Žluté kytičky letos ulice českých měst nezaplaví. Na boj proti rakovině ale můžete přispět jinak

Michal Půr

05. 05. 2020 • 21:14

Tisíce dobrovolníků prodávají rok co rok v květnu kytičky, jejichž zakoupením lidé podporují boj proti rakovině. Letos se však Český den proti rakovině neuskuteční, tradiční sbírku zhatila pandemie koronaviru. Jak musela Liga proti rakovině překopat plány a jak vidí její předsedkyně MUDr. Michaela Fridrichová současnou situaci onkologických pacientů v Česku? 

Slavíte letos třicet let od založení, jakých těch třicet let bylo?

Je těžké posuzovat celých 30 let vývoje Ligy od založení v převratných dobách po sametové revoluci, v době dělení státu na dvě entity, vnímat počáteční nadšení a velké plány za finanční podpory velkých firem, nezapomenout postupné generační výměny vedení, přátel a podporovatelů Ligy.

Osobnost každého z obou zakladatelů Ligy (pana prof. MUDr. Zdeňka Dienstbiera a MUDr. Siracké) byla natolik výrazná, že k sobě přitáhla pozornost významných lidí z politiky, průmyslu, kultury. Oba byli zakotveni ve vědě, pan profesor dokonce založil nový medicínský obor, nukleární medicínu, a vybudoval ústav – druhý v Evropě. Bylo proto možné rozvíjet Ligu, získávat nemalé prostředky k nastolení otázek nádorové prevence a jejich vlivu na snížení počtu nemocných nádorovým onemocněním. Uplatňovaly se nové terapeutické možnosti a Liga začala podporu výzkumu v oblasti nádorových onemocnění. Díky těmto okolnostem a obrovskému nadšení dárců a podporovatelů mohla Liga poskytnout významnou finanční podporu řadě zdravotnických zařízení k dovybavení pracovišť radioterapie a diagnostiky. Mnohá zdravotnická zařízení využívají tyto přístroje nebo vybavení, aniž by si pamatovala, že byly pořízeny i za podpory Ligy proti rakovině.

Původní inspirací pro zahájení činnosti byla práce Lig proti rakovině Francie, Itálie, Španělska a dalších evropských zemí, spolu se snahou o zlepšení života a postavení onkologických pacientů ve společnosti, o právo na léčbu i hůře situovaných pacientů, o detabuizaci názvu onemocnění. To vše inspirovalo českou Ligu k úsilí o totéž v našich podmínkách. Snažili jsme se o zlepšení postavení onkologických pacientů, o podporu návratu těchto pacientů zpět do plného života. Cílem bylo snížení počtu nových onkologických onemocnění vytvořením a nastavením preventivních programů. Myslím, že to bylo dobrých 30 let; i když se obě Ligy po rozdělení federace vyvíjely samostatně, přátelství, spolupráce i inspirace přetrvává. Výsledkem činnosti slovenské i naší současné práce je povědomí o Lize v široké veřejnosti, a věříme i v registrování prospěšnosti našich aktivit.

Koronavirová pandemie zasáhla předpokládám i vás. Jak přesně? V rámci výročí jste plánovali řadu akcí, budete hledat nové termíny?

Itinerář akcí je pevně daný. Zahajujeme Světovým dnem proti rakovině, kdy představujeme hlavní téma roku. Je to přednáškový den, ve kterém se snažíme podat informace o onemocnění tak, jak jím prochází pacient od prvních chvil problému. Ukazujeme cestu od praktického lékaře, přes vyšetřovací proces, chirurgické řešení, specializovanou onkologickou péči, po rehabilitaci či rekondice. Přední odborníci představují svůj přístup k léčbě, dokládají komplexnost onkologické terapie a upozorňují na možnosti prevence daného onemocnění.

Tento den proběhl podle plánu 3. února, ale další plánované akce už narušil koronavirus. Ani plánovanou sbírku Český den proti rakovině, stejně jako koncert k 30. výročí založení nemůžeme v plánovaných termínech uskutečnit. Nezbývá nám než čekat na verdikt vlády o uvolnění současného režimu. 

Bohužel z časových důvodů nebude možné na podzim projet osm měst Česka s putovní výstavou, budeme to muset přesunout o rok. Jsou ohroženy rekondice – rehabilitační pobyty v Lázních Toušeň, v Nemocnici Na Pleši, v Meziboří. Řada termínů se musela stornovat, protože ani lázeňská terapie není povolena.

Důležitým měsícem pro vás vždy byl květen, kdy probíhá sbírka Český den proti rakovině. Češi si zvykli na to, že si koupí tradiční kytičku. Letos ale bude vše jinak… Plánujete náhradní termín pro sbírku?

Největší preventivní akce Ligy proti rakovině je Český den proti rakovině. Na ulicích se objeví tisíce dobrovolníků s kytičkami a edukačním letáčkem o hlavním tématu roku. Mimochodem letos jsou to nádorová onemocnění ledvin a močového měchýře. Za normálního stavu by sbírka proběhla už za pár dní, konkrétně 13. května. Bohužel změny vynucené pandemií koronaviru neumožní nás, ani dobrovolníky s kytičkami v ulicích potkat. Plánujeme náhradní termín na konec září, byť je stále ještě mnoho dalších neznámých.

Liga proti rakovině – sbírka

A co kdyby někdo chtěl přispět koronaviru navzdory?

Uvítáme to! Rozhodli jsme se, že v květnu umožníme nákup e-kytičky do mobilu s možností umístit ji na svůj profil na sociálních sítích. E-kytičku přispěvatelé získají za dárcovskou SMS. Kromě jednorázových DMS lze přispět také formou takzvaných trvalých SMS či darem na účet. Návod najdou zájemci na stránkách Ligy.

Jak se současná situace dotýká onkologických pacientů v Česku? Ze světa chodí leckdy šílené informace o tom, jak lidé umírají proto, že veškerá péče je věnovaná koronaviru...

Pro nás lékaře pracující v onkologii se situace nemění. Onkologičtí pacienti, u kterých probíhá léčba, pokračují dle plánu, nové pacienty přijímáme stejně, jen při podezření na kontakt s infekcí koronavirem žádáme testování před přijetím na lůžka. U pacientů na paliativní terapii musí jednotlivý lékař zvážit profit léčby pro pacienta a eventuálně léčbu odložit.

Neumím posoudit situaci ve vysoce zasažených italských regionech, ale protože vím, jak je italská onkologie vynikající, například Milánský institut pro léčbu rakoviny, neumím si představit, že by se o své pacienty přestali starat. Jen publicitu dostávají nejvytíženější kolegové pracující v první linii boje s koronavirem. Na onkology se upře pozornost až bude pandemie u konce. Je logické, že nyní není čas a chuť zabývat se mediálně onkologickými problémy, když akutně hrozí něco jiného, ale nádorová onemocnění zůstanou a budeme se jejich léčbou a prevencí zabývat i nadále.

Nabízí Liga lidem nějakou pomoc či podporu v současné době?

V této situaci se snažíme našim pacientům poradit, jak zvládnout strach z případné infekce koronavirem, jaká dodržovat hygienická opatření, jak se zbytečně nevystavovat možnosti nákazy, ale zároveň se nadmíru nestresovat obavami. Máme na Nádorové lince k dispozici paní doktorku psychiatryni, která je schopna pacientům pomoci s úzkostí. Na webové stránky jsme také umístili video s radami pacientům, jak se v současné době chovat.

Co považujte za největší úspěch Ligy proti rakovině?

Získání si důvěry lidí.

A jaké máte plány?

Liga bude pokračovat ve svém úsilí. Pro letošní rok, v současné době samozřejmě v časovém posunu, jsme připravili novinku v oblasti prevence. Vytvořili jsme mobilní výstavu pro mládež, kterou přivezeme do základních a středních škol. Mimochodem, inspirovali jsme se 30 lety Ligy a připravili 30 výstavních panelů. Rozšířili jsme prevenci nádorových onemocnění o její nedílnou součást – zdůraznění zdravého životního stylu. Rakovina nezmizí, vědci i lékaři budou hledat nové a účinnější prostředky léčby, ale zároveň nesmíme zapomínat, že často jde rakovině předejít a máme to ve svých rukách.

Co se týče našich pacientek, rádi bychom jim rozšířili nabídku nad rámec poradenské a psychosociální pomoci o konzultace s kadeřnicí i kosmetičkou. Jistě si dokážete představit, jak ztráta vlasů, problémy s pletí, ztráta kondice či nadváha zhoršuje celkové vnímání sebe sama. Jsem přesvědčená, že se vše dá dobře zvládnout za pomoci zkušených odborníků. Mám ještě řadu nápadů, které zatím nechci ani vyslovit, protože další činnost Ligy závisí na finančních prostředcích. Bohužel výnosy každoroční sbírky se musely investovat beze zbytku do konce konkrétního kalendářního roku, převádět prostředky do dalšího roku nebylo možné. Takže nyní vše záleží na vstřícnosti a možnostech lidí a celé ekonomické situaci země.

I přes aktuální problémy bude naše práce pokračovat dále, protože nádorová onemocnění se i po zániku aktuální pandemie neztratí a budou nás věrně provázet. Nové informace o onemocnění, o možnostech moderní léčby budou potřebné vždy.

SDÍLET