Lidé netouží po svobodě, ale po tom, aby o ně bylo postaráno. Antilevicovost je ušlechtilý boj proti pádu západní civilizace, říká Prager

Rozhlasový moderátor, spisovatel a zakladatel projektu PragerU Dennis Prager patří dlouhodobě k nejvýraznějším postavám amerického konzervatismu. Spojené státy se dnes podle něj potýkají s doposud největším ohrožením svobody slova a vzestupem takzvané woke levice, která s sebou přináší i cenzuru svobodných názorů. Prager byl v Praze na pozvání Aliance pro rodinu.

Woke je ve skutečnosti eufemismus pro levici. Je všechno to, o čem levice nechce, aby to bylo řečeno nahlas. O to ve finále jde. Dnes tu prostě a jednoduše máme novou formu cenzury v podobě oné woke kultury, a je to obzvláště zvrácená forma, jelikož dokonce ani sami levičáci před deseti lety by neřekli, že muži rodí děti. Musíte říkat opak toho, co je pravda,“ říká Prager v exkluzivním rozhovoru pro INFO.CZ s tím, že socialismus je de facto náboženstvím a boj proti němu a levici obecně považuje za ušlechtilou formu obrany západní civilizace před pádem.

Read this interview in english: Being anti-left is a noble fight against the fall of the Western civilisation, says Prager

Drazí čtenáři, je mi potěšením přivítat dnešního hosta, muže, kterého nejspíše znáte, nebo jste o něm alespoň slyšeli. Je moderátorem rozhlasové show, spisovatelem a zakladatelem PragerU, pan Dennis Prager. Dennisi, mám radost a je mi ctí, že jste dorazil. Vítejte v Praze.

Děkuji, je to úžasné být tady a být tady s vámi.

Začnu s otázkou, která je pro nás Čechy poměrně nová, ale v USA jde poslední roky o velkou věc. Je to takzvaná woke kultura či woke lidé. V Evropě jde stále o dost čerstvý fenomén, ale v Americe se jedná o masivní hnutí a řekl bych i o jeden z hnacích motorů nové levice. Jak byste pro české a středoevropské publikum vlastně onen termín „woke“ definoval?

Woke je ve skutečnosti eufemismus pro levici. Stejně jako politická korektnost je eufemismus pro levici. Vždy jsou to eufemismy. Woke je všechno to, o čem levice nechce, aby to bylo řečeno nahlas. O to ve finále jde. Neexistuje nic jako pravicová woke kultura, že? Jde o novou formu cenzury, nicméně ona levice vždy cenzurovala. Není tu žádný příklad, už od dob Vladimira Iljiče Lenina až do dnes, kdy by levice byla u moci a byl by zároveň povolen disent. Ani jeden příklad. Liberálové povolují disent, konzervativci povolují disent, levice nikdy. 

Takže dnes tu prostě a jednoduše máme novou formu cenzury v podobě oné woke kultury, a je to obzvláště zvrácená forma, jelikož ani sami levičáci by před deseti lety neřekli, že muži rodí děti. Takže onen „wokeismus“ je jen novou variací na staré téma cenzury a je to velmi zvrhlá variace. Musíte říkat opak toho, o čem všichni vědí, že je pravda. Každý přeci ví, že děti rodí pouze ženy. Když jdete dnes na univerzitu, tak získáte titul z wokeismu, spolu s vaším titulem z biologie, historie, černošských studií nebo čehokoliv jiného. Absolvujete s titulem z wokeismu, takže jste se naučili i to, že když někdo říká, že muži nemohou rodit děti, tak nejenže nemá pravdu, ale dopouští se projevu nenávisti. Toto předčí i Orwella.

Když se budeme bavit o svobodě slova, která je základním stavebním kamenem nejen ústavy Spojených států amerických, ale všech ústav demokratických zemí, řekl byste, že svoboda slova je dnes v ohrožení? A rovnou položím i další otázku, kterou také navážu na něco, co jste již zmínil – Kde byste nakreslil dělící čáru mezi svobodou slova a nenávistnými projevy?

Odpověď na první otázku je jednoduchá. Toto je největší hrozba pro svobodu slova v americké historii. Měli jsme více svobody slova i za občanské války. Nikdy v historii Spojených států jsme svobodu slova nezpochybňovali. Byla něčím daným. Mohu s vámi nesouhlasit, ale budu do smrti bojovat za vaše právo vaše názory říkat. To je staré rčení, ale už neplatí. Když jsem levičák a nesouhlasím s tebou, tak bys neměl mít svou facebookovou stránku nebo twitterový profil. Tohle je opravdu něco nového. A přitom svoboda slova je nejdůležitější svobodou. 

Ale jak už jsem říkal, levice si nikdy svobody slova nevážila. Liberálové ano, konzervativci ano, levice nikdy. Budu k vám otevřený jako někdo, kdo celý život miluje Ameriku – ta lehkost, s jakou levice byla schopna omezit svobodu slova, mi přijde depresivní. Google, Youtube, Twitter, Facebook, Instagram, univerzity... nejen sociální sítě, ale i univerzity! Studenti se bojí se přihlásit a říct něco, s čím by levicový profesor nesouhlasil. Lidé se bojí mluvit v práci, protože by je vyhodili. Vstupujeme do sovětského typu společnosti, nyní opouštíme Ameriku a vstupujeme do Sovětského svazu. Takže ano, jde o největší hrozbu v americké historii. 

A jak se svoboda slova liší od nenávistných projevů? Neliší se. Svoboda slova v sobě zahrnuje i nenávistné projevy, z podstaty své definice. Jinak by to nebyla svoboda slova. Já považuji levicové projevy za nenávistné, považuji za nenávistné projevy Black Lives Matter. „Všichni běloši jsou rasisti“ je tak čistá forma nenávistného projevu jako jakákoliv jiná, s níž jsem se v životě setkal. A to je povoleno, dokonce nejen povoleno, ale říká se to rovnou na každé univerzitě. 

Ale kdybych měl tu moc a mohl tyto projevy omezit, udělal bych to? Neudělal. Protože já věřím ve svobodu slova. Když dokončíte vysokou školu nejen v Americe, ale třeba i v Kanadě, Anglii nebo obecně řečeno na Západě, tak jste se nenaučili myslet, ale naučili jste se nemyslet. Takže teď 40 procent amerických studentů nevěří, že svoboda slova platí pro nenávistné projevy. Nechápou, co to znamená, a nevěří ve svobodu slova. Prostě tomu nerozumí.

Zbytek textu je pro předplatitele
dále se dočtete:
  • Proč mladé lidi na Západě tak okouzlil socialismus?
  • Proč je levice opakem liberalismu?
  • Proč je monopol sociálních sítí nepřijatelný a zavání cenzurou?
sinfin.digital