PRK Partners chce využít umělou inteligenci k řešení dopravních přestupků. Spolu s MFF UK získaly financování od Technologické agentury ČR

Prezentace klienta

Advokátní kancelář PRK Partners získala spolu s MFF UK financování od Technologické Agentury České republiky (TAČR) pro svůj dvouletý projekt s názvem Využití metod umělé inteligence a online řešení sporů (ODR) pro optimalizaci výkonu agendy v oblasti řešení dopravních přestupků. PRK je koordinátorem tohoto projektu. 

Projekt má za cíl vypracovat pomůcky ke splnění následujících dvou cílů: (i) zvýšit vymahatelnost práva v oblasti agendy dopravních přestupků; a (ii) zlepšit přístup občanů k řešení jejich přestupkových řízení. Náš projekt toho dosáhne spojením moderních postupů v oblasti práva, matematiky a strojového učení. Výstupy projektu podpoří dlouhodobou transformaci současného stavu dopravní agendy zejména ve větších městech v ČR. Odborným garantem našeho projektu je Magistrát hl. m. Prahy.

SDÍLET
sinfin.digital