Sociální demokracii v Česku reálně hrozí konec. V některých krajích se prakticky rozpadla a musí odvrátit ekonomickou katastrofu, říká Šmarda

Starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda v obsáhlém rozhovoru pro Info.cz vysvětluje, proč se rozhodl kandidovat na předsedu ČSSD a současně představuje její budoucí proměnu, která by z ní mohla opět učinit relevantní sílu české politiky. „Lidé nechtějí, abyste po nich jenom opakoval to, co si oni myslí. Oni naopak chtějí, abyste věrohodným, upřímným a poctivým způsobem prosazoval svoje ideje. Abyste přišel s vlastní vizí a stál si za ní. Ve chvíli, kdy vám to uvěří, tak nebudou mít potřebu jít za populisty a těmi, kterým já říkám političtí šmejdi,“ má jasno Šmarda.

Když jsme spolu mluvili krátce po volbách, tak jste mi říkal, že se chcete soustředit na komunální volby, které budou příští rok na podzim, a že o kandidatuře na post předsedy ČSSD neuvažujete. Co se v mezičase změnilo?

Sociální demokracie je v mnohem horší situaci, než jsem si byl tehdy schopen uvědomit. Dnes jí reálně jako politické síle hrozí v České republice konec. A zatím se neobjevila žádná nová tvář, žádný člověk, který by přišel s ucelenou vizí a tuto hrozbu by dokázal odvrátit. Já jsem přesvědčený, že sociální demokracie v příštích měsících, a musí to přijít rychle, potřebuje krizový management, který odvrátí ekonomickou katastrofu strany, a který zároveň zahájí její obrat k tomu, aby se opět stala relevantní politickou silou u nás.

Po třiceti letech v sociální demokracii si odmítám připustit, že se jí to nepodaří. Doufal jsem, že ten úkol zvládne někdo jiný, protože pro mě to bude mít skutečně velké náklady z hlediska rodinného života a velké reputační náklady ponesu i jako starosta svého rodného města. V momentě, kdy se stanu předsedou ČSSD, to bude strašně těžká práce a moji komunální činnost to obrovsky zatíží. To byl ten důvod, proč jsem doufal, že se toho úkolu nebudu muset ujmout.

Pokud nemá nastat konec ČSSD, musí přijít změna. Co by mělo být její podstatou?

Nejdřív technické věci: ČSSD musí dát do pořádku své finance, které jsou v katastrofálním stavu, musí projít vnitřní reformou, která jí umožní ekonomicky přežít. Další věcí je, že musí změnit svoji strukturu tak, aby měli sociální demokraté možnost spolu vůbec mluvit. Dnes je to téměř měsíc od voleb a sociální demokraté nenašli způsob, jak si racionálně vyříkat věci ve straně. Situace je zablokovaná, vnitřní demokratické mechanismy nefungují, lidé spolu strašně málo mluví. To se musí změnit okamžitě.

Musíme si přiznat, že sociální demokracie je v některých krajích prakticky rozpadlá strana. A vedení není schopno najít způsob, jak s lidmi z regionů navázat kontakt. To musí okamžitě skončit. Na některých místech se to nejspíš neobejde bez toho, aby tam přišli úplně noví lidé. Je potřeba zahájit okamžité změny, ke kterým současné vedení není už schopno najít sílu.

Jinými slovy mi říkáte, že všechna vedení ČSSD posledních let, kdy byla strana ve vládě, neměla kapacitu na to, aby se dostatečně věnovala vnitřním poměrům ve straně. Prostě proto, že ti lidé byli vytíženi vládním angažmá…

Těžko hledat jednoho viníka nebo jednu příčinu té situace. Určitě to není jen vládní angažmá. A nestalo se to až teď – v jednu chvíli, někdy po roce 2000, sociální demokracie přestala fungovat jako masová strana, která čerpá od svých členů myšlenky a inspiraci. A jejíž členové tvoří její politický život. V jistý moment zkrátka došlo k tomu, že se vytvořila vrstva lidí, kteří stranu vedou a od členů čerpají pouze osobní legitimitu. Nestojí o zpětnou vazbu, která by spočívala v idejích, myšlenkách, anebo v debatě o principech stranické a politické práce.

To znamená, že si členové na schůzích formálně zvolí vedení strany, a to pak na základě své vlastní úvahy dělá to, co považuje za správné. A to je – jak se ukazuje – pro život politické strany smrtící. Ztrácí se podstata stranického života a ztrácí se to, proč jsou lidé pro tu stranu důležití. To neobnovíme tím, že to budeme chtít obnovit, ale jenom tím, že to někdo velmi tvrdě odpracuje. A znovu opakuji, v některých místech, a nemusí to být zrovna celé kraje, ale třeba jen regiony, už opravdu nejsou naši členové schopni činnost strany obnovit, protože prostě odešli.

A není to dnes už relikt 20. století – touha po funkční masové straně? Není v dnešní politice podstatnější akceschopnost a efektivita?

Máte pravdu. Myšlenka, že by tady někdo obnovil masovou stranu, která by měla třeba stovky tisíc členů, je dnes už skutečně nereálná. Jde ale o to, čím to nahradíme. Zda to nahradíme formálně volenou elitářskou slupkou, která se pouze tváří, že pod sebou má nějakou členskou základnu, anebo to nahradíme funkčním mechanismem, který bude sice založen na tom, že jde o volební stranu, ale zároveň bude také stranou aktivistickou. Stranou, která kolem sebe nabaluje nejrůznější formy spolupráce, tu s odbory, tu místními občanskými aktivitami, se sportovními organizacemi, jindy s ochránci přírody, nebo s lidmi, kteří chtějí zlepšovat život lidí s malými dětmi.

Zkrátka jde o to, že to bude strana, která se v každém městě, v každé obci stává centrem společenského a politického aktivismu. A díky aktivitě těchto lidí nahrazuje ztrátu toho, že už není masovou stranou. A také vytváří sociální soudržnost. Tu budeme v příštích letech sakra potřebovat. Já to dobře znám z komunální úrovně a jsem přesvědčen, že to může fungovat i napříč regiony nebo na celostátní úrovni. Moderní člověk se nepozná podle toho, že se na starý systém vykašle, ale že vybuduje nový. A platí to i o politické straně.

Zbytek textu je pro předplatitele
dále se dočtete:
  • Jak by se podle Šmardy měla ČSSD proměnit ve vztahu k voličům?
  • Má ČSSD dostatek nových lidí, kteří by ji dokázali vrátit věrohodnost?
  • A proč věří, že levicová strana je v Česku třeba?
sinfin.digital