Pražský hospodský zakázal vstup dětem, teď se po něm vozí úřady. Je to na hlavu, říká

Jan Palička

21. 07. 2019 • 18:00

David Salomon provozuje na pražských Hájích restauraci. Středem pozornosti se jeho podnik stal poté, co dostal pokutu od České obchodní inspekce za to, že vstup povolil až od 18 let. „Není mým cílem kohokoliv diskriminovat a porušovat zákon, jen jako podnikatel chci mít hospodu pro dospělé, což dává smysl z podstaty věci, a zároveň chci dostát přísným pravidlům protikuřáckého zákona,“ říká Salomon v rozhovoru pro INFO.CZ.

Co vás vedlo k tomu, že jste ve své restauraci zavedl vstup od 18 let?

Když začal před dvěma lety platit protikuřácký zákon, tak na provozovatele i členy personálu restaurací byla přenesena obrovská zodpovědnost a začaly nám hrozit likvidační sankce. Předtím jsme byli kuřácká hospoda a se zákazem kouření jsme se rozhodli pro toto řešení.

Když do podniku nemá mladistvý přístup, tak si tam přeci nemůže koupit ani cigarety, ani dát alkohol, to je logické, nebo ne? Navíc z dlouholetého provozování víme, že hosté samotní koncept podniku pro dospělé preferují. Je to můj podnikatelský záměr dělat hospodu pro dospělé, čemuž je přizpůsoben sortiment i otvírací doba.

Zastáváte tedy názor, že neplnoletí do restaurací nepatří?

Jsme v prvé řadě klasickou českou hospodou, která má otevřeno od odpoledne do ranních hodin. Co má co dítě dělat večer a v noci v hospodě? Hned vedle je v provozu stripbar, takže tu de facto probíhá erotický program, z určitých míst je vidět na tanečnice nahoře bez, a to by děti nejspíš také neměly vidět. Do toho v televizi běží vysílání nevhodné pro děti a mladistvé, máme zde program sprostonárodních písní s harmonikou a další akce cílené na dospělé. Objektivně víme, že nejsme místem pro děti a veřejně to i deklarujeme. Stejně tak si někdo může postavit podnikatelský záměr úplně opačný – dětskou restauraci s hřištěm, hračkami a sortimentem pro děti. Měla by to být každého svobodná volba.

Jak se vůbec vaše restaurace dostala do hledáčku České obchodní inspekce?

Nalijme si čistého vína - jak kontroly z ČOI, tak ty z hygieny jsou na udání. Tu volá nespokojený rodič, že jsme ho nepustili s dítětem, tu někdo, komu nevyhovovalo, že mu někdo u vedlejšího stolu kouřil na zahrádce během toho, co jedl, a tu třeba vyhozený ukřivděný zaměstnanec. Těchto lidí je naprosté minimum. Máme kapacitu 200 osob, i kdybychom byli každý den jen z půlky plní, tak je to přes 36 tisíc hostů. A oněch udání přišlo za rok 9.

Není to žádné společenské ohrožení, ve všech anketách zpravodajských serverů s tisíci respondenty, zda má mít provozovatel právo neumožnit vstup nezletilým, se naprostá většina shodla na tom, že je to právem provozovatele. Tolik k tomu, že „lidem to vadí“. 

ČOI vám ale udělila pokutu za diskriminaci spotřebitele na základě věku. Jak se k tomu stavíte třeba ve světle nedávného případu řešeného Ústavním soudem, kdy hoteliér odmítl ubytovat občany Ruska, kteří odmítali odsoudit okupaci Krymu a bylo rozhodnuto, že v tomto případě o diskriminaci nešlo?

Pochopitelně mi tento nález Ústavního soudu nahrává. Soud rozhodl, že provozovatel byl v právu, protože jeho činnost byla zcela transparentní a otevřeně na webu i na dveřích a na recepci dával najevo svůj záměr. Prospělo mu i to, že v nedaleké blízkosti měli odmítnutí hosté několik alternativ, kde se mohli ubytovat. U nás je to totéž, jak s transparentním přístupem, tak s tím, že v těsné blízkosti je hned několik jiných hospod – patnáct na kilometru čtverečním, jedna je ani ne přes silnici. Po tomto nálezu se cítím být ještě více v právu a méně se bojím řešení. Jen jsem si vědom, že je to běh na dlouhou trať.

V médiích i na sociálních sítích jste psal, že přístup ČOI nebyl zrovna korektní. Mohl byste popsat, jak celá věc probíhala?

Kontroloři ČOI nejprve přišli s agentem provokatérem, nezletilcem, který vypadal starší než 18 let a kterému chtěli objednat alkohol. Kolegové chtěli doklad potvrzující plnoletost a když k němu nedošlo, řekli mu, že musí odejít. A to byl pro ČOI důkaz, že diskriminujeme a vyháníme děti. Následně nám přišla do datové schránky zpráva o proběhlé kontrole a další zpráva o zjištěných pochybeních a zákazu diskriminace, kde navíc věk ani není uveden explicitně jako kritérium. To sice nepovažuji za úplně správné, ale je to asi standardní postup. Skutečně absurdní to začalo být až následně.

K čemu konkrétně došlo?

Veškerá komunikace s ČOI probíhala prostřednictvím datové schránky. Poslední zpráva byla ta, že budeme informováni o udělené sankci a pak se ČOI odmlčela. Respektive odmlčela, řekli si jen, že bůhvíproč přestanou komunikovat přes datovou schránku a pošlou dopis na adresu trvalého pobytu kolegyně, kde se tato kolegyně nezdržuje, takže došlo k doručení fikcí bez našeho vědomí. Tato kolegyně má sice jako provozní ředitelka výkonnou funkci, byť nikde není uvedena jako jednatelka a vždy jen měla pověření k zastupování. V době, kdy jí byl dopis doručen nicméně neměla ani to, protože jsme zrovna měnili jednatele ve firmě a ten nový ji zatím nestihl pověření udělit. Takže v tu dobu, kdy jí byl tento dopis doručen ani neměla žádnou pravomoc nebo oprávnění tento dopis za provozovatele přebírat.

Kdy jste se tedy o udělené pokutě dozvěděli?

K doručení fikcí došlo v listopadu, kolegyně přišla v půlce ledna s dopisem, že máme zaplatit pokutu 50 tisíc nebo se do osmi dnů odvolat. To už pochopitelně nešlo a uplynula i doba pro platbu v termínu. Tehdy jsme si vzali právníka, který podal odpor. ČOI se rozhodla věc postoupit vlastnímu odvolacímu orgánu, který rovněž shledal doručení za správné a bez pochybení. Mohli si tak vlastně kdykoliv přijít pro peníze. A celou dobu pochopitelně nabíhá penále a úrok z prodlení. Nejbizarnější je, že o tom, že nám byla pokuta udělena, jsme se dočetli v médiích dříve, než nám bylo cokoliv doručeno, protože redaktorovi to na ČOI na rozdíl od nás řekli.

Došlo na vymáhání pokuty?

Bezprostředně ne, začátkem června ale přišli zaměstnanci exekutora s policisty, přičemž žádné vyrozumění o zahájení exekuce jsme předtím neobdrželi. My celou dobu měli na provozním účtu dostatek peněz na to, aby nám to případně mohli strhnout z účtu, nicméně oni trvali na tom, že musíme zaplatit na místě v hotovosti, jinak budou muset přejít k zabavování vybavení restaurace. Nejsem žádný expert na výkon exekucí, ale opravdu nerozumím tomu, proč si nemohou peníze bez dalších nákladů strhnout z účtu, kde celou dobu jsou, ale musí někam posílat několik lidí, aby se dožadovali hotovosti a jali se nálepkovat vybavení, které navíc vůbec není v majetku provozovatele restaurace, ale třetího subjektu. Na to celé kouká personál a hosté, což je přesně to, co jako provozovatel nechcete.

Takže jste pokutu na místě zaplatili?

Nezbylo nám než zaplatit, ono když člověk podniká a má každý měsíc mít půl milionu jen na výplaty personálu, tak ty peníze má, ale jde o princip, i kdyby to byly dva tisíce. Ono proč to vůbec je 50 tisíc a ne třeba 20 nebo 100? Záleží to na tom, jak se kdo zrovna na ČOI vyspal? V jedné debatě se mluvčí ČOI vyslovil ve smyslu, že jsem věc medializoval a píši o ní na sociálních sítích, takže mi to dělá reklamu a vlastně by se mi vyplatila i třímilionová pokuta. Co mám k tomuto dodat?

Myslíte, že se tímto je situace vyřešena nebo očekáváte další kontroly? Změnili jste něco tak, aby už nedošlo k udělení další pokuty?

Teoreticky může kdykoliv přijít další kontrola a vyměřit další pokutu, která předpokládám, že bude vyšší, protože bude druhá. Restauraci budeme provozovat jako kuřácký klub s kuřárnami na zahrádkách s tím, že vstup bude jen pro členy oproti členskému poplatku a členství bude jen pro plnoleté. Ono to vyřeší i fakt, že v současné době po nás kromě ČOI jde i hygiena, protože na zahrádkách, které jsou zastřešené, se kouří. A to je taky jen špička ledovce.

Sdělili nám například, že máme nevyhovující cedulku o zákazu prodeje a alkoholu a cigaret nezletilým a že upozornění na zákaz prodeje cigaret mladším 18 let je na automatu na cigarety rovněž moc malým písmem. Argument, že si v onom automatu nikdo, komu nebylo 18, cigarety nekoupí, protože takový člověk k nám ani nesmí, o což vedeme spor s ČOI, ignorovali. Jsou prý jiný orgán a toto je nezajímá. Takže jeden státní orgán vám vyměří pokutu za to, že nepouštíte do podniku děti a druhý pak za to, že si děti ve vašem podniku mohou koupit cigarety. To je už úplně postavené na hlavu.

Jaký bude tedy další postup z vaší strany?

Na ČOI jsme podali správní žalobu na postup při kontrolní činnosti, což musíme platit a tlačit to. Musíme být aktivní a co si neuděláme, to nemáme. Chceme, aby o věci rozhodl soud a ne jen nějaký úředník. Nechceme porušovat zákon, chceme obstát s naším konceptem vyhovujícím zákazníkům v tvrdém konkurenčním prostředí a chceme, aby bylo jasné, co podle zákona můžeme a co ne. Nebo ať odpovědnost za nezletilé leží jen na rodičích a ne na provozovatelích. Proces je to na dlouho, nebýt toho, že ČOI pochybila v doručení rozhodnutí o pokutě, mohli jsme v něm být dál. A vina leží též na bedrech těch, kteří ony zákony napsali.

Myslíte, že ony zákony jsou špatně napsané?

Pravidla hry určují lidé, kteří ji sami vůbec nehrají a v praxi nikdy nebyli. Zákony, které se týkají hospod a hospodských píše někdo, kdo v té hospodě snad ani nikdy nebyl, natož aby si ji zkusil vést a nebo chápal, jak to funguje. Celé to zákonodárství je spíše takový maraton v házení klacků podnikatelům pod nohy.

SDÍLET