Černá smrt odrovnala půlku Evropy. Strach z moru se přebíjel sexem a útoky na Židy i cizince

Jan Januš

SVĚTOVÉ EPIDEMIE | Morové pandemie patřily k těm největším katastrofám, jimž lidstvo ve své historii čelilo. Jen v polovině 14. století zemřel na černou smrt během dvou až tří let každý druhý či třetí Evropan, spekuluje se o 20 či dokonce až 30 milionech mrtvých. Hrůza z této nemoci v našem podvědomí stále přežívá, mluvíme o „morových ranách“, na náměstích nás znepokojují morové sloupy a stále nás děsí také „středověké“ roušky a respirátory. Mor ale také podněcoval společenské změny či k nim významně přispíval – posunul mocenské uspořádání v některých státech, přispěl ke vzniku husitství a postupně také postrčil evropské metropole k jejich modernizaci i lepší hygieně. Mor se také stále pojí s množstvím záhad. Proč se například ze současného světa skoro vytratil? A konečně: i během morových nákaz se lidé chovali podobně jako v dnešní vlně koronavirové pandemie.

Největší morová pandemie v dějinách pro Evropu naplno začala v roce 1348. Tehdy už několik let zuřila stoletá válka mezi Anglií a Francií. Svaté říši římské i českému království vládl poměrně čerstvě Karel IV. Itálie, kde se nemoc přivlečená ze střední Asie ukázala na kontinentě poprvé v plné síle, byla rozdrobená do množství malých, ale ekonomicky velmi silných městských států.

Světové epidemie

V seriálu INFO.CZ „Světové epidemie“ popisujeme dvakrát týdně některé závažné pandemie a epidemie, jimž jsme jako lidstvo čelili v minulosti. Snažíme se rozebrat politické, ekonomické a společenské dopady jednotlivých nemocí. Zamyslíme se rovněž nad tím, jak se můžeme z dřívějších událostí poučit v současné situaci při koronavirové pandemii.

Právě odtud se nemoc, patrně vzhledem k úzkým obchodním vztahům, dostala dál. Mor se poté velmi rychle prohnal celou Evropou a jak popisuje v nejzásadnější knize na toto téma „Černá smrt v Evropě“ německý profesor Klaus Bergdolt, nevyhnula se například ani Grónsku. Už tady můžeme shledávat paralely se současnou koronavirovou pandemií – také ta se z Asie dostala do Evropy a i ona měla na starém kontinentu zpočátku nejničivější sílu v Itálii.

Ale zpět do středověku. „Takovou pandemii svět nepoznal od 6. století a podobná ho čekala až v 90. letech 19. století,“ konstatuje o černé smrti britský historik Norman Davies v knize Evropa.

Kolik lidí tehdy zemřelo, už dnes bezpečně nezjistíme, odborníci ale vždy operují s desítkami milionů obětí. Černá smrt tak Evropu nezdecimovala, její síla byla ještě daleko ničivější. Mluví se o 30, ale rovněž 50 či dokonce 75 procentech tehdy zemřelých Evropanů. A to všechno jen do roku 1350 či 1351.

Zbytek textu je pro předplatitele
sinfin.digital