny v oblasti otevřených dat. O vítězi rozhodne také veřejná porota. V jubilejním patnáctém ročníku prošlo přísným ověřováním sedmdesát nominací z celkově 102 podaných. Mezi negativními je například protiústavní zákon tající data z nemocnic, zastřené nominování politika do mediální rady nebo mimořádné zastupitelstvo s podklady až na stůl. Mezi pozitivními najdeme vydobytí digitálních dat pro statistiky kriminality od Policie ČR anebo soukromou podporu nezávislých investigativních novinářů.

Pozoruhodný je jistě fakt, že letos dosáhl podíl kladně oceňujících návrhů již 40 %. Stále více úřadů a institucí zapojuje otevřenost do své činnosti jako klíčový prvek, na kterém staví svou úspěšnost a efektivitu. „Mnoho příkladů v kategorii Otevřeno ukazuje, že radnice často při rozvíjení otevřenosti postupují systematicky a prakticky. Například Brno-střed zavedlo mimo další transparentizační opatření i unikátně přehledný rozklikávací rozpočet, který umožňuje dojít až na úroveň jednotlivé faktury. Za podobná řešení byly v minulých ročnících oceněny Nové Město na Moravě anebo Černošice,“ informují organizátoři v tiskovém prohlášení.

Odborník soutěže Oldřich Kužílek nicméně upozorňuje, kterak některé nominace ukazují dvě tváře téhož úřadu. „Například pražská radnice na jedné straně zprovoznila ukázkovou aplikaci, umožňující podrobně sledovat všechny změny územního plánu, na druhé však odepírá informace k přípravě Metropolitního plánu, tvrdí, že jde o neformální komunikaci a přípravné podklady.“ Standardem soutěže jsou podle něj obstrukce Kanceláře prezidenta, ať už jde o odměny anebo dopis prezidenta USA Trumpa.

Významný je počet případů, kdy jde o data z databází. V negativní kategorii odepíračů je šest případů, které se tak či onak týkají blokování přístupu k datasetům, pořizovaným úřady za veřejné peníze. Příkladem může být zákon o zdravotních službách, který poslední novelou bezdůvodně „zakázal“ Ústavu zdravotnických informací a statistiky poskytovat data s určením, které konkrétní nemocnice se týkají.

U ceny Zavřeno tradičně převládají případy porušování práva na informace. Například stoprocentně vlastněná akciovka operátora trhu OTE, a.s. tvrdí, že není povinný subjekt, ačkoliv i poslední nález Ústavního soudu o ČEZ to výslovně potvrdil. Ústí nad Labem aktuálně vede peloton obstruujících úřadů, rebelujících proti právnímu státu, když dokonce zpochybňuje právo Nejvyššího správního soudu vykládat zákony.

V kategorii účasti veřejnosti na rozhodování na sebe pozornost poutá třeba Parlament České republiky, a to kontroverzní novelou stavebního zákona, která vylučuje veřejnost z účasti na rozhodování o stavbách v okolí skrze spolky. A opět magistrát Ústí nad Labem vyvinul metodu, jak vyloučit z řízení účast spolků, a přestože nadřízený orgán i soudy jeho výplody ruší jako chybný výklad práva, s drzým čelem to opakuje.

V negativních nominacích najdeme také cenzurní zásahy, nebo útok na právo kritizovat třeba i prezidenta. Mezi pozitivními příklady jsou vyváženě informující periodika nebo nestátní iniciativy, podporující svobodná média. O jednotlivých nominacích nyní bude hlasovat veřejnost i nezávislá porota, mezi jejími členy jsou třeba právník a expert na otevřené právo František Korbel, bývalá politička Hana Marvanová, dokumentarista a divadelní režisér Břetislav Rychlík nebo bývalý novinář Tomáš Němeček. Hlasování skončí 15. září.

SDÍLET