Podivná dotace na pražském magistrátu? Příspěvek na kurzy pro školáky budí pochybnosti

Michal Půr

25. 05. 2020 • 14:06

Kontroverzní zakázky se v souvislosti s koronavirovou pandemií neřeší jen na ministerstvu zdravotnictví. Podobné příklady lze najít i jinde, třeba na pražském magistrátu. Tam se terčem kritiky stala dvousetisícová dotace pro portál LearnTube, který nabízí online vzdělávací kurzy pro žáky středních a základních škol. Dotaci už schválila městská rada, podle kritiků jde ale o plýtvání penězi. 

„Existují produkty, které nabízí zcela zdarma jiné firmy. Nechápu, proč zrovna LearnTube má dostat dotaci,“ uvedl pro INFO.CZ zastupitel za hnutí ANO Ivan Pilný.

LearnTube podle důvodové zprávy, jež se stala podkladem pro rozhodnutí pražských radních, měla dostat finanční prostředky, aby zpřístupnila svůj vzdělávací portál žákům základních a středních škol, kterým se kvůli koronavirové pandemii zkomplikovala příprava na přijímací či maturitní zkoušky.

Odůvodnění, proč má Learn Tube dostat dotaci.

Pochybnosti ale budí hned několik skutečností. Radní schválili přidělení dotace ve chvíli, kdy ministerstvo školství povolilo „deváťákům“ i maturantům návrat do škol, aby se mohli na zkoušky připravit. Podle dokumentů, které má INFO.CZ k dispozici, upozorňovali na problematičnost dotace i úředníci magistrátu. Otázky budí také výše dotace, která měla původně činit zhruba jeden milion korun. Podle kritiků může být její snížení na 200 tisíc korun účelovým krokem, jak se vyhnout hlasování zastupitelstva, které by dotaci mohlo zamítnout. U dvousettisícové částky stačí jen souhlas městské rady.

„Dáváme ke zvážení, zda dotaci poskytnout s ohledem na ustanovení paragrafu 35, odstavce 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, podle kterého musí být majetek hlavního města Praha využíván účelně a hospodárně, když někteří poskytovatelé online školních testů a výuky, například Scio a další, poskytují tyto služby v současné době zadarmo,“ napsal jeden z magistrátních úředníků. Další úřednice zase poukazuje na skutečnost, že není vůbec jasné, na co budou peníze použity a vyžaduje, aby bylo poskytnutí dotace více konkretizováno.

Námitky úředníků pražského magistrátu k projektu Learn Tube.
Námitky úředníků pražského magistrátu k projektu Learn Tube.

Vedení magistrátu si za svým rozhodnutím stojí. „Je pravda, že různé druhy kurzů poskytují i další firmy na trhu, žádná z nich ale neposkytuje ucelený videokurz tohoto formátu v přípravě na maturitu. Navíc podobné kurzy mezi sebou nelze porovnávat z hlediska jejich efektivity. Jeden kurz u společnosti LearnTube je běžně nabízen za cenu 1700 Kč. Praze byl nabídnut za 90 Kč na žáka v období nouzového stavu, protože bylo potřeba zajistit kvalitní výuku žáků na středních školách,“ řekl INFO.CZ mluvčí magistrátu Vít Hofman.

Ani magistrát ovšem nedokázal vysvětlit, proč se výše dotace bez zjevného důvodu razantně snížila. Podle Pilného se tak stalo zjevně proto, že úředníci odmítli zakázku vypsat s ohledem na výše uvedené důvody.

Hofman vyvrací i údajnou vazbu společnosti na Pirátskou stranu. Její spolumajitel Vojtěch Fábera pro Piráty v minulosti pracoval jako grafik, což dokazuje i stranický registr smluv. „Spolupráce Pirátů s panem Fáberem se podle mých informací uskutečnila primárně v roce 2017. Jednalo se o několik menších grafických prací v hodnotách tisíců korun a jedna za 1000 korun v roce 2018. Aktuálně s panem Fáberem nemají žádný dodavatelský vztah,“ uvedl mluvčí pražského magistrátu.

Podle informací INFO.cz magistrát vyplácení dotace pozastavil.

SDÍLET