Slovní přestřelka mezi Síkelou a Tykačem: Sev.en vrací úder, ministr průmyslu „by měl namísto silných slov radši hledat řešení“

V nečekanou slovní přestřelku se zvrhnul rozhovor ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely, který se tento týden opřel do provozovatelů tuzemských uhelných elektráren. „Nenecháme se vydírat,“ uvedl v souvislosti s hrozícím odstavováním uhelných elektráren Síkela v rozhovoru pro Seznam zprávy. Společnost Sev.en Česká energie, která patří do impéria Pavla Tykače, nyní vrací úder – v otevřeném dopisu apeluje na ministra, aby „místo zbytečně silných slov radši hledal cestu, jak řešit problém s hrozícím nedostatkem energií.“

Českou energetiku, zvlášť tu uhelnou, čeká v několika letech velký otazník. Kvůli vysokým cenám povolenek se totiž jejich provoz postupně přestane vyplácet a soukromí provozovatelé tak za současných podmínek nebudou motivováni k dotování jejich provozu. 

To pro stát představuje problém, protože dnes stále z „uhelek“ čerpáme okolo 40 procent naší spotřeby elektřiny, o teplu ani nemluvě. Obnovitelné zdroje, navzdory jejich výraznému rozvoji, tento potenciální výpadek zatím nedokáží stabilně nahradit. 

„Jsem si vědom, že provoz některých uhelných elektráren se od roku 2027, možná 2028, nemusí kvůli cenám povolenek vyplatit. O problému spolu mluvíme,“ uvedl v rozhovoru pro Seznam zprávy ministr průmyslu a obchodu. „Máme připravený plán, jehož součástí ale určitě není to, že se necháme kýmkoliv vydírat,“ doplnil. 

Slovy o vydírání přitom mířil na soukromé provozovatele uhelných elektráren, kteří na problém i absentující koncepci státu upozorňují. Ti se však nyní ozývají zpátky. „Ministr průmyslu by měl místo zbytečně silných slov hledat cestu, jak hrozící problém řešit. Je to jeho povinností a povinností vlády,“ vzkazuje ministrovi a vládě Luboš Pavlas, předseda představenstva energetické společnosti Sev.en Energy. 

Pavlas ovšem pouze opakovaně upozorňuje, že je pro Česko skutečně „reálným rizikem nedostatek elektrické energie, jelikož výrobní kapacitu uhelných elektráren nejde v řádu roků nahradit.“

Dodává přitom, že nejde jen o pohled společnosti Sev.en, ale o konsensus celého trhu. Ostatně lídři všech významných energetických společností o tom již mnohokrát diskutovali.

České uhelné elektrárny se nemusí dožít konce dekády. „Skutečné problémy přijdou už v roce 2026,“ tvrdí Tykač

„Podle cenových predikcí energetické burzy hrozí, že se výroba elektřiny z uhlí, která je zatížena povinností platit státu povolenky za vypouštění CO₂, stane už v roce 2026 nerentabilní, nebude se vyplácet. Na nebezpečí tohoto vývoje upozorňují všechny tuzemské firmy, které vyrábějí elektřinu a teplo z uhlí, bez ohledu na majitele,“ doplňuje Pavlas.

Pohled výrobců podkládají i pravidelně zpracovávané studie České elektroenergetické přenosové soustavy (ČEPS) – ty opakovaně varují, že se Česko, dosud tradiční exportér elektřiny, může už v řádu let stát závislé na dovozu elektřiny.

Poslední pilíř energetické soběstačnosti Česka během pár let padne. Odkud (a za kolik) budeme dovážet elektřinu?

Jenomže zemí, ze kterých bude možné tuto elektřinu (a především ve špičkách) dovážet, znatelně ubývá. „Konstatovat tento fakt není vydírání ani nátlak, ale vyjádření holé skutečnosti,“ doplňuje v otevřeném dopisu Pavlas. „Nazývat fakta vydíráním je nesmysl. Vnímat složitou energetickou situaci České republiky jako jakýsi souboj, válku, boj muže proti muži, a nehledět na oprávněné zájmy obyvatel i podnikatelských subjektů, to je cesta do pekel. Je třeba mít otevřenou mysl a hledat všechny cesty jak český energetický problém vyřešit.“

sinfin.digital