Šéfové komunistického politbyra nesou vinu za mrtvé na hranicích. Neudělali nic, co by střelbě do emigrantů zabránilo

ČESKÁ JUSTICE | Bývalí vedoucí představitelé Komunistické strany Československa jsou vinni tím, že umožnili střelbu a brutální zásahy proti lidem, kteří se před před rokem 1989 vydali přes státní hranice kvůli pokusu o emigraci. Rozhodl o tom Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu. Úřad ale stíhání podezřelých – exprezidenta Gustáva Husáka, Vasila Biľaka, Petra Colotky a osmi dalších – nezahájí. Kauzu nakonec policie odložila, protože všichni podezřelí již zemřeli. „Nelze trestní stíhání zahájit proti tomu, kdo zemřel nebo byl prohlášen za mrtvého. S ohledem na shora uvedené skutečnosti považuje policejní orgán odložení věci tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto usnesení, za dostatečně odůvodněné,“ napsal vrchní komisař Jan Trnečka. Jde o první historicky zásadní konstatování orgánů činných v trestním řízení, že se komunističtí pohlaváři dopouštěli tak závažných zločinů.

Vrcholní představitelé tehdejší Československé socialistické republiky (ČSSR) byli podle ÚDV z titulu svých funkcí seznámeni s právními předpisy, které upravovaly způsob ochrany státních hranic, tedy zejména s nařízením ministra národní bezpečnosti o právu příslušníka Pohraniční stráže použít zbraně, jehož ustanovení umožňovalo použití zbraně proti osobám, které se neoprávněně pokoušely přejít státní hranice s cílem opustit ČSSR. Stejně tak byli seznámeni s rozkazem federálního ministra vnitra o ochraně státních hranic ČSSR pohraniční hlídkou a bojovou skupinou, který upravoval práva a povinnosti Pohraniční stráže a jehož ustanovení ukládalo pohraničníkům povinnost být neúprosný k třídním nepřátelům socialismu, a další použít zbraň proti narušiteli, u něhož bylo nebezpečí uniknutí. A znali taktéž ustanovení, které umožňovalo použít zbraň proti osobám, které se po území republiky neoprávněně pokoušely přejít státní hranice a na výstrahu se nezastavily.

Fotografie obětí na československých hranicích: Repro: ČJ
sinfin.digital