ČT upravuje chování redaktorů na sociálních sítích. Podívejte se, co smí a nesmí

Michal Půr

31. 10. 2019 • 13:09

Vedení zpravodajství České televize minulý týden v tichosti vydalo pravidla, kterými se redaktoři mají řídit na sociálních sítích – především na Facebooku, Twitteru a Instagramu. Někteří z nich totiž v minulosti čelili kritice, že vyjadřují své politické názory, což je v rozporu s etikou novinářů ve veřejnoprávních médiích a jejich kodexem. INFO.CZ už před časem psalo, že ředitel televize Petr Dvořák připravuje interní předpis, který mu nemusí schvalovat rada ČT. Podle našich informací nakonec tento předpis vydal Zdeněk Šámal, ředitel zpravodajství. 

Předpis je interní, tudíž nepřístupný veřejnosti, a je s podivem, že se vzhledem k počtu pracovníků ve veřejnoprávní televizi na veřejnost nějakou cestou dosud nedostal. Dokument, který má INFO.CZ k dispozici a jehož autenticitu následně potvrdil jeden z pracovníků televize, nese název „Desatero pro práci novinářů ČT na sociálních sítích“. V bodech stanovuje pravidla, která mají redaktoři při psaní a sdílení na sítích dodržovat. V evropských veřejnoprávních médiích je to poměrně běžná praxe. Výjimkou není například ani BBC, která je ČT často dávána za vzor.

INFO.CZ přináší kompletní znění pravidel:

1. Veškeré aktivity novinářů ČT na sociálních médiích jsou vždy veřejnými projevy. Platí pro ně proto pravidla týkající se veřejného projevu zaměstnanců ČT vyplývající z Kodexu ČT a dalších předpisů. Cokoli, co publikujeme, lajkujeme nebo sdílíme na sociálních sítích, nesmí ohrozit důvěru v naši vlastní nestrannost, ani v objektivitu, nezávislost a vyváženost vysílání České televize.

2. Máme na paměti, že není možné rozlišit osobní postoje prezentované na veřejné síti od oficiálního vyjádření téže osoby ve vysílání.

3. Cokoli, co publikujeme, včetně fotografií, nesmí ohrozit důstojnost novináře ani instituce, kterou zastupuje.

4. V diskusích reagujeme vždy s rozmyslem. Dodržujeme standardy, pravidla a zásady slušné komunikace, věcnost a úctu k faktům. Jsou nám cizí zbytečné spory nebo vulgární způsob diskuse.

5. Ručíme svou osobní pověstí za to, že informace námi zveřejněná je ověřená a že splňuje základní formální parametry, které bychom uplatnili i v naší novinářské práci. Při zacházení s cizími texty na sítích dodržujeme autorský zákon a pravidla pro práci se zdroji platná ve zpravodajství ČT.

6. Informace, které získáme při práci, nesmíme zveřejnit na sítích dříve, než jsou publikovány ve vysílání nebo na webu ČT.

7. Jsme obezřetní při používání vtipu, ironie, sarkasmu nebo nadsázky. V psané komunikaci nemáme k dispozici řadu výrazových prostředků, a naše vyjádření tak nemusí být správně pochopena.

8. Na sítích nediskutujeme interní agendu ČT a nezneužíváme informace, které jsme získali při výkonu povolání, a informace, které nejsou určené pro zveřejnění.

9. Zdržíme se čehokoli, co by mohlo být vykládáno jako podpora stanovisek politických stran a hnutí nebo obchodních zájmů firem a produktů či celebrit a podobně.

10. Snažíme se kultivovaně používat mateřský jazyk.

Vzhledem k tomu, že jsou tato pravidla vydána jako interní předpis, znamená to, že se na něj vztahují i ustanovení zákoníku práce. Jedním z jeho kouzel je, že jej „zaměstnavatel“ nemusí vydávat. Jeho porušení je také třeba vnímat z hlediska pracovního práva jako právní předpis. Ze zákona je navíc závazný nejen pro zaměstnance, ale i pro externí spolupracovníky.

SDÍLET