Světoznámý historik Timothy Snyder pomůže jako konzultant Univerzitě Karlově

Jan Januš

08. 06. 2019 • 08:00

Univerzita Karlova získala spolupracovníka zvučného jména. Nejstarší české univerzitě  před několika týdny začal s humanitními a společenskými vědami radit světoznámý historik Timothy Snyder, profesor Yalovy univerzity a autor bestsellerů Krvavé země či Černá zem. 

„Jsme dohodnuti, že budeme v pravidelném písemném styku a hodně spoléhám na jeho pomoc jak při hodnocení našich humanitních oborů, tak i při diskusích o dalším směřování našich fakult orientovaných na humanitní a společenské vědy,“ uvedl pro INFO.CZ prorektor Univerzity Karlovy Jan Konvalinka.

Snyder se totiž stal členem takzvané Mezinárodní rady, jejíž letošní zasedání probíhalo na konci května. Mezinárodní rada je poradním orgánem rektora Tomáše Zimy, v němž zasedají světově uznávaní akademici napříč vědními obory. Podle webu univerzity se věnují zejména „určování hlavních směrů vědecké a vzdělávací práce univerzity, jejích výzkumných center a systému vnitřního financování“. 

Snyderovo angažmá je čerstvou záležitostí, proto se nemohl zatím posledního jednání rady zúčastnit. „Profesor Snyder se stal členem Mezinárodní rady teprve před několika týdny, měl jsem to potěšení se s ním setkat při příležitosti jeho přednášky na Filozofické fakultě UK, a vzhledem k jeho nabitému a dlouho naplánovanému programu bylo jisté, že se letošního jednání osobně zúčastnit nemůže,“ vysvětluje Konvalinka.

„Timothy Snyder je americký historik se zaměřením na moderní dějiny střední Evropy, profesor na Yaleově univerzitě. Je autorem několika bestsellerů o moderní historii střední a východní Evropy. Jeho knihy, věnované pohnutým dějinám střední a východní Evropy, Krvavé země – Evropa mezi Hitlerem a Stalinem (2013) a Černá zem (2015) se staly výjimečnou událostí historiografie 20. století a mezinárodními bestsellery. Mimořádnou pozornost vzbudila Tyranie: 20 lekcí z 20. století burcující k občanskému angažmá tváří v tvář krizi demokracie. Ve své tvorbě se zaměřuje především na holocaust a vztah Ruska a Evropy. Získal mnoho cen, např. Cenu VIZE 97, Cenu Hannah Arendtové nebo Lipskou knižní cenu evropského porozumění,“ představuje Snydera univerzita. 

Jak probíhalo letošní zasedání Mezinárodní rady?

„Několik let po sobě je pravidelnou součástí jednání Mezinárodní rady seznámení se s vnitřním chodem dvou fakult naší univerzity. Letos došlo na jednu menší fakultu (Fakulta tělesné výchovy a sportu) a jednu mimopražskou (Farmaceutická fakulta v Hradci Králové),“ popisuje pak prorektor poslední zasedání Mezinárodní rady.

„Písemné závěry ještě nemáme k dispozici, ale kolegům z Rady velmi imponovala snaha kolegů z obou fakult oživit mezinárodní charakter těchto pracovišť, k čemuž využili jak univerzitní program Primus, tak fondy OP VVV. V případě hradecké fakulty se zajímali hlavně o udržitelnost projektů rozjetých z evropských prostředků,“ dodává.

Vedle informace o zmíněných dvou fakultách se Mezinárodní rada podle Konvalinky soustředila na dva hlavní body: rozhodnutí o prodloužení projektů Primu, což je vnitřní program UK, jehož cílem je umožnit zakládání nových laboratoří a skupin na UK. „Dostali jsme 18 žádostí o prodloužení těchto programů o další dva roky, Mezinárodní rada z nich po přísném posouzení vybere 6 nebo 7. Druhý bod se týkal velikého úkolu, který před UK v tomto a příštím roce stojí, tj. vnitřního mezinárodního hodnocení univerzity,“ říká prorektor.

Univerzita podle něj dostala řadu velmi konkrétních rad týkajících se sestavení panelů a řešení konfliktu zájmů: „Ze všeho nejdůležitější však je, že nám Mezinárodní rada slíbila konkrétní pomoc při získávání posuzovatelů, hodnotitelů a členů panelů, což je k nezaplacení.“

SDÍLET