Ázerbájdžán se změnil z centrálně plánované ekonomiky v ropnou mocnost

Jakub Šmejkal, Matyáš Viktora, ExportMag.cz

Je třetím největším dodavatelem ropy do České republiky a také důležitou tranzitní zemí pro suroviny ze Střední Asie. Ázerbájdžán ovšem dál diverzifikuje svou ekonomiku, aby nebyla závislá jen na vrtkavých příjmem z prodeje surovin. Na rozvoji země se podílejí i dodávky českých technologií.

Od získání nezávislosti v roce 1991 se Ázerbájdžán potýkal s výzvami spojenými s ekonomickou transformací a hledáním nových obchodních partnerů. Vnitřní boje o moc spojené s první fází konfliktu o Náhorní Karabach v první polovině dekády nezávislosti negativně ovlivnily průběh ekonomické transformace.

Pět let po získání nezávislosti se tak velikost ekonomiky pohybovala stěží na polovině úrovně z roku 1990. Změnu přineslo až zklidnění vnitropolitické situace a intenzifikace těžby ropy od roku 1995...

  • Jak Ázerbájdžán zasáhla „holandská nemoc “ a čím ji chce léčit? 
  • Na kterých projektech se v zemi uchytili čeští dodavatelé?
  • Které příležitosti vyplývají pro české firmy ze snahy Ázerbájdžánu o diverzifikaci hospodářství?
sinfin.digital