Výzva pražské TOP 09 ministru Havlíčkovi: Urychleně připravte půjčky pro pražské podnikatele

Info.cz

09. 04. 2020 • 14:38

Krajské předsednictvo TOP 09 Praha vyzvalo ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka, aby spustil přislíbený program COVID III, který by pražským podnikatelům umožnil přístup k bezúročným půjčkám. Velké části malých a středních podnikatelů v Praze podle TOP 09 hrozí bez účinné pomoci likvidace. Důvody tohoto apelu na ministra Havlíčka vysvětluje předseda pražské TOP 09 Jiří Pospíšil. 

Předsednictvo pražské TOP 09 vyzvalo ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka, aby co nejrychleji zřídil COVID-III, tj. bezúročné půjčky pro podnikatele. Proč tomu tak je?

Současná vláda toho pro české podnikatele, a to zejména pro ty malé a střední, doposud moc neudělala. Zvlášť tristní je přístup vlády k malým a středním podnikatelům v Praze. Záchranný program COVID-II se pražských podnikatelů vůbec netýká, a jen velmi malá část podnikatelů v Praze dosáhla na bezúročné půjčky z COVIDU I. To je naprosto nepřijatelné. Ekonomika v Praze je nejvíce ohrožena, vzniká tu celá čtvrtina HDP celé země. Je zde navíc zastoupen terciární sektor – služby, cestovní ruch a kultura, který díky opatřením v rámci boje proti koronaviru nejvíce trpěl. TOP 09 v Praze se tímto zabývá právě proto, že nejvážnější situace podnikatelů je v Praze. Chci pro pražské podnikatele udělat maximum, proto žádáme ministra Havlíčka, aby urychlil COVID-III, tak jak mi přislíbil. Ten už by podle jeho slov měl být pro všechny podnikatele v České republice a měl by do české ekonomiky přinést desítky miliard bezúročných půjček.  

Nebude stačit to, že jste v pondělí na Radě přijali tzv. „COVID pro Prahu“?

COVID pro Prahu pomůže. Pomůže ale málo lidem. Je takovou náhražkou za COVID-II, který Prahu vynechává. Covid pro Prahu znamená, že jsme vzali cca 500 milionů korun určených pro Prahu z evropských fondů. Ty přes Českomoravskou záruční a rozvojovou banku poskytneme jako záruku pro bezúročné úvěry, které pražským podnikatelům budou poskytovat komerční banky. Celkově může být pražským podnikatelům vyplacena částka přibližně 1,5 miliardy korun. To je strašně málo. Bude to stačit jen na menší část požadavků pražských podnikatelů. COVID pro Prahu má tedy z mého pohledu spíše symbolický význam, kdy tím Praha ukazuje, že chce podnikatele podpořit, když je vláda z Covidu II vynechala.

Kolik by tedy bylo třeba pro pražské podnikatele?

Praha potřebuje na pomoc podnikatelům minimálně 5 miliard korun, Tak to odhadují ekonomové. Tyto peníze by měly být k dispozici pražským soukromníkům, řemeslníkům a podnikatelům formou bezúročných půjček. Ty program COVID I ani program COVID pro Prahu nepřinášejí. Proto se pražská TOP 09 rozhodla hlasitěji ozvat a vyzvat ministra Havlíčka, aby urychleně spustil COVID III, který by zbylé potřebné peníze mohl nabídnout. 

Jak to s programem COVID III vypadá, máte informace?

Minulý týden jsem já a pan náměstek pro finance Pavel Vyhnánek měli telekonferenci s ministrem Havlíčkem. Ten nám slíbil, že COVID pro Prahu by mohl být spuštěn v řádu několika dnů. Doufám a věřím tedy, že to bude ihned po Velikonocích. Na COVIDU III se prý intenzivně pracuje. Bereme tedy pana ministra Havlíčka za slovo a žádáme ho, aby jednání urychlil a konečně přinesl pražským podnikatelům slíbené bezúročné půjčky. 

Není váš apel zbytečný?

To rozhodně ne, v žádném případě. Vedle toho, kolik peněz takto stát bude podnikatelům garantovat, je totiž i nesmírně důležité, aby tyto bezplatné půjčky poskytl co nejdříve. Platí zde proslulé „Kdo rychle dává, dvakrát dává“. Každým dnem dochází podnikatelům peníze a mnozí z nich se už teď nacházejí v platební neschopnosti. Řada z nich začala propouštět. Je proto nezbytné, aby stát poskytl dostatek úvěrů a aby je poskytl co nejdříve. To vše samozřejmě s minimální administrativní zátěží. Před několika dny jsem potkal podnikatele, kteří si stěžovali, že v rámci COVIDU I museli vyplňovat rozsáhlé formuláře. Pracovali na tom 2 dny a pak peníze stejně nedostali. Takováto pomoc od státu je k ničemu. 

Jak vlastně hodnotíte celkovou pomoc státu podnikatelům?

Musím říci, že je velmi nedostatečná. Zaplať pán Bůh, že poslanecká sněmovna schválila pro živnostníky okamžitou finanční pomoc 25 tisíc korun do konce měsíc dubna. Není to moc. TOP 09 původně navrhovala 45 tisíc korun. Samozřejmě jsem rád, že prošlo alespoň něco. Ostatní návrhy opozice bohužel vláda odmítla. Je škoda, že neprošel třeba návrh na poskytnutí dotací na platby nájemného v provozovnách. Částka 25 tisíc možná umožní živnostníkovi jako takovému přežít, ale už nijak neřeší otázku, z čeho má živnostník zaplatit náklady, které nemůže ze dne na den minimalizovat. A to jsou například nájmy. Proto jsme navrhovali, aby živnostníkům stát nájemné saturoval. Podobně k tomu již přistoupili v jiných zemí Evropské unie. Představte si třeba Berlín. Z Prahy je to 350 kilometrů. A 350 kilometrů dělí pražského podnikatele od státní pomoci ve výši 5 000 až 15 000 euro podle velikosti podnikání. Vše na základě jednoduchého formuláře. Během pár dní má peníze na účtě. Tam si podnikatelů váží. Naše vláda má tedy ještě co dohánět v této otázce. 

Hovoříte o Berlíně, a co třeba Praha?

Na úrovni Prahy vznikla odborná pracovní skupina, ve které jsem já, pan náměstek Pavel Vyhnánek, radní Vít Šimral a Jan Chabr. Společně promýšlíme, jak také pražské podnikatele podpořit. Primární odpovědnost je však bohužel na vládě, ta má k praktické pomoci nástroje i peníze. My na úrovni města připravujeme, co je v naší moci. Vedle již zmíněného COVIDU Praha řešíme například odpouštění nájmů nebo jeho části podnikatelům, kteří museli kvůli rozhodnutí vlády zavřít a mají své provozovny v městských nemovitostech. V jakém rozsahu toto prominutí bude, o tom bude koalice teprve jednat. Za sebe mohu říct, že TOP 09 bude podporovat maximální možné prominutí, protože se opravdu bojíme toho, jak velký dopad současná koronakrize bude mít na pražské podnikatele. Nemůžeme samozřejmě zasahovat do vztahů, kde pronajímatelem je soukromá osoba, ale doufáme, že přístup města ovlivní rozhodování soukromých pronajímatelů a i ti se budou snažit se svými nájemci domluvit, a případně jim také ulevit. Na ty ale můžeme jen apelovat.

SDÍLET