Porušují Matocha a Lipovská zákon o ČT? A co Doktor nebo Šlégr, kontruje Nacher z ANO

V reakci na apel poslance Pirátů Tomáše Martínka, který vyzývá členy volebního výboru k tomu, aby se zabývali možným porušováním zákona o ČT ze strany radních ČT Pavla Matochy a Hany Lipovské, říká poslanec hnutí ANO Patrik Nacher, že by bylo dobré, aby sněmovní legislativa prozkoumala také další členy Rady ČT. A poslanec ODS a další člen volebního výboru Pavel Blažek tvrá na tom, aby se situací v Radě ČT zabývalo plénum sněmovny.

„Aby to bylo v nějakém kontextu, objektivní a jednou provždy zcela vyjasněné, bylo by dobré, aby sněmovní legislativa prozkoumala i ostatní členy Rady. Pokud vím, tak například René Kühn je poradcem ministra, Martin Doktor funkcionářem Českého olympijského výboru a Jiří Šlégr je ve výkonném výboru Českého svazu ledního hokeje.“ Tak reagoval poslanec hnutí ANO a jeden ze sedmnácti členů volebního výboru na dotaz redakce INFO.cz. Kompletní výbor od nás dostal dvě otázky: první se týkala toho, zda by měl legislativní odbor sněmovny řešit případné porušování zákona ze strany Matochy a Lipovské, zajímal nás také jejich osobní komentář k celé věci.

Martínek totiž před několika dny vyzval ostatní poslance z volebního výboru, aby se začali zabývat tím, že Matocha a Lipovská i necelý rok od svého zvolení do Rady ČT mohou porušovat zákon. „Mám za to, že bychom měli konat,“ napsal Martínek svým kolegům z volebního výboru v reakci na dopis, ve kterém je k odvolání Matochy a Lipovské vyzval radní ČT Zdeněk Šarapatka. Ten podal na Matochu také trestní oznámení. S tím, že Matocha a Lipovská porušují zákon o ČT, přišel nedávno také advokát a pedagog Právnické fakulty UK Aleš Rozehnal. Poslankyně hnutí ANO Barbora Kořanová v mezičase uvedla, že jde o banalitu. A Lipovská na sociálních sítích napsala, že zákon neporušuje.

„Člen Rady nesmí působit ve prospěch žádné politické strany, hnutí nebo občanského sdružení nebo ve prospěch jiných skupinových zájmů. Hana Lipovská přitom velmi viditelně vystupuje jménem Institutu svobody a demokracie založeného Janou Bobošíkovou a podle zakladatelské listiny je i členkou jeho správní rady. Pavel Matocha je předsedou spolku Pražská šachová společnost, přestože zákon o České televizi stanoví, že člen Rady České televize nesmí zastávat žádnou funkci v občanských sdruženích, což je podle starší právní terminologie označení spolku.“

Takto argumentuje Rozehnal v textu, který před časem zveřejnil web Hlídací pes. Tentýž server také připomněl, že Matocha je předsedou neprůhledně hospodařícího spolku Pražská šachová společnost. „Jako předseda je veden na webu spolku i v obchodním rejstříku a jako předseda spolku například 30. července 2020 podepsal smlouvu s hlavním městem Prahou o poskytnutí dotace ve výši 122 tisíc korun bez DPH na uspořádání šachového turnaje. A právě jako předseda spolku porušuje zákon tím, že ani jednou nezveřejnil v rejstříku účetní závěrku, jak mu nařizuje zákon,“ píše se mimo jiné v textu.

Přitom v zákoně o ČT se mimo jiné píše toto:

„Člen Rady nesmí zastávat žádnou funkci v politických stranách, politických hnutích nebo občanských sdruženích, ani nesmí při výkonu své funkce v Radě jejich jménem vystupovat nebo působit v jejich prospěch nebo ve prospěch jiných skupinových zájmů; dále se nesmí podílet na podnikání v oblasti hromadných sdělovacích prostředků, ani nesmí zastupovat obchodní zájmy, které by mohly být v rozporu s výkonem jeho funkce nebo by mohly ohrozit důvěru v nezávislost nebo nestrannost jeho rozhodování v Radě. Člen Rady nesmí v České televizi zastávat jinou funkci nebo vykonávat výdělečnou činnost, ani nesmí mít od České televize jiné příjmy, než peněžitá plnění poskytovaná v souvislosti s výkonem funkce podle tohoto zákona nebo příjmy z užití předmětů ochrany podle autorského zákona.“

Pirátský poslanec Martínek k tomu říká toto: „V případě, že by sněmovní legislativa potvrdila porušování zákona, navrhuji svolat mimořádný volební výbor na toto téma s přizváním radních – případně zařadit bod na příští řádné jednání volebního výboru.“ Mimo jiné upozornil na precedens z roku 2003, kdy Poslanecká sněmovna odvolala člena Rady České televize Ivana Binara. „Pan Ivan Binar je předsedou Obce spisovatelů, která je registrována ministerstvem vnitra jako občanské sdružení. Jednoznačně tedy nesplňuje podmínky zákona o České televizi,“ komentoval tehdejší rozhodnutí poslanců zástupce ODS Petr Pleva.

„To připomenutí událostí z roku 2003 jako precedent,“ reaguje na argumenty Martínka Nacher, „je úsměvné. A to v momentě, kdy mi zároveň titíž lidé na posledním zasedání výboru říkali, že nedává smysl připomínat události z roku 2010 (odvolání dozorčí komise). Také jsem říkal, že když byla jednou odvolána dozorčí komise a nikdo proti tomu nevznesl námitky a nyní byla dozorčí komise odvolána totožným způsobem, dá se logicky očekávat, že se postupovalo správně. A hle, v roce 2010 nebyl žalobce, nyní je, tudíž srovnávat to nelze. Za to odvolání radního v roce 2003 už najednou srovnávat lze. Zajímavý přístup.“

Nacher také připomíná, že podle důvodové zprávy k zákonu měl zákonodárce jednoznačně na mysli občanská sdružení, která jsou nějak spojená s politikou. „Logicky. Pokud by to tak nebylo, a ten výklad by byl extenzívní, museli bychom odvolat více radních,“ dodává Nacher s tím, že právě k tomu směřuje v úvodu citovaná reakce. Český olympijský výbor, stejně jako Český svaz ledního hokeje, nelze považovat za sdružení politická. Avšak je otázkou pro právníky, zda tomu není u Institutu svobody a demokracie, jehož jménem pravidelně (a tedy, jak se přímo píše v zákoně, ve prospěch jiných skupinových zájmů) vystupuje Lipovská, není přece jen o dost jinak. „Sněmovní legislativní odbor se tím určitě zabývat může. Jen jeho názor bohužel není relevantní s rozhodnutím soudu. A osobní komentář: je těžké se zorientovat, co je a co není pravda,“ uvedl pro INFO.CZ Petr Bendl z ODS.

„Za účelem vyjasnění situace je určitě právní rozbor zásadní. Proto čekám na stanovisko legislativy Poslanecké sněmovny. Po jeho doručení doporučím klubu ČSSD, jaký postoj zaujmout,“ doplnil pro INFO.CZ Petr Dolínek z ČSSD. A Pavel Blažek z ODS trvá na tom, aby se celou věcí zabývalo plénum sněmovny. Což také už v prosinci prosadil na jednání volebního výboru. Tehdy svůj návrh odůvodnil takto: „Rada ČT není schopna fungovat tak, abychom to tady nemuseli řešit. Byla zvolena tak, že radní nejsou schopni spolupracovat. Volba se pravděpodobně nepovedla. Rada potřebuje potvrzení své legitimity.“ Jeho návrh prošel díky tomu, že se k opozičním poslancům přidal Martin Kolovratník z hnutí ANO. „Nápad projednat situaci v Radě ČT na plénu se mi líbí, podpořím ho,“ vysvětlil.

sinfin.digital