Český rozhlas spuštěním nového webu balancuje na hraně zákona. Může jít o nedovolenou podporu

Aleš Rozehnal

Český rozhlas začal provozovat zpravodajský server iRozhlas.cz, což by mohlo na první pohled vypadat jako vítané zpestření světa zpravodajských webů. Vyvstává však vážné nebezpečí, že provozování tohoto serveru by mohlo být v rozporu s pravidly státní podpory veřejnoprávního vysílání, které vydala Evropská komise.

Smlouva o fungování Evropské unie obecně státní podporu zvýhodňující určité podniky, která narušuje hospodářskou soutěž, zakazuje. Takovou státní podporou je např. i státem zaručený příjem ve formě koncesionářských poplatků. Z tohoto zákazu samozřejmě existují výjimky, jako je například podpora veřejnoprávního vysílání, která však může být uskutečňována pouze za podmínek stanovených Evropskou komisí.

Je totiž nepochybné, že i provozovatelé komerčního vysílání se více či méně podílejí na přispění k pluralismu, obohacení kulturní a politické diskuse a rozšíření výběru programů a hrají důležitou úlohu při zajišťování objektivního informování veřejnosti. Všechna komerční média jsou ale zároveň ohrožena potenciálními negativními účinky, které by státní podpora udělená provozovatelům veřejného vysílání mohla mít.

Otevřená zpověď ruského trolla: „Měli jsme speciální oddělení pro volby v USA i krizi na Ukrajině“

sinfin.digital