Desetitisíce uprchlíků žalují Německo. Požadují plné právo na azyl

Michaela Kratochvílová

Migranti ze Sýrie nemají v Německu právo na plnohodnotný azyl, ale pouze na tzv. doplňkovou ochranu. Kvůli tomu se na tamní soudy obrátily desetitisíce příchozích cizinců se žalobami. Mezi azylem jako takovým a doplňkovou ochranou jsou totiž podstatné rozdíly.

Nejen počet uprchlíků, kteří přicházejí hledat nový život do Německa, se znásobil. Přímou úměrou roste také počet žalob, které podávají na Spolkovou republiku. Hlavním předmětem sporu jsou právo na azyl právo a na tzv. doplňkovou ochranu.

Do druhé jmenované kategorie spadají i běženci původem z válkou zmítané Sýrie. Doplňková ochrana jim dává právo pobývat na území Německa, ale pouze po dobu jednoho roku, oproti azylu, který se uděluje na tříleté období.

sinfin.digital