Reakce společnosti Czech Media Invest

CMI

Reakce společnosti CMI na informace zveřejněné serverem Aktuálně.cz.

V souvislosti s Vaším dnešním textem na Aktuálně.cz považujeme za důležité uvést tyto skutečnosti:

- Společnost Czech Media Invest, a.s. (CMI) prohlašuje, že nikdy nebyla jakkoliv propojena s podnikatelskými aktivitami agentury C&B Reputation Management ani o nich nebyla informována

- Na základě rychlé a předběžné analýzy zpravodajství portálu INFO.CZ konstatujeme, že jsme neobjevili důkaz či indicii, že by docházelo k neobjektivnímu informování o dění v Číně. Naprostá většina textů je vůči čínskému režimu kritická, zbytek lze označit za neutrální.

- Přestože pan Tomáš Jirsa nepůsobil v orgánech společnosti, která podle Aktuálně.cz pracovala pro společnost Home Credit, došlo dnes k dohodě, že bezodkladně opustí pozici jednatele společnosti Info.cz Online Media s.r.o.

K Vašim otázkám doplňuji:

V souvislosti s oddělením webu INFO.CZ ze společnosti Czech News Center, a.s. (CNC) a jeho převodu do společnosti Info.cz Online Media s.r.o., která je 100% dceřinou společností CMI, jsme od počátku předpokládali, že nebudeme cílově majoritním vlastníkem společnosti. Proto byly na pozice jednatelů jmenovány osoby bez vazby na ostatní mediální aktivity CMI, tedy šéfredaktor Michal Půr a Tomáš Jirsa. Vedení portálu je tak absolutně nezávislé na ostatních médiích skupiny CMI a ani akcionáři CMI, ani žádný jiný subjekt, neměl a nemá podle našeho přesvědčení vliv na chod a obsah webu INFO.CZ.

CMI ani jeho dceřiná společnost CNC se nikterak nepodílely na řízení společnosti INFO.CZ. Od počátku tohoto projektu jsme předpokládali, že v blízké době dojde ke změně vlastnické struktury a skupina CMI nebude mít ani formální kontrolu nad projektem. V této souvislosti potvrzujeme probíhající jednání o prodeji majoritního podílu v Info.cz Online Media společnosti, kterou bude ovládat současný šéfredaktor INFO.CZ Michal Půr. Uzavření transakce čekáme v krátké době.

sinfin.digital