Z Konfederace politických vězňů zmizely osobní údaje tisíců lidí. Spolek bojuje o přežití

Aneta Černá

Spolek, který sdružuje bývalé politické vězně a jejich pozůstalé, získal do svého čela nového opatrovníka, který jej má vyvést z krize. Do té se Konfederace politických vězňů dostala poté, co se minulé vedení opakovaně, ale neúspěšně pokoušelo spolek proti přání členů rozpustit. Oživení bude ale zřejmě náročné. Před nástupem opatrovníka zmizely ze sídla Konfederace veškeré dokumenty včetně seznamu členů i kontaktů. Bývalé vedení vypovědělo také nájem, takže Konfederace bude za pár týdnů bez sídla. „V podstatě jediným naším majetkem jsou teď prázdné skříně, nepořádek včetně shnilých potravin, které tady zůstaly po minulém vedení, jeden funkční počítač a ta sklenička, ze které pijete,“ uvítal mě v sídle Konfederace Otakar Tulačka.

Městský soud v Praze určil Tulačku opatrovníkem spolku koncem června 2019. Konfederace politických vězňů (KPV) byla totiž fakticky bez vedení, protože 2. prosince 2018 vypršel tehdejším místopředsedům Františku Šedivému, Leo Žídkovi a Vlastě Preislerové tříletý mandát. Tulačka navíc uvádí, že bývalé vedení už netvořili političtí vězni, ale civilní pracovníci. Mezi nimi sice formálně byli dva političtí vězni (Šedivý a Žídek), ale ti ve svém velmi vysokém věku už podle Tulačky problematiku nechápali a řízení celé organizace přenechali sekretářce Matějíčkové. K novým volbám už nedošlo, vedení se naopak rozhodlo Konfederaci zrušit.

Otakar Tulačka

je od července 2019 soudně určeným opatrovníkem Konfederace politických vězňů. Zároveň je jedním z osmi žalobců, kteří soudně napadli volby bývalého vedení, jež se uskutečnily v prosinci 2015. Soud v říjnu 2018 rozhodl, že volby byly neplatné a místopředsedové tak neměli nárok vykonávat své funkce. Proti rozsudku bylo podáno odvolání, o kterém soud dosud nerozhodl.

„Základním motivem pro ukončení činnosti KPV ČR je již dlouholetá a stále se zhoršující nefunkčnost spolku. Probíhá neustále přirozený úbytek členů hlavně z řad politických vězňů, kteří jsou páteří této organizace, třebaže jsou již v menšině,“ stojí na „pirátských“ stránkách bývalého vedení, které z oficiálních stránek odebralo a přesunulo veškeré informace a uložilo je na své nové webovky. Vůle členů je ale jiná.

Muklové chtějí spolek zachovat. Bývalé vedení Konfederace už ale majetek darovalo

Návrh na likvidaci spolku se projednával opakovaně v září, říjnu a listopadu 2018. Na žádné schůzi členů se ovšem nepodařilo likvidaci prosadit, bývalí političtí vězni a jejich blízcí žádali, aby Konfederace dál fungovala. Přestože tak bývalé vedení nedostalo od členů souhlas, začalo s postupnou likvidací majetku.

Jak upozornil v říjnu 2018 Robert Břešťan na serveru Hlídacípes.org, vedení Konfederace v loňském roce už darovalo de facto veškerý svůj majetek. V březnu 2018 převedli podepsaní Šedivý a Žídek pietní místo Rudá věž smrti na Jáchymovsku na Národní památkový ústav. V červenci 2018 pak darovali rekreační chaty ve Smilovicích u Slapské přehrady Generálnímu finančnímu ředitelství.

„Ty nemovitosti u Vltavy měly hodnotu 30 milionů. Proč je neprodali a peníze nerozdělili pobočkám? Dali je darem finančnímu ředitelství. Nechápeme to. O pobyty v chatách měli naši členové zájem a říkali jsme si, že až nebudeme moci areál využívat, tak jej převedeme na příbuzný spolek, tedy na jiné sdružení politických vězňů, poskytneme ho skautům, případně bychom majetek převedli na nějakou organizaci postižených dětí, ale nikdy bychom to nedali bohaté státní organizaci,“ nechápe současný opatrovník Tulačka. Místo hrdinů třetího odboje a jejich rodin tak teď můžou objekty využívat zaměstnanci Generálního finančního ředitelství.

sinfin.digital