Zdrcující kritika německých expertů: ŘSD trestuhodně podcenilo stavbu D8 a nedodrželo normy

Ekonomický deník

12. 12. 2019 • 11:31

EKONOMICKÝ DENÍK | Zásadní nedostatky a nedodržení evropské normy pro navrhování pozemních a inženýrských staveb ze strany Ředitelství silnic a dálnic při stavbě dálnice D8, na níž se v oblasti Prackovické estakády zřítila část svahu pod kamenolomem. To je výsledek posudku německého profesora Jürgena Grabeho a jeho týmu. Kritika ze strany německého odborníka je zdrcující.

Nevěnování pozornosti varovným signálům – například posuvu železničních kolejí pod kamenolomem, ignorace evropské normy Eurokódu 7 EN 1997 pro geotechnická hlediska navrhování pozemních a inženýrských staveb, zanedbání přípravy stavby, nevěnování pozornosti výsledkům kontrolních měření a neinformování provozovatele kamenolomu ze strany Ředitelství silnic a dálnic o pohybech svahu pod kamenolomem. To jsou některé závěry německého profesora Jürgena Grabeho z Ústavu geotechniky a provozu staveb Technické univerzity v Hamburku a jeho týmu v souvislosti se zkoumáním sesuvu půdy, který zavalil budovanou dálnici D8 v oblasti Prackovické estakády.

Posudek nechala vypracovat společnost Kámen Zbraslav, která provozuje kamenolom nad dálnicí. Právě práci v kamenolomu označovalo vedení Ředitelství silnic a dálnic za hlavní příčinu sesuvu, jehož odstranění stálo miliardu.

Podle Jürgena Grabeho a jeho týmu je ale vina právě na ŘSD. „Na základě situace příznaků vedla řada přírodních podmínek, vlivů ze srážek ve svahu, vlivů z antropogenních zásahů do svahu a především řetězec porušení uznávaných pravidel techniky a platných norem při stavbě dálnice D8 i špatný krizový management ze strany stavebníka dálnice a správce železniční trati k sesuvu svahu dne 7. 6. 2013,” zní jeden ze závěrů posudku.

„Především zářez dálnice představoval největší doplňkové namáhání pro kritickou střední oblast svahu. Vlivy v důsledku provozu železnice a kamenolomu byly významné pouze v časovém okamžiku, kdy se svah nacházel krátce před mezním stavem,” stojí na jiném místě ve výsledcích posudku.

Jürgen Grabe navíc zjistil, že lidé z ŘSD nedostatečně posuzovali předchozí menší škody způsobené drobnými pohyby svahu, i když museli vědět, že riziko sesuvu je velké.

Informace přinesl Ekonomický deník, čtěte pokračování článku zde >>>

SDÍLET