Pithart: Vyčítají nám, že jsme nezakázali komunisty. Kdo a jak to ale měl udělat?

Jan Januš

Lidé jsou podle bývalého předsedy vlády a Senátu Petra Pitharta zklamáni polistopadovým vývojem, protože očekávali, že se dostaví něco jako katarze, očištění a osvobození, ale nestalo se tak. „Slýchám, že jsme neměli přijmout kontinuitu práva,“ uvedl včera na konferenci Advokáti proti totalitě. „Mluví se o tom, že jsme to zavinili tím, že jsme nezakázali KSČ. Nikdo ještě neřekl kdo, jaký orgán a podle jakého procesu, to měl udělat,“ pokračuje jeden z výrazných aktérů sametové revoluce. A tak se podle něj stalo, že příběh posledních 30 let není věrohodný. Proti slovům Pitharta se vymezil historik Petr Blažek, podle kterého takové nástroje existovaly, jen se nenašla politická odvaha pro jejich využití. 

„Mluvíme o revoluci, ale já už se od ledna 1990 opovažuji tvrdit, že o revoluci nešlo, byl jsem toho přece osobně svědkem, když ta moc skládala všechno před nás a záleželo jenom na tom, jak důvtipně a rychle ji sebereme a jestli a jak se jí ujmeme,“ uvedl Petr Pithart na konferenci. Právě revoluce podle něj totiž přináší katarzi, té se prý ale lidem nedostalo, a tak je v současnosti řada z nich z dalšího vývoje země zklamaná.

Pithart mluvil rovněž o svých studentech na pražské právnické fakultě, kteří podle něj tyto dějiny neznají a celý polistopadový příběh pro ně není věrohodný a srozumitelný. Minulost se podle něj prolnula do současnosti a toto prolnutí stále trvá. Navíc v současnosti se podle něj moc zaplétá s bohatstvím a bohatství s mocí.

Ani po revoluci nevíme, kdo pracoval pro StB. Svazky ničili i v 90. letech, tvrdí Schovánek

sinfin.digital