„Stát nikdy a v ničem nefungoval efektivněji než volný trh,“ říká Tereza Urzová

O existenci ideje anarchokapitalismu není pochyb. Stejně tak víme o mnohých anarchokapitalistech, ale co anarchokapitalistky? V Česku máme to štěstí, že jednou z hlavních představitelek tohoto ideového směru je právě žena — Tereza Urzová, která na první pohled možná nevypadá na někoho, kdo ve volných chvílích přemýšlí, jak se vymanit ze spárů státu. Jak se jí žije jako anarchokapitalistce, když se živí u nás prakticky nejvíce státem svázaným povoláním lékařky, a co by anarchokapitalismus dal (nejen) jejímu oboru? O tom jsme si s Terezou povídali mezi jejími směnami na covidové jednotce. Následující rozhovor vyšel v posledním čísle magazínu I.

Když se řekne anarchie, většina lidí si představí hlavně chaos a bezvládí. Je to skutečně tak?

Pamatuji si, že dřív jsem z toho slova měla podobný dojem. Je to způsobeno asi i tím, jak se to slovo dnes lidově používá pro pojmenování jakéhokoliv chaosu. Anarchie ale neznamená absenci pravidel a neexistenci řádu. Anarchie znamená bezvládí v tom smyslu, že řád není vynucován centrální autoritou, obvykle státem. Mnoho pravidel si však vytváříme jako společnost i spontánně — dalo by se říct decentralizovaně a odspodu.

Jaká pravidla to jsou?

V souvislosti s anarchokapitalismem bych zmínila zejména fungování volného trhu, který obsahuje implicitní pravidlo, že ceny vznikají na základě nabídky a poptávky. Řídíme se ale i mnohými dalšími pravidly, které po nás centrální autorita nevynucuje — jsou jimi třeba pravidla slušného chování, etikety, různá kulturní pravidla, morální pravidla a podobně. Myslím pak, že i mnohá pravidla dnes vymáhaná státem lze ve společnosti vytvářet a vymáhat decentralizovaně.

Kdybys měla někomu nejen v jednom odstavci vysvětlit, co to anarchokapitalismus vlastně je, a zároveň pro tuto vizi zaujmout, jak bys ji formulovala?

Anarchokapitalismus pro mě představuje společnost zcela založenou na oboustranné dobrovolnosti, ve které si každý jedinec může zařídit svůj život tak, jak uzná za vhodné. To je pro mě nejdůležitější. Dnešní demokratický systém spočívá v tom, že společnost je řízena postojem většiny skrze většinově zvolené politické zástupce. Ač považuji demokracii za doposud nejlepší systém z těch, které jsme měli, pořád pro mě není morální, že většina obyvatel jednoho státu může skrze své zvolené zástupce nutit cestou zákonů svoje hodnoty a pravidla všem. Nebo vy jste teď s demokracií spokojeni, když naposledy nám vyprodukovala do čela státu Babiše se Zemanem?

Bezstátní společnost by tohle řešila jak?

Společnost bez státu, která je založená primárně na volném trhu a dobrovolných dohodách mezi lidmi, potažmo firmami, umožňuje, abychom mohli svoje práva delegovat na ty, na které sami chceme, případně je na nikoho nedelegovali a žili si po svém, pokud tím nebudeme zasahovat do vlastnických práv někoho jiného. Anarchokapitalistická společnost je v podstatě absolutně decentralizovaná společnost, ve které je mocenské centrum ze státu přesunuto až na jednotlivce, s absolutní mírou subsidiarity.

Zbytek textu je pro předplatitele
dále se dočtete:
  • Je v dohledné době reálné, aby některý stát začal fungovat na anarchokapitalistické bázi?
  • Zvládnul by anarchokapitalismus jako systém současnou covidovou pandemii efektivněji?
sinfin.digital