S bankovní agenturou EU přitečou do Prahy miliony, tvrdí muž, který do ČR přivedl Galilea

Lucie Bednárová

28. 07. 2017 • 09:00

O úspěchu Česka v kandidatuře na sídlo Evropského úřadu pro bankovnictví (EBA), které se musí přesunout z Londýna kvůli brexitu, nepochybuje. Přesto připouští, že Praha má v ledasčem slabiny. „Bude to záležet na naší diplomacii a na tom, co můžeme nabídnout dalším zemím jako výměnu,“ říká v rozhovoru pro INFO.CZ vládní zmocněnec pro kandidaturu EBA Karel Dobeš, který má dřívější zkušenosti s přesunem evropské agentury pro družicový systém GSA do ČR. Čím chce Česko porazit konkurenci a přesvědčit, že Praha je pro EBA nejlepším místem? Jaké komplikace očekává? A nemyslí si, že ČR může uškodit její nelichotivá image v EU, třeba zrovna kvůli aktuálnímu odmítání uprchlíků? I o tom se v rozhovoru mluvilo. 

Proč se Česká republika uchází o to, aby v ní sídlil zrovna unijní úřad pro bankovnictví?

To je jednoduché. Pro každou členskou zemi představuje velkou výhodu, pokud v ní působí nějaký unijní úřad. Je to záležitost prestiže a image a je to důležité také pro turismus a reklamu, protože ve všech materiálech agentury bude uvedena Praha jako její sídlo. Významné je i finanční hledisko. Zaměstnanci agentury, kterých je kolem dvou set, tu budou žít a budou tu utrácet peníze.

Co to přinese Čechům?

Nové příležitosti. Určitě se dá počítat s pracovními příležitostmi, budova agentury bude potřebovat vrátné, uklízečky a další profese. Pokud to srovnáme s evropskou agenturou pro družicový systém GSA, která už v Praze sídlí, tak hovoříme, jen co se služeb týče, přibližně o milionu eur ročně. Pro Prahu to tedy bude rozhodně přínosné a to i z toho pohledu, že tu budou žít cizinci, kteří přinesou také trochu ze své kultury a okoření tu naší.

Dalším důležitým aspektem je i odborná turistika, jak tomu říkám. GSA ročně pořádá velké konference, kam přijedou i tři tisíce lidí, kteří zůstanou celý týden v Praze. Každý měsíc se tu navíc koná pět až šest konferencí pro 20-30 lidí a do agentury každý den zavítá spousta lidí z různých firem z celé Evropy, kteří tam mají jednání. Podobné to bude i s EBA. I kdyby se podařilo jednací sály a místnosti využít jen z poloviny, tak mluvíme o poměrně vysokém množství lidí, kteří tady budou několik dní využívat naše hotely, jíst v našich restauracích a využívat různé služby.

Co je Evropský úřad pro bankovnictví?

Evropský úřad pro bankovnictví byl založen v roce 2011 v reakci na světovou finanční krizi. Působí jako regulátor bankovního sektoru v EU a jeho úkolem je mimo jiné formulovat a koordinovat bankovní pravidla.

Co znamená mít sídlo podobné agentury, jako je EBA nebo GSA, pro postavení samotného členského státu v EU?

Je to prestižní. To jen my máme pořád tendenci vše zlehčovat. I když se říkalo, že nové unijní agentury by měly mít sídlo v nových členských zemích EU, tak to u nás nikoho nezajímalo přesto, že se o GSA prali všichni včetně Francouzů, Němců, Španělů nebo Britů. A i když Česká republika nakonec získala GSA, tak tento boj do značné míry pokračuje dodnes jinými prostředky. Pod rouškou decentralizace se země jako Španělsko nebo Francie pokouší získat důležité části GSA k sobě. Na tom je vidět, jak je taková agentura pro ty země důležitá. Nesmíme také zapomenout, že agentury jsou zdrojem peněz. Například GSA vyhlašuje projekty např. v rámci evropského programu pro výzkum a vědu Horizont 2020 a skrze něj rozděluje důležité peníze. To samé bude dělat EBA.

Země, které se o agentury ucházejí, musí splnit určitá kritéria. O co se v případě EBA jedná?

Kritérií je celkem šest a patří mezi ně například vhodná poloha a sídlo pro agenturu, místa ve školách pro děti zaměstnanců nebo zaměstnání pro jejich manželky. To jsou všechno podmínky, které Česká republika bez obav splní. Důkazem je i to, že už tu je GSA. Evropská komise považuje za nejdůležitější kritérium tzv. byznys kontinuitu, kterou ale může zaručit pouze stát, což bylo v našem případě naplněno usnesením vlády z 24. července tohoto roku.

Kdo je Karel Dobeš?

Karel Dobeš je vládní zmocněnec pro spolupráci s evropskou agenturou pro družicovou navigaci GSA a od června 2017 také vládní zmocněnec pro kandidaturu ČR na umístění Evropského úřadu pro bankovnictví (EBA). Narodil se v Přerově, je ženatý a dvě děti. Studium sdělovací techniky na ČVUT přerušil kvůli odchodu do zahraničí, kde vystudoval obor počítačová technologie a informatika na Technické univerzitě v Mnichově. Působil i ve Spojených státech, Japonsku a Velké Británii.

O sídlo EBA je mezi zeměmi EU zájem. Odhaduje se, že se o ni ve finále popere minimálně devět zemí. V čem je ČR lepší než konkurence?

Třeba tím, že nejsme členy eurozóny, polohou ve středu Evropy nebo místem, které nabízíme. Rozhodli jsme se totiž nepřestavovat žádnou stávající budovu, protože by to bylo zbytečně nákladné a trvalo by to velmi dlouho. Šli jsme raději úplně jinou cestou, kterou praktikuje třeba Rakousko, a zvolili jsme komerční pronájem, který počítá se smlouvou mezi komerčním subjektem a EBA. My jsme nabídli, že budeme za agenturu hradit prvních pět let nájem. To je podle mne velký benefit.

Už dříve se psalo, že chcete získat body i tím, že nabídnete zaměstnancům agentury určité benefity, například slevu do pražské zoo nebo kurzy češtiny. Myslíte, že to může něčemu výrazně pomoct?

Máte pravdu, že je to také jeden z benefitů, který nabízíme, a myslíme to vážně. Už při kandidatuře na GSA jsme totiž zjistili, že je důležité, aby s přesunem agentury do jiného konkrétního státu souhlasili i její zaměstnanci. Sice o tom přímo nerozhodují, ale každá agentura má něco jako své odbory, kde se vedou diskuse. V případě GSA jsme dělali přípravné akce, abychom zaměstnance co nejvíce motivovali a přesvědčili je, že u nás jim nebude nic chybět a budou se tu mít dobře. U EBA chceme postupovat podobně.

Tady ale vidím jinou důležitou věc. V evropských institucích se výška mzdy určuje podle tzv. korekčního koeficientu, kterým se zohledňují rozdílné životní náklady v jednotlivých zemích. Přesunem EBA z Londýna do Prahy tedy dojde k tomu, že se platy zaměstnanců agentury výrazně sníží. Ano, určitě souhlasím s tím, že život v Praze je levnější než v Londýně, ale bude to mít i další efekt – sníží se nároky na důchody. Česká vláda si tohle uvědomuje a snaží se i s ohledem na lidi v GSA hledat ve spolupráci s Evropskou komisí řešení.

V čem by mohlo spočívat?

Například v tom, že by část platu nespadala pod koeficient. Existují totiž zaměstnanci, kteří přijdou do nové země, ale v té původní stále platí hypotéky. Je to ale jeden z nápadů, o dalších se vedou diskuse. Řešení se snaží hledat i Evropská komise. Něco je už na stole, ale určitě to bude ještě nějakou dobu trvat.

Asi mi neřeknete, že nevěříte, že Česká republika se svou kandidaturou na sídlo EBA uspěje, ale přesto, jak odhadujete naše reálné šance?

Samozřejmě věřím, že uspějeme, ale přesto tady vidím jeden možný problém. Rozhodování totiž nepoběží na základě racionálna a objektivity, ale bude to výsledek diplomatických her. S uchazečskými kritérii a pravidly výběru sice přišla Evropská komise, ale rozhodovat, komu sídlo připadne, budou členské státy. Komise nemůže ani dávat doporučení.

Jak se tedy bude rozhodovat?

V prvním kole má každá členská země šest hlasů a může je podle stupně preferencí rozdělit mezi tři kandidáty v poměru 3:2:1 včetně toho, že jeden hlas dá sama sobě. Do druhého kola by pak měla postoupit ta země, které se podaří získat 14x tři hlasy, což by zde mohlo znamenat vítězství. To je ale při současném počtu zemí obtížné, takže to zřejmě skončí tak, že všechny země přistoupí do druhého kola hlasování a tentokrát bude mít každý stát pouze jeden hlas.

A jak říkám, celé se to bude odvíjet od toho, jak se nám podaří přesvědčit jiné země, aby hlasovaly zrovna pro nás. Je jasné, že to nebude jen tak a my jim za to budeme muset něco nabídnout. Potíž ale vidím v tom, že volby jsou tajné, a může proto snadno dojít na staré dobré české „slibem nezarmoutíš“. Snažíme se ale dělat maximum a budeme naši kandidaturu propagovat, kde to půjde.

Jakou roli v tom sehraje tlak institucí na to, aby se agentury a úřady nehromadily v omezené skupince zemí?

Už nyní země píší protestní dopisy, kde se systémem rozhodování, který jsem popisoval, nesouhlasí. Pořád je tu totiž pět zemí, které v tuto chvílí nemají na svém území sídlo žádné agentury. Jedná se o Slovensko, Chorvatsko, Bulharsko, Rumunsko a Kypr. Musíme počítat s tím, že tyto země si to nenechají líbit a budou prskat a prát se.

V čem vidíte slabiny české kandidatury? Nemůže se nám vymstít, že nás v EU nepovažují za konstruktivní partnery?

To, že Češi nemusí z nejrůznějších důvodů patřit k nejoblíbenějším v Evropě, by se nám mohlo vymstít, pokud by o sídle agentury rozhodovaly orgány EU. Tomu tak ale není, protože jak už jsem říkal, rozhodovat budou členské země. Záležet tedy bude hlavně na české diplomacii a lobbingu a na tom, co můžeme ostatním nabídnout výměnou za jejich podporu.

Úplně černě bych to ale ani tak neviděl. V Evropě jsem žil pětatřicet let a mám pocit, že Češi jsou někdy až příliš hysteričtí. Naše pověst v Evropě totiž vůbec není tak špatná, jak si myslíme, naopak. Problém je v tom, že lidé tady to nechápou nebo si to neuvědomují. Děláme si to sami, protože vedeme žabomyší války, hádáme se mezi sebou a rozbijeme vše, co uděláme. Zatímco za hranicemi říkají: podívejte se na tu malou zemičku, kolik vyrábí aut, co vše je schopen vyrábět její průmysl a nebo kolik má firem třeba v kosmickém průmyslu. V tom jsme na tom dokonce lépe než Polsko nebo kdejaká velká evropská země.

Na druhou stranu ale rozumím, proč se na to ptáte. Třeba zrovna dnes jsem potkal české diplomaty, kteří mi říkali, proč s tou agenturou tak blázníme, když stejně nemáme šanci uspět. Není to pravda. Šanci máme. V roce 2006 nám také nikdo nevěřil a podívejte se, GSA jsme nakonec také získali.

V Londýně sídlí také Evropská léková agentura a kvůli brexitu se bude muset přesunout do jiné členské země EU. Proč si Česko myslí na bankovní úřad a neuchází se o EMA?

Na to existuje jednoduchá odpověď. EBA má pro nás lepší parametry, a je tak snáze dosažitelná. V EMA pracuje kolem 1400 lidí, zatímco v EBA 200, a sehnat vhodný objekt pro tak velkou agenturu by byl velký problém a nad naše aktuální možné kapacity. Dalším důvodem je, že je o ni mnohem větší zájem.

SDÍLET