Prosovětské tendence v učebnicích dějepisu nejsou, říká jejich autor Petr Čornej

Matěj Trávníček

23. 02. 2019 • 07:00

Profesor Petr Čornej, významný historik a autor učebnic dějepisu, odmítá tvrzení BIS o prosovětské výuce na českých školách. Vhodné by podle něj bylo dát více prostoru dějinám 20. století, omezit by se naopak mohly hodiny věnované pravěku a starověku. „V antice by šlo výuku zaměřit zejména na záležitosti civilizační a kulturní, které přežívají a které spoluvytvářejí náš kulturní background,“ říká Petr Čornej v rozhovoru pro INFO.CZ.

Jaký vůbec je české dějepis, respektive jeho výuka?

Samozřejmě záleží na škole a na učiteli. Učitel je tím rozhodujícím činitelem a do značné míry on určuje, jak výuka dějepisu konkrétně vypadá.

Ptám se, protože BIS ve své výroční zprávě uvedla, že: „Moderní dějiny prezentované ve školách jsou de facto sovětskou verzí moderních dějin.“ Souhlasíte s tímto pohledem tajné služby?

Naprosto ne. Sám jsem už od začátku 90. let autorem a spoluautorem učebnic. Vím tedy, že v učebnicích, které se na školách používají, žádné prosovětské tendence nejsou.

Každoročně se při nejrůznějších výročích setkáváme s tím, že mladí lidé mají, diplomaticky řečeno, mezery ve znalosti základních faktů. Například nevědí, kdo byla Milada Horáková, nebo co se stalo během Pražského jara. Co je podle vás příčinou tohoto problému?

Úpadek historismu, který byl součástí evropského myšlení v 19. a ve 20. století. Všechno, co je minulost, je dnes považováno za nepodstatné. A společnost se orientuje prezentisticky nebo na nejbližší budoucnost. A to si myslím, že je hlavní problém.

Vidíte nějakou cestu, kterou by šlo tento problém vyřešit?

Můžeme se jen snažit probouzet zájem o dějiny. Na úrovni masmédií, ve školách a ve veřejném prostoru. Nic jiného dělat nelze.

Nepomohlo by, kdyby třeba moderní dějiny měly větší prostor ve výuce dějepisu na českých školách?

To je další problém. Prostor pro výuku 20. století by se samozřejmě zvětšit měl. Hodinová dotace by měla být vyšší, ale jenom v tom to není. Je zapotřebí také vzbudit zájem žáků, studentů a společnosti.

Rozvrh ale není nafukovací. Na úkor čeho by se měla tato hodinová dotace zvyšovat ?

Jen v rámci tohoto předmětu, tedy dějepisu. Vidím tam prostor. Možné by bylo omezit výuku pravěku a antického starověku. V antice by šlo výuku zaměřit zejména na záležitosti civilizační a kulturní, které přežívají a které spoluvytvářejí náš kulturní background.

Kde by vlastně podle vás měla výuka dějepisu končit? Kterým rokem nebo obdobím?

Zhruba na přelomu tisíciletí.

SDÍLET